Lystfiskeri i Nordjylland

Lystfiskeri i Nordjylland

Lystfiskeri i Nordjylland – generel info

Lystfiskeri i Nordjylland kan dyrkes i søer, moser, put and takevande, åer, bække, fjorde og langs kysten. Også havnefiskeriet er en mulighed i det nordjyske. Nogle havne byder endda på muligheden for fangst af flere end 16 fiskearter.

Et af de første steder, hvis ikke “Det første”, hvor man fandt ud af muligheden for at fange havørreder i saltvand er Limfjorden.
Navnet – Grønlænder -, som i dag betegner en ikke gydemoden havørred, stammer også fra Limfjorden. Navnet var oprindeligt tillagt mindre ørreder som blev sejlet fra Grønland til Grønlandshavnen i Aalborg. Derfra blev navnet overført til den danske havørred.

Danmarks største havørreder i ferskvand fanges på traditionel vis ganske hyppigt i nogle af de nordjyske åer. Eksempelvis Lindenborg Å og Voer Å.

Nordjyllands vestkyst byder på flere havbars end noget andet sted i Danmark og Mariager Fjord har en af de største bestande af ål på landsplan i nyere tid.

Nordjylland er et sandt mekka for lystfiskere.

Åer og bække i Nordjylland

Der er et stort antal åer og bække i Nordjylland. Ikke alle er lige fiskerige eller nemme at komme til. En del af dem er helt eller delvist ejet af det offentlige, nogle er privatejede og nogle lodsejere har lejet hele vandløbet eller en del af det ud til Sportsfiskeforeninger.

I de nordjyske åer fanges oftest følgende fiskearter:

  • Havørred – Bækørred – Regnbueørred – Ål – Skalle – Aborre – Gedde.

Laks som har forvildet sig op i nogle af de nordjyske åer sker hyppigere og hyppigere. Det selvom de fleste af åerne ikke er lakseførende.

Køb fiskekort til de fleste nordjyske vandløb her: Fiskekort…

Søer og moser i Nordjylland

Vil man dyrke lystfiskeri i Nordjylland i moser og søer er der også rig lejlighed til det. Mange søer og moser er offentlige i Nordjylland, men ligeså mange, hvis ikke flere, er privatejede.

Ofte kan man gå ind på den enkelte kommunes hjemmeside og finde kort over kommunens søer og moser m.m., hvor der er frit fiskeri.

I de nordjyske søer og moser fanges følgende fiskearter:

  • Gedde – Aborre – Ål – Skalle – Knude – Brasen – Suder – Karusse – Karpe – Søørred.

Put and takevande

Put and takevande er at finde overalt i Nordjylland. Nogle har tilføjet muligheden for stør og karpefiskeri.
Det kan være en god ide at følge med på søernes respektive facebooksider, hvor man ofte får et godt overblik over, hvor mange ørreder der sættes ud i søerne.

I de nordjyske put and takevande fanges følgende fiskearter:

  • Regnbueørred – Guldørred – Bækørred – Brødding – Rødding – Tigerørred.
  • Sunshine Bass – Skælkarpe – Græskarpe – Spejlkarpe – Koikarpe – Læderkarpe – Russisk Stør – Beluga Stør – Hvid Stør – Hviluga Stør – Stjerne Stør – Sibirisk Stør m.fl.

Bemærk: Ikke alle søer sætter karper og stør ud. Og ikke alle søer sætter andre ørredarter/laksefisk ud end regnbueørreder. Læs mere på hver af søernes hjemmesider/facebooksider eller her: Put and Takesøer i Nordjylland…

Fjorde i Nordjylland

De 2 væsentligste fjorde, i forhold til lystfiskeri i Nordjylland, er Mariager Fjord og “Limfjorden”.

Fjordene har hver deres charme og selvom man i dag ikke kan kalde Limfjorden for en fjord, anses den alligevel af de fleste for en sådan. Der er på sin vis en del småfjorde i Limfjorden, men tager vi selve delen, Limfjorden, så er fiskeriet i den svarende til- eller sammenligneligt med, fjordfiskeri i de fleste af landets egentlige fjorde.

I de Nordjyske fjorde fanges følgende fiskearter:

  • Havørred – Fjordørred – Hornfisk – Sild – Makrel – Ål – Ålekvabbe – Skrubbe – Multe.

I nogle af fjordene fanges til tider også torsk og sej.

Læs meget mere om fiskeriet i fjordene her:


Obs: Overnatning ved eller nær ved fjordene kan findes på hver af de 3 onlineguider.


Kystfiskeri i Nordjylland

Når det kommer til kystfiskeri i Nordjylland, er der tale om noget ganske spektakulært. Et utal af fiskearter kan fanges fra den nordjyske kystlinje, fra udmundingen af Mariager Fjord og op til grenen og ned til Limfjordens udmunding i Vest.

Under kystfiskeri i Nordjylland kan man fange følgende fiskearter:

  • Havørred – Laks – Havbars – Makrel – Hornfisk – Skrubbe – Pighvar – Rødspætte – Tunge – Slethvar – Ising – Ål – Ålekvabbe – Fjæsing – Torsk – Sej – Multe m.fl.

Læs om flere gode fiskepladser til fangst af bl.a. havørreder i Nordjylland her: Nordjyllands Østkyst…

Havnefiskeri i Nordjylland

Der er flere fangstgivende havne i det nordjyske. Her i blandt Skagen Havn, Hirtshals Havn, Hanstholm Havn, Frederikshavn Havn og Sæby Havn. Dog kan Hals Havn, Strandby Havn og Aalborg Havn også nævnes i denne sammenhæng.

Der er flere mindre havne som byder på rimeligt lystfiskeri i Nordjylland, men artsmæssigt og set ud fra stabiliteten fangstmæssigt set over et helt år, er de bedste nævnt.

Læs evt. om Skagen Havn her: Skagen Havn og Lystfiskeri…
Læs også om Frederikshavn Havn, Sæby Havn og Strandby havn m.fl. her: Lystfiskeri i Frederikshavn…

Obs: Lystfiskeri i Nordjylland – Statens Fisketegn

Uanset hvor man fisker, dog ikke gældende for put and takevande, skal man have statens Fisketegn. Tegnet skal købes af alle over 18 år og alle under 65 år. Læs mere om fiskeregler, statens fisketegn og hvor det kan købes her: Fiskeregler i Danmark og Statens Fisketegn…

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri i Nordjylland.

Jari P.

error: Content is protected !!