Lystfiskeri i Vestjylland

Lystfiskeri I Vestjylland

Lystfiskeri i Vestjylland – generel info

Lystfiskeri i Vestjylland kan dyrkes i søer, moser, put and takevande, åer, bække, fjorde og langs kysten. Også havnefiskeriet er en mulighed i det vestjyske. I nogle af havnene kan man fange flere end 16 fiskearter, ganske som i nogle af de nordjyske havne. Læs mere om dem her: Lystfiskeri i Nordjylland…

De mest kendte muligheder for lystfiskeri i denne del af Danmark, skal findes i de vestvendte åer. Laksefiskeriet i bl.a. Skjern Å, Sneum Å, Kongeåen, Varde Å, Ribe Å og Storå er eksploderet i de senere år. Laks fra 10-15 kilo er langt fra en sjældenhed i Danmark nu til dags.

Også fiskeriet langs Vestkysten efter pighvar er uhyre populært blandt danske lystfiskere. Også udenlandske lystfiskere benytter muligheden. Den jyske vestkyst byder da også på landets bedste pighvarfiskeri.

Vestjylland er også kendt for fremragende havne, når det kommer til lystfiskeri. Thorsminde Havn og Hvide Sande Havn, er blandt de største og mest populære, og med god grund. Begge er let tilgængelige og fulde af fisk.

Vestjylland er en af de landsdele med flest put and takesøer. Det hænger sammen med den i forvejen store lystfiskerturisme, kombineret med at landsdelen er tyskernes foretrukne turistmål i Danmark. Og tyskerne elsker at fiske. Derfor finder man også nogle af de bedste ørredsøer i Vestjylland. Konkurrencen er stor og de der vil have flest fisketurister, er tvunget til at sætte flere og til tider større ørreder ud.

Gedde- og aborresøer er absolut heller ikke en mangelvare i denne del af Jylland.

Åer og bække i Vestjylland

Der er et stort antal åer og bække i Vestjylland. Ikke alle er lige fiskerige eller nemme at komme til. En del af dem er helt eller delvist ejet af det offentlige, nogle er privatejede og nogle lodsejere har lejet hele vandløbet eller en del af det ud til Sportsfiskeforeninger.

I de vestjyske åer fanges oftest følgende fiskearter:

  • Havørred – Laks – Stalling – Snæbel – Bækørred – Regnbueørred – Ål – Gråskalle – Rudskalle – Strømskalle – Aborre – Gedde.

I nogle af de vestjyske åer kan man også fange skrubber. Varde Å er et godt eksempel.

Køb fiskekort til de fleste nordjyske vandløb her: Fiskekort…

Søer og moser i Vestjylland

Det er svært at tælle sig frem til hvor mange søer og moser der er i Vestjylland. De er overalt og i rigtig mange af dem må man fiske. Nogle af de større søer skal man typisk købe fiskekort til. Herunder Karlsgårde Sø nær Varde, Sunds Sø nær Herning, og Vandkraftsøen i Holstebro m.fl.

Ofte kan man også gå ind på den enkelte kommunes hjemmeside og finde kort over kommunens søer og moser m.m., hvor der er frit fiskeri.

I de Vestjyske søer og moser fanges følgende fiskearter:

  • Gedde – Aborre – Ål – Gråskalle – Rudskalle – Helt – Sandart – Knude – Brasen – Suder – Karusse – Karpe – Søørred.

Put and takevande

Put and takevande er at finde overalt i Vestjylland. Nogle har tilføjet muligheden for stør og karpefiskeri.
Det kan være en god ide at følge med på søernes respektive facebooksider, hvor man ofte får et godt overblik over, hvor mange ørreder der sættes ud i søerne.

I de vestjyske put and takevande fanges følgende fiskearter:

  • Regnbueørred – Guldørred – Bækørred – Brødding – Rødding – Tigerørred.
  • Sunshine Bass – Skælkarpe – Græskarpe – Spejlkarpe – Koikarpe – Læderkarpe – Russisk Stør – Beluga Stør – Hvid Stør – Hviluga Stør – Stjerne Stør – Sibirisk Stør m.fl.

Bemærk: Ikke alle søer sætter karper og stør ud. Og ikke alle søer sætter andre ørredarter/laksefisk ud end regnbueørreder. Læs mere på hver af søernes hjemmesider/facebooksider.

Fjorde i Vestjylland

Fjordene i Vestjylland er en anelse anderledes end de der kan findes i resten af landet. Man må f.eks. ikke fange havørreder og laks i en eneste af dem. Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord er begge så tilpas brakkede, at både skaller, gedder og aborrer lever i dem.

Limfjorden, som er et sund, er fuld af havørreder og er den eneste mulighed for fangst af denne fiskeart i en vestjysk “fjord”. I hvert fald hvis man vil beholde og spise den. Strækker man landsdelen, Vestjylland, til Skive, kan man også medregne Skive Fjord.

De bedste af fjordene og de der er mest tilgængelige er Limfjorden og Ringkøbing Fjord. (Dog inkl. Skive Fjord.)

I de Vestjyske fjorde fanges følgende fiskearter:

  • Havørred – Laks – Gedde – Aborre – Helt – Skalle – Havbars – Hornfisk – Regnbueørred – Sild – Makrel – Ål – Ålekvabbe – Skrubbe – Multe.

Læs meget mere om fiskeriet i fjordene her:


Obs: Overnatning ved eller nær ved fjordene kan findes på hver af de 2 onlineguider.


Kystfiskeri i Vestjylland

Kystfiskeri i Vestjylland er forbundet med mange fiskearter. Ofte fiskes der fra sandstrande, bølgebrydere og havne. Sommersæsonen er at foretrække, da alle sæsonfiskene vil have indfundet sig. Allerede i marts er pighvarren og silden dog ankommet.

Under kystfiskeri i Vestjylland kan man fange følgende fiskearter:

  • Havørred – Laks – Havbars – Makrel – Hornfisk – Skrubbe – Pighvar – Rødspætte – Sild – Stavsild – Tunge – Slethvar – Ising – Ål – Ålekvabbe – Fjæsing – Torsk – Sej – Multe m.fl.

Læs mere om mulighederne langs Vestkysten her:

  1. Lystfiskeri langs Vestkysten…
  2. Overnatning langs Vestkysten i Vestjylland samt Nordjylland…
  3. Lystfiskeri langs Nordjyllands vestkyst…

Havnefiskeri i Vestjylland

Der er flere fangstgivende havne i det vestjyske. Her i blandt Hvide Sande Havn, Thorsminde Havn, Esbjerg Havn og en lille nævneværdig havn, nemlig Varde Å Havn.

Fra og i mange af de havne man finder i fjordene i denne del af Danmark må man ikke fiske.

Camping og lystfiskeri i Vestjylland

Flere campingpladser i Vestjylland ligger tæt på landsdelens helt gode fiskemuligheder. Campingpladserne lejer hytter ud, som man ofte kan benytte uanset årstid.

Der er så mange muligheder for lystfiskeri i Vestjylland, at det ofte kan betale sig at bruge flere dage i et bestemt område når man vil fiske.

Disse campingpladser ligger bedst i forhold til lystfiskeri:

Søndervig CampingRibe CampingThorsminde CampingVejers Strand Camping 

Obs: Lystfiskeri i Vestjylland – Statens Fisketegn

Uanset hvor man fisker, dog ikke gældende for put and takevande, skal man have statens Fisketegn. Tegnet skal købes af alle over 18 år og alle under pensionsalderen. Læs mere om fiskeregler, statens fisketegn og hvor det kan købes her: Fiskeregler i Danmark og Statens Fisketegn…

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri i Vestjylland.

Jari P.

Fiskepladser fra Camping og Fiskeri i Vestjylland

Lystfiskeri langs Vejers Strand.

Vejers Strand

Man kan gå til Vejers Strand fra Vejers Strand Camping…

Lystfiskeri fra Børsmose Strand.

Børsmose Strand

Kør også til denne pighvarstrand kun 14 minutters kørsel fra Vejers Strand Camping…

Lystfiskeri i Ål Præstesø

Ål Præstesø

En lækker geddesø kun 18 minutters kørsel fra Vejers Strand Camping…

Kæmpelaks fra Storåen nær Thorsminde Camping

Storåen

Storåen er i top 3 over Danmarks bedste lakseåer…

Lystfiskeri ved Søndervig Strand efter blandt andet pighvar.

Søndervig Strand

Søndervig Strand er også en udmærket mulighed for lystfiskeri i området…

Lystfiskeri i Vonå

Vonå

Vonå er en mulighed for lystfiskeri hele året rundt nær Søndervig Camping…

Lystfiskeri i Ganer Å nær Søndervig Camping

Ganer Å

Ganer å er en lækker lille bækørredå, en halv times kørsel fra Søndervig Camping…