Helnæs

Helnæs er kendt for sine store havørreder. Hovedsageligt langs vestsiden. Øen kaldes, på grund af dæmningen der leder over til den, også for en halvø. Den indre del af øen betegner vestsiden af Helnæs Bugt. Også derinde kan havørreder fanges.
Hvor vestiden er meget stenet og en anelse dyb her og der, er stranden og bunden langs indersiden/østsiden mere flad og sandet. Med få undtagelser på begge sider…

Kystfiskeriet kan være særdeles godt rundt om hele øen både forår og efterår. Sommersæsonen ligeså – især langs ydersiden/vestsiden. Under de koldeste vintre er der få fisk at fange. En mild vinter byder ofte på fremragende havørredsfiskeri.

Øen/halvøen er 13 km2. stor og forholdsvis tilgængelig de fleste steder…

Lystfiskeri på Helnæs

Man kan fange havørreder rundt om hele øen året rundt. De vintre eller perioder under vinteren, hvor minusgraderne er konstante er den absolutte undtagelse. Man kan fange fisk rundt om hele Helnæs både om foråret og om efteråret. Tilmed hele dagen lang uanset vind og vejr. Om sommeren er fiskene i de indre lavvandsområder oftest at finde tidligt om morgenen samt sent om aftenen. Undtagelsen skal findes de dage, hvor himlen er mørk og vejret er knap så tiltrækkende for mennesket. Langs vest siden og den yderste halvdel af sydsiden, kan havørrederne fanges hele dagen lang.
Under milde vintre hvor temperaturen sjældent kommer under frysepunktet, er fiskeriet ofte godt rundt om hele øen.

Fiskeriet efter fladfisk er godt nogle få steder. Sandende områder langs ydersiden er at foretrække.

Torsk, sej, hornfisk, makrel og multer kan også fanges fleres steder og øen byder også på en enkelt put and takesø.

Læs alt om lystfiskeri på øen samt i bugten her: Helnæs Bugt…

Info og muligheder

Maps
Se kort over Helnæs: Maps…

Mad og drikke
På denne spændende ø på Vestfyn er nogle få spisesteder at finde. Der skal bestilles bord i forvejen. (Gerne i god tid)
Gl. Avernæs Hotel: Læs mere… og Helnæs Kro: Læs mere…

Overnatning

Der er flere steder man kan overnatte i området på og omkring øen. Campingpladser, bed and breakfasts, hoteller og kroer.

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri på Helnæs.

/Jari


Læs også om øen på den anden side, som kan sejles til fra Bøjden på den anden side af Helnæs og Helnæs Bugt: Als…