Det vigtige udstyr til geddefiskeri

Det vigtige udstyr til geddefiskeri.

Det vigtige udstyr til geddefiskeri består af flere elementer. Typisk baseret ud fra, hvordan man fisker efter gedderne, hvad med og hvor. Desuden er det også vigtigt at have i mente, om man vil hjemtage fangsten eller ej.

Det rette udstyr er ofte medvirkende til, at sikre både vores og den fangede geddes sikkerhed. Dog mest for at undgå, at påføre yderligere skade på gedden end i forvejen gjort.

Gedden er ligeså hårdfør som den er skrøbelig. Yderkroppen kan tåle en hulens masse tæsk, men har man kroget gedden i gællerne og kommer til at ødelægge disse, har den en meget lille chance for at overleve. Gedden er en af de vigtigste levende væsener i søen, bækken, åen og mosen. En gedde er lig med balance og orden. De regulerer sig selv, der hvor mennesket ikke blander sig og spiser ikke mere end der skal til for at overleve. Den spiser ikke for sjov, for at dræbe for sjov eller for at udrydde. Der er kun et dyr på planeten der står for den fremgangsmåde…

Det vigtige udstyr til geddefiskeri – tænder og afkrogning

En af de første og mest åbenlyse elementer i fiskeriet efter gedder, som man skal være opmærksom på, er geddens tænder. Tænderne er både store og mange. At tage en krog ud af munden på en gedde med de bare hænder, er forbundet med svie og smerte. Derfor skal man altid have en lang tang eller krogløser med til udtagning af kroge. Det er ikke kun for vores skyld, brugen en tang, også geddens mund bliver skånet for usikker behandling og yderligere skade, end krogen eller krogene, i forvejen har forvoldet.

En gedde i betragtelig størrelse. F.eks. over 8 kg. kan have “hjørnetænder” over 2 cm. i længden. De går i øvrigt ikke godt i spænd med bløde menneskehænder.

Her er det perfekte eksempel på det ovenstående:

Landing fra båd

Det vigtige udstyr til geddefiskeri fra båd, er blandt andet et landingsnet med et langt skaft. Alle landingsnet til gedder, uanset hvor eller hvorfra de fanges, skal gerne være store og brede. At have et net med et langt skaft gør bl.a., at man kan komme godt ned i vandet og ind under gedden fra båden.

Landing fra land eller under vadefiskeri

Når der fiskes fra land, kan det også være en fordel med et landingsnet med et langt skaft. Under vadefiskeri derimod, kan man bruge et stort vadenet, som eksempelvis også bruges til kystfiskeri efter havørreder… Dog er det langt lettere ikke at bruge et net under vadefiskeriet, men i stedet bruge gællegrebet der ikke, som navnet antyder, har noget med at tage fat i gællerne at gøre. I stedet er der tale om et greb i geddens gællelåg – inderst og yderst.

Det vigtige udstyr til geddefiskeri – aflivning af gedden

Har man tænkt sig at spise en fanget gedde, skal den som alle andre fisk, helst aflives med det samme. Alt andet er svineri og hverken fisk eller menneske værdigt.

Gedden er en fremragende spisefisk, men i mange tilfælde i Danmark, kan der være en smag af “mose” eller “mudderbund” i kødet. Fanges den derimod i brakvand eller i et vandløb, er kødet ofte mere delikat.

Man bør altid tænke over, hvor mange gedder man hjemtager. Da vi mennesker har tankekapaciteten til at vælge, så bør vi nok gøre det ud fra, at der  ikke er tale om overlevelse fra vores side. Det er det derimod for gedden alene og fiskearten i det hele taget, i det pågældende fiskevand. De store gedder over 85 cm. er gode for balancen i ethvert fiskevand. De holder de mindre gedder nede, samt bestanden af mindre fisk, som i store antal, kan optage alt ilt og æde alt liv i længden m.m. Af de grunde alene, skylder vi fremtiden at genudsætte dem…

Mindstemålet for gedden er 60 cm.

Læs også om brakvandgedderne her: Geddefiskeri i brakvand…

Den rette behandling af en fanget gedde

Skal en gedde genudsættes er der flere ting man kan gøre for, at passe på fangsten… Vadefisker man eller fisker fra land, hvor man kan komme helt ned til vandet, kan man afkroge gedden med tangen, uden at tage gedden op/ud af vandet.

I en båd kan kan man medbringe noget blødt og vådt gedden kan ligge på, når indenbords… I mange tilfælde kan man også afkroge gedden udenbords fra en båd/jolle m.m.

Brug aldrig den såkaldte Lip-Grip. Det er synd for gedden, at blive løftet op i denne uigennemtænkte opfindelse.

Løft aldrig de større og helt store gedder op i et gællegreb alene. Støt derimod med en hånd under bugen. Ganske som i billedet øverst i denne artikel.

Pas på at gedden ikke ruller rundt i sten, siv m.m. – det kan bl.a. skade dens øjne. Selvom gedden bruger flere sanser i sin søgen efter mad, er øjnene en af de vigtigste elementer i dennes jagt.

Medbring altid et centimetermål, så man ikke hjemtager en for lille eller for stor gedde.

Lystfiskeri i Danmark efter gedder kræver en sund tankegang

God fornøjelse

/Jari


Læs om flere tanker omhandlende gedden og geddefiskeri her: Gedden og menneskesynet…