Hirtshals Havn og strande

Der er mange muligheder for lystfiskeri i Hirtshals Havn

Hirtshals Havn – lystfiskeri

Hirtshals Havn i Nordjylland byder på mange muligheder for lystfiskeri. Man kan både fiske i og udenfor havnen. Desuden sejler flere kuttere ud til de udenforliggende rev, hvor man kan fiske efter torsk, sej, havkat, kuller og kulmule m.fl.

Havnen er let tilgængelig og har flere gode parkeringsmuligheder nær kaj og mole.

Strandene som er at finde øst og syd for havnen byder på rigtig spændende sommerfiskeri. Havørreder, hornfisk, havbars og makrel er ikke en mangelvare i sæsonen.

Uanset hvor man fisker i området skal alle fra 18 år og op til man er gået på pension have Statens Fisketegn. Køb det her: Fisketegn…

Havnebassinerne

Man kan fiske flere steder i Havnen, men det er ikke alle steder det er tilladt.

Mole 1

Dette er den mest benyttede mole: Ydre vestmole…

Fiskearter

Fra den ydre vestmole i Hirtshavn Havn fanges skrubbe, rødspætte, ising, sild, makrel og til tider torsk og sej.
Fra stenene på begge sider af molen og molehovedet kan både havørreder og havbars fanges. Men her anbefaler jeg istedet stranden syd for havnen udfor Fyret. Dette er en af Vestkystens bedste kystpladser til fangst af begge fiskearter. Læs mere om den mulighed længere nede…

Grej og udstyr

Det kan betale sig at bruge en stærk line når der fiskes fra denne mole. Der er et stykke ned til vandet og fiskene skal løftes et stykke op.

Alt grej og udstyr til lystfiskeri efter alle fiskearterne i Hirtshals kan købes her: Nordjyllands største grejbutik…

Mole 2

En anden mole som er værd at fiske fra er den østligste stenmole: Yderste østmole…

Fiskearter

Her kan man bl.a. fange skrubbe, ising og rødspætte. Pladsen er dog særdeles god når det kommer til lystfiskeri efter makrel, havørred og havbars. Vandet skal gerne være klart før fiskeriet er bedst efter de 3 fiskearter. Fisker man efter fladfiskene kan semigrumset vand også være godt.

Grej og udstyr

Også her kan det betale sig at bruge en stærk line. Monofil minimum 0.35 mm og flet min. 0.17 mm.
Husk evt. at have en spand eller en balje med til at putte fiskene i. Med det ene eller det andet undgår man at fangsten falder ned imellem stenene.

Mole 3

Mole 3 er også placeret på vestsiden, ganske som mole 1. men en tand længere inde i havnen: Tværmolen…

Fiskearter

Tværmolen egner sig til fiskeri efter makrel og sild.

Grej og udstyr

Det kan også betale sig at bruge en stærk line når der fiskes fra denne mole. Her er også et stykke ned til vandet.

Strandene øst og syd for Hirtshals Havn

Strand 1.

Øst for Hirtshals Havn finder man Kjul Strand. Se stranden her…

Man kan køre nede på stranden og nogle hundrede meter mod vest er flere tangbælter og store sten at finde ude i vandet. Vadefiskeri er en nødvendighed for at kunne fange fisk her.

Fiskearter

Man fanger hovedsageligt havørreder, hornfisk og havbars fra denne kystplads/strand. Det er også muligt at fange pighvar, skrubbe, rødspætte og ising. Det kan gøres fra land.

Grej og udstyr

Blink til de helt lange kast er at foretrække. Fluefiskeren har ikke mange chancer for at komme langt nok ud, med mindre man bruger en potonbåd, flydering eller en kajak m.m.

De fleste fisk langs denne strækninge jager tobis. Brug derfor aflange blink som kan kastes langt med. Det kunne være Stevnspilen, Jarisen, Zerling (stor) eller Sømmet m.fl.

Hav altid line helt ud til spolekanten eller i hvert fald tæt på, det giver længere kast. Brug et hjul fra str. 2500 til 4000. Fletline 0.12 til 0.14 for de længste kast og samtidigt styrke nok til at have med store fisk at gøre. Alle 3 fiskearter hugger på blink.

Farver: Tobis (sølv/grøn eller hvid/grøn) samt sild/brisling (blå/sølv, sølv eller sort/blå/sølv.

Strand 2.

Stranden sydvest for Hirtshals Havn byder på en utrolig bund og intet mindre end fantastisk havørredfiskeri og havbarsfiskeri. Se den her: Stranden… Físk gerne fra den placerede markør og mod havnen indtil du er udfor Hirtshals Camping. Der er flere steder langs strækningen hvor det kan betale sig at bruge mere tid. At stå og kaste ud over hvert område kan være mere effektivt end af affiske hele strækningen.

Fiskearter

Man kan fange havørreder, havbars, makrel, sej og hornfisk her. Aftenfiskeriet er ofte at foretrække.

Grej og udstyr

Ganske som ved Kjul Strand gør følgende sig gældende: Blink til de helt lange kast er at foretrække. Fluefiskeren har ikke mange chancer for at komme langt nok ud, med mindre man bruger en potonbåd, flydering eller en kajak m.m.

De fleste fisk langs denne strækning jager brisling og tobis. Brug blink som kan kastes langt med. Det kunne være Stevnspilen, Snurrebassen, Bossen, Jarisen, D360 Distance, Zerling (stor) eller Sømmet m.fl.

Hav altid line helt ud til spolekanten eller i hvert fald tæt på. Brug et hjul fra str. 2500 til 4000. Fletline 0.12 til 0.14 for de længste kast og samtidig styrke nok til at have med storew fisk at gøre. Alle 5 fiskearter hugger på blink.

Farver: Tobis (sølv/grøn eller hvid/grøn) samt sild/brisling (blå/sølv, sølv eller sort/blå/sølv.

Kutterture fra Hirtshals Havn

Mange kuttere tager lystfiskere med ud for at fange bl.a. torsk og sej. Langt de fleste er at finde langs Sydvestkajen her: Kajen…
Nogle af kutterne lejer fiskeudstyr ud, stang og hjul med line, hvor man selv skal medbringe pirke og forfang m.m.

Priserne svinger en del, men er på mange måder aldrig uretfærdige. Hverken i forhold til brændstof, tid, mandskab og timeløn samt de mange fisk man ofte fanger. Skulle man købe fiskene i en butik, er der allerede mange penge at spare på en kuttertur. For slet ikke at tale om oplevelsen af at være på vandet og fange dem selv.

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri i Hirtshals Havn.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Køb Jarisen her: Jarisen – blinket til de store havørreder…