Geddesøer i Jylland

Geddesøer i Jylland

Geddesøer i Jylland – information

Geddesøer i Jylland er ikke en mangelvare, men dem man rent faktisk må fiske i er en helt anden sag. Mange er private og må ikke fiskes i. Nogle er lejet, og i nogle tilfælde også ejet, af sportsfiskerforeninger. Det er ikke alle foreningerne der tillader udefrakommende, at få adgang til deres søer eller købe fiskekort dertil…

Heldigvis er der mange kommuner, som tillader frit fiskeri i de kommunalt ejede søer. Søer hvor kun Statens Fisketegn er påkrævet. Læs mere om tegnet her: Fiskeregler…

Nogle foreninger sælger dog fiskekort til søerne de forpagter/lejer og de søer kan også ses i nedenstående liste.

Gedderne er tæt på at være en af de mest udsatte fisk i Danmark. På den måde ment, at alt for mange tages med hjem. Selv fra mindre søer. Balancen i søerne kan på den måde ødelægges. Ikke kun for gedderne, men for alt liv i søen. Oveni det, skal man altid have i mente, at det ikke er livsnødvendigt at spise gedder. Dog skal der være plads til at hjemtage en gedde eller to, fra de større søer i ny og næ.

Læs mere om geddefiskeri og det at passe på gedden her: Det vigtige udstyr til geddefiskeri…

De nævnte geddesøer i Jylland er ikke i nogen bestemt rækkefølge.

Husk på: Gedden er fredet i ferskvand fra d. 15. marts til den 30. april.


Lergraven i Aalborg

Denne vidunderlige sø i Østerådalen i Aalborg, er en ganske glimrende geddesø. I en årrække har den dog været overfisket af østeuropæere, som ikke ser søens balance, som en vigtig del af spekteret. Mest på grund af mangel på information.

Der er alligevel stadig en del gedder i søen, men antallet er dalet drastisk, siden jeg boede i Aalborg. Nu ca. 23 år siden.

Ikke desto mindre fanges der hvert år stadig kæmpegedder over 10 kg. og til tider større. Spørgsmålet er bare, hvem der fanger dem, og hvad de derefter gør ved dem. De store gedder burde 100% genudsættes, da de er skaberne af fremtidens bestand og de der opretholder balancen i søen.

 – Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn.
 – Sejlads: Ikke tilladt.
 – Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre og ål.

Det er muligt at fiske fra land. Vadefiskeri anbefales ikke. (Dybe skrænter tæt under land)

Se hvor du kan parkere her: Ved søen…


Nors sø

Nors Sø er placeret i Thy. Det er tilladt at fiske langs en bestemt strækning af søen og det er muligt at fange gedder langs hele strækningen.

Der er enorme gedder i denne flotte og store sø, men man skal være heldig og tålmodig for at fange dem. Det kan betale sig at fiske med agnfisk i søen. Fisket med bundmede. Det kan også betale sig med medbringe waders til søen, så man kan gå ud og få agnen i dybden.

 – Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn og ekstra fiskekort. Køb det her: Fiskekort…
 – Sejlads: Ikke tilladt.
 – Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre og ål.

Se hvor du kan parkere her: Ved søen…


Viborgsøerne – Nørresø og Søndersø

Viborgsøerne er kendte for det gode geddefiskeri. I søerne fanges hvert år gedder over 10 kg. Også fine sandart og til tider søørreder fanges deri. Man kan fiske fra land flere steder og fangsterne gøres oftest via. fiskeri med agnfisk. Enten fisket med flåd eller direkte på bunden.

Der er frit fiskeri langs de offentlige strækninger/arealer ved søerne.

– Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn.
– Sejlads: Tilladt.
– Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre, søørred, karusse, sandart, brasen, suder og ål.

Se hvor du kan parkere her: Nørresø…
Se hvor du kan parker her: Søndersø…


Glenstrup Sø

Her er tale om en lækker sø syd for Hobro. Søen huser gedder over meteren og passes generelt godt på. Også denne sø har været udsat for overfiskeri i årrækker, men er i høj grad i en positiv opadgående kurve.

Glenstrup Sø er klart nemmest at komme til via. jolle, flydering, pontonbåd samt kajak m.m. Få steder kan man fiske fra land i denne sø.

Dette er en af de mere spændende geddesøer i Jylland. Læs hvorfor her: Info om søen…

– Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn og ekstra fiskekort: Køb det her…
 – Sejlads: Tilladt.
 – Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre, søørred, helt og ål.

Se hvor du kan parkere her: Ved søen…


Karlsgårde Sø

Karlsgårde Sø, som ligger lidt udenfor Sig nær Varde i Vestjylland, er en perle. En geddeperle som stadig byder på spændende og givtigt fiskeri. På grund af størrelsen er søen svær at tømme for gedder – heldigvis… Da jeg var et barn sad der tyskere og fiskede efter gedder, stort set hver gang jeg besøgte søen. Selvom man ikke anbefalede at spise gedderne i søen, kunne der ofte ligge flere end 10 gedder på rad og række ved siden af dem. Overfiskeriet har ikke været ikke så kraftigt de seneste år, hvilket er skønt at se. Det skyldes bl.a. et forbud, som dikterer at man ikke må hjemtage gedder fra søen mere…

Det kan også ses og mærkes når geddefiskeriet står på. Der bliver stadig kortere og kortere tid imellem hver fangede gedde, når jeg er på tur dertil.

Der er mange gode fiskepladser langs søen.

 – Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn og ekstra fiskekort: Køb det her…
 – Sejlads: Det er tilladt at sejle i søen. Det er ikke tilladt at bruge nogen form for motor.
 – Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre, brasen, karpe og ål.

Det er muligt at fiske fra land de fleste steder. Nogle steder kan man vadefiske.

Se hvor du kan parkere her: Den vestligste del…
Se hvor du kan parkere her: Den sydøstlige del…
Se hvor du kan parkere her: Den nordøstlige del…


Stadil Fjord

Stadil Fjord er trods sit navn, en af Jyllands største søer. Søen er en sand geddeperle, men den er ikke helt nem at komme til. Det er klart en fordel at have en jolle, en flydering, kajak eller pontonbåd når der skal dyrkes lystfiskeri i denne sø.

Her er i øvrigt måske tale om af de geddesøer i Jylland, som gennemsnits-lystfiskerne med hang til gedder ved mindst om.

Gedderne kan fanges året rundt og da der er tale om en lavvandet sø med en maxdybde på kun 2,5 m. – Er overfladefiskeriet om sommeren tæt på sublimt. Vinterfiskeriet i de dybere render og huller kan være mindst ligeså godt. Forår og efterår byder også på spændende geddefiskeri, men under de to årstider kan geddefiskeriet svinge del, i forhold til det at finde fiskene.

Gennemsnitsstørrelsen på gedderne i søen er ca. 3 kg.

Der er fredningsbælter i Stadil Fjord. Læs mere om det her: Fredningsbælter…

 – Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn.
 – Sejlads: Det er tilladt at sejle i søen.
 – Andre fiskearter i søen: Skalle, aborre, brasen, karpe, helt og ål.

Nogle steder kan man vadefiske. Det gælder hovedsageligt i den vestlige del af søen.

Se hvor du kan parkere her: Den østlige del…
Se hvor du kan parkere her: Den sydvestlige del…
Se hvor du kan parkere her: Den nordlige del…


Nymindestrømmen

Nymindestrømmen er en af række søer, som før udgjorde udmundingen af Ringkøbing Fjord. Geddefiskeriet kan være godt året rundt og det kan være svært at pege på én årstid frem for en anden. Nogle af søerne er dybere end andre og i de der er lavvandede eller har lavvandede områder, er geddefiskeriet med overfladeagn enormt effektivt. Der er mange mus, rotter, fugle og snoge, som hver dag forcerer søernes vand i sommersæsonen.

Det anbefales ikke at tage gedder med hjem fra disse søer. Gennem årene har fisketurismen koster mange gedder og i længden kan bestanden ikke følge med.

Læs meget mere om søerne ved Nymindegab her: Nymindestrømmen….

Se hvor du kan parkere her: Den nordlige ende…
Se hvor du kan parkere her: Den største midterste del…
Se hvor du kan parkere her: Den andesidste del…


Tjele Langsø

Tjele Langsø er en af de geddesøer i Jylland som ikke er nem at komme til at fiske i. Det eneste sted man reelt kan og må fiske fra er strækningen udfor Vammen Camping. Det kræver dog oftest at man er gæst/campist på campingpladsen.

Skal sandarterne og storgedderne fanges, kan det betale sig at benytte noget at sejle i, for at komme til hullerne længere ude.

Desværre drives der erhversfiskeri i søen og derfor må man ikke fiske andre steder deri end ved campingpladsen. Retten til fiskeriet er lejet ud til en erhversfisker alle andre steder. En bekymrende tendens i Danmark. Den store smukke sø bør åbnes for alle og ikke én der udnytter søen for profit.

– Krav for at fiske i søen: Statens Fisketegn.
– Sejlads: Tilladt.
– Andre fiskearter i søen: Sandart, aborre, brasen, skalle, ål og suder.

Se hvor du kan parkere her: Ved campingpladsen…


Geddesøer i Jylland nær campingpladser

Lystfiskeri i Knudsø

Knudsø

Knudsø er på sin vis en del af campingpladsen…

Lystfiskeri i Ål Præstesø

Ål Præstesø

En lækker geddesø kun 18 minutters kørsel fra Vejers Strand Camping…

Jari med en stor gedde fanget fra land under lystfiskeri i Birksø

Birksø

Kun 7 minutters kørsel fra Birkhede Camping er denne spændende sø…