Thorsminde Havn

Lystfiskeri i Thorsminde Havn.

Thorsminde Havn – lystfiskeri

Thorsminde Havn er en lille perle blandt de mange og ofte større havne langs den jyske vestkyst. Havnen byder på givende lystfiskeri allerede fra det tidlige forår og helt frem til vinteren står for døren. Hvis man tæller de mindre fiskearter med kan man i realiteten fange flere end 30 forskellige.

På grund af det brakkede og nærmest ferske vand på indersiden af havnen og slusen, er der fiskearter her som ikke kan fanges i mange andre havne i Danmark.

De mest populære fiskearter lystfiskere rejser til havnen for at fange er sild, hornfisk, makrel, stavsild, rødspætter, skrubber, ålekvabber og ål.
I perioder og med lidt mere held kan også havbars, torsk, sej, tunge, pighvar, havørred og laks fanges. Fanger man en havørred eller en laks i havnen skal den genudsættes. (Lovpligtigt)

Somersæsonen er klart den mest givende, da alle fiskearter er i havnen på én og samme tid. Nogle flere end andre.

Man kan gå til havnen fra Thorsminde Camping.

Tilgængelighed

Thorsminde Havn er familievenlig og let tilgængelig. En fiskebro er etableret på nordsiden og en mole kan fiskes fra på sydsiden. Ude ved ind/udsejlingen kan man fiske fra stenmolerne fra begge sider. Den nordlige er den mest tilgængelige. En stor parkeringsplads gør det muligt at parkere kun 100 meter derfra. En sti leder en til fiskepladsen.

Parker her: Parkeringspladsen…

Vil man førsøge sig i det indre bassin på sydsiden fører flere veje derned. Både makrel, sild og ål kan fanges og man har tit bassinet for sig selv.

Parker her: Bassinet…

Når man kører ned til parkeringspladsen ved bassinet/sydhavnen, kan man køre op på diget og op mod sydhavnens ind/udsejling og samtidigt få adgang til sydstranden. Det hele er en stor fiskeplads.

Parker her: Syd ind/udsejlingen…

Thorsminde Havn – fangstmetoder

Sild: Sild fanges med et sildeforfang – en række af “pyntede” kroge på en line med et lod eller blink i enden. Forfanget kastes ud og spinnes ind i et varieret tempo. Spinstop og rolige ryk eller løft i stangen tilføjes indspinningen. Det får de pyntede kroge til at ligne en stime af mindre fisk i bevægelse. Når sildene hugger gives ikke modhug/tilslag. En sild har en meget blød mund og vil derfor falde af igen hvis det gives.

Hornfisk: Hornfisk er altædende. Tæt på ihvertfald. Blink, makrelforfang, sildeforfang, stykker af fisk såsom sild, tobis eller brisling, samt fluer, kystwoblere og endda spinnere kan de fanges med. Listen er meget længere. Et blink eller fiskeri med agnfisk er ofte nok og ligeså ofte også det bedste. Det bedste på den måde ment, at hvis man fisker med et forfang til enten sild eller makrel, så fejlkroges hornfiskene hyppigt de helt forkerte steder.

Læs om alle fangst metoder til hornfisk her: Lystfiskeri efter hornfisk…

Makrel: Brug enten makrelforfang, blink eller en kombination. Når makrellerne har indfundet sig i Thorsminde Havn er de ikke svære at fange. Indspinningen skal gerne være varieret med stop undervejs. Det betyder at man lader blink og forfang falde evt. 2 sekunders tid.
Det er også effektivt at fiske med prop og evt. sildestykker eller stykker af brisling og tobis efter makrel.

Fladfisk: Uanset om der er tale om fiskeri efter rødspætte, skrubbe, ising, pighvar, slethvar eller f.eks. tunge, er fangstmetoderne tæt på de samme. Et forfang med 2 kroge og børsteorm, sandorm, regnorm eller stykker af hornfisk, sild, brisling, tobis eller makrel på krogene er alt der skal til. Kast ud og afvent hug.

En anden metode er at fiske aktivt. Her fiskes med stort set det samme, men istedet for at have et lod i enden af forfanget, kan man istedet bruge et blink. Nogle forfang til denne type fiskeri kommer med spinnerblade og perler m.m. Der kastes ud og indspinnes langsomt henover bunden. Dette gøres hovedsageligt hvor der er ren sandbund. Sten og tang gør både at man mister sine agn, men også at man kan sidde fast og miste grejet alt i alt.

Ål og ålekvabbe: Det bedste til både ål og ålekvabber er regnorm når der fiskes i Thorsminde Havn. Brug et almindeligt forfang uden perler m.m. Det giver flest af begge slags. Krogene må ikke være af de største slags.
Aftenfiskeriet og nattefiskeriet er klart at foretrække.

Stavsild, Torsk og sej, Havbars: Her er tale om rovfisk som alle spiser det samme. Krabber, rejer, sild, tobis, brislinger, hundestejler og kutlinger m.m. Derfor kan de også fanges med de samme naturlige agn og kunstagn.

Brug gerne blink som ligner sild, brisling eller tobis. Brugen af en prop som glider med strømmen under ebbe og flod eller når slusen åbnes er også godt. Metoden er også ganske givende når der ingen strøm er.

Der er mange flere metoder til fangst af de fire fiskearter. Men da der er tale om potentielt store fisk, selv stavsilden kan blive over 50 cm. lang, så er det tosset at bruge f.eks. forfang med flere kroge af nogen slags. èn fisk ad gangen er forsvarligt og ofte ganske rigeligt.

Må du have godt fiskeri i Thorsminde Havn og et dejligt ophold på Thorsminde Camping.

Jari  – Lystfiskeri Danmark.