Siø

Siø er den lille lækre ø imellem Tåsinge og Langeland. Man kan køre af hovedvejen et par steder på øen for at fiske. Man kører over en dæmning for at komme til øen fra Tåsinge.

Der kan være havørreder rundt om hele øen. Øen er kun ca. 1,3 km2. stor. Den bedste del af øen ligger i den sydøstlige ende.

Naturen er ganske lækker rundt om hele øen, som er forholdsvis flad. Det kuperede terræn den mangler på land, har den til gengæld i vandet flere steder. Sydøstsiden er utrolig strømfyldt og dyb, hvilket er fremragende for havørredernes aktivitetsniveau. Det betyder desuden også at der er fisk om sommeren. Nogle år særdeles mange.

Flere sandbanker, rev og render er at finde syd for broen og de holder ofte havørreder. På nordsiden er der en del sten og planter, også her er det godt at fange havørrederne. Foråret og efteråret er at foretrække. Nogle år byder både vinter og sommer også på gode perioder.

Den nordvestlige del byder i perioder på godt vinterfiskeri, men kaster ellers oftest fisk af sig om foråret og om efteråret.

Den midterste del af sydsiden, samt den vestlige del er meget ustabil.

Lystfiskeri på Siø

Man får mest ud af at fiske fra stenene på begge sider af broen (fra land). Mest på grund af dybden, men også på grund af den kraftige strøm. Der er også flere steder man kan fiske fra land på østsiden og nordsiden, bl.a. fra molen udfor parkeringspladsen. Fra nordsiden af molen kan det betale sig at vade ud. Sydsiden er et vadested, men man skal lige forbi den lille dybderende der er langs stenene og land først. Her får man mest ud af at vade ud og rundt til sandbankerne og revene.

Øen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter rundt om Siø. Læs mere her: Fredningsbælter…

Info og muligheder

Maps
Se kort over øen: Maps…

Mad og drikke
Der er ingen indkøbsmuligheder på øen.

Parkering: Øst…

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri på Siø.

/Jari


Video fra Siø