Ål Præstesø

Lystfiskeri i Ål Præstesø

Ål Præstesø – lystfiskeri

Ål Præstesø huser enorme gedder. De er bare ikke lette at fange. En af grundene til det er, at der er færre af dem end der var før i tiden. Det er derfor vigtigt at genudsætte de største gedder, som er de vigtigste elementer i søen i forhold til reproduktion.

De største gedder står i høj grad også for at opretholde en balance i forhold til antal fredfisk og rovfisk.

Der er også skaller, aborrer og ål i Ål Præstesø.

Man skal kun have Statens Fisketegn for at fiske i søen. Det gælder for alle fra 18 år og op til man går på pension.
Køb det her: Fisketegn…

Ofte er fiskeriet efter gedder bedst i vintersæsonen. Startende fra sidst i efteråret og frem til gedderne fredes fra d. 15. marts og frem til og med d. 30 april.

Obs: En lille del af jorden i den østlige ende er privatejet.

Parkering: Tag stien mod vest og derefter syd…

Vand og bundforhold

Søen er fuld af vandplanter. Især i sommerhalvåret. Gennemsnitsdybden er ikke mere end ca. 1 meter. Man kan vadefiske i flere dele af søen, men man skal altid være opmærksom på blød bund og huller.

Man kan fiske fra land flere steder.

Årstider – fiskearter i Ål Præstesø

Gedde: Året rundt. Vinterhalvåret er at foretrække.

Aborre: Sommersæsonen.

Skalle: Sommersæsonen.

Ål: Sommersæsonen.

Fangstmetoder:

Gedde: I sommerhalvåret er overfladeagn effektive. Både fordi man lettere kan fiske over grøden, men også på grund af de mange mus, frøer, snoge og fugle som benytter søen. Allesammen er en del af geddernes fødeemner.

Poppere, swimbaits, spinfluer og intermidiate jerkbaits m.m. kan benyttes.

I vintersæsonen er spinfluer og agnfisk effektive. Alle agn der kan fiskes med statisk eller langsomt er i i bund og grund effektive.

Fluefiskeren har også gode fangstmuligheder rundt om hele søen.

Aborre: Regnorm og prop, spinnere og mindre blink samt poppere er givende til aborrerne i Ål Præstesø.

Skalle: Fang søens skaller med regnorm, majs, brød eller dej.

Ål: Om aftenen og om natten kan man fange ål flere steder i søen. Det kan være en god ide, at se søen i dagslys og derudfra finde de steder hvor bunden er ren. D.v.s. uden vandplanter. Det hvis man fisker med bundforfang. Fisker man med prop og orm kan man fiske op langs siv og planter med stor succes. Orm er vejen frem, men man kan fange de helt store ål med skaller som agnfisk.

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri i Ål Præstesø.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Tilbage til Vejers Strand Camping…