Vorsø

Vorsø er en fredet ø. Ynglende havørne er en årlig og indtil videre, tilbagevendende begivenhed på øen. Derudover yngler flere end 50 arter af andre fugle på øen.