Loch Nees Put and Take

Kæmpe regnbueørred fra Loch Nees Put and Take i Vestjylland

Loch Nees Put and Take – lystfiskeri

Loch Nees Put and Take er tæt på at være den bedste put and takesø i Danmark. Den bliver passet og plejet dagligt, og fiskeudsætningerne er tæt på endeløse og kan ikke sammenlignes med nogen anden sø.

Nuvel, der er ikke fangstgaranti, men der er garanti for god stemning, imødekommende ejere og en overordentlig masse fisk i søerne.

Oftere end ofte er de mange fisk til at lokke til hug, og alle kan være med.
Loch Nees Put and Take er for hele familien, brugervenlig, gode faciliteter, søer for voksne og for børn – alle med et væld af lækre, velsmagende ørreder. Velegnede til grillen på evt. campingturen. Læs om mulighederne for det her: Camping og Fiskeri…

Vand og bundforhold

Søerne med ørreder er udgravet i ren sandbund med naturligt grundvand. Vandet er af bedste kvalitet, en anelse uklart,men kan ikke betegnes som grumset. Der er ikke meget grøde søerne, hvilket gør det muligt at fiske med stort set alt.
Der er i alt er 2 ørredsøer, samt en børnesø, også med ørreder, og en stør- og karpesø. Alle søerne er let tilgængelige.

Størsøen, som jeg ikke kommer mere ind på i denne guide er 3, 7 m. dyb. Læs om hvorfor her: Størfiskeri…

Den “gamle” ørredsø er 3, 7 m. dyb. Den nye sø er 2,5 m. i dybden. Og til sidst skal nævnes, at børnesøen er 1,5 m. dyb.

Årstider – fiskearter i Loch Nees Put and Take

Regnbueørred: Regnbueørreden udsættes i søerne året rundt. Fra 1-9 kg. Nogengange større.

Brødding: Der sættes jævnligt Brødding ud – forår og efterår – op til 6 kg. (en krydsning mellem en rødding (hun) og en kildeørred han.

Bækørred: Hvert år sættes der bækørreder ud i Loch Nees Put and Take. Ligesom med både Tigerørred og Brødding, foregår dette typisk om foråret og om efteråret. Der sættes bækørreder ud op til 3,5 kg.

Guldørred:  Guldørrederne sættes ud i søerne året rundt – helt op til 7 kg.

Tigerørred: Udsættes forår og efterår. Oftest op til  2 kg. og ikke større.

Andre arter: (Størsøen) Loch Nees Put and Take har mere end 4 størarter i deres størsø. Derudover kan der fanges malle, gedde, karpe og aborre. Alle fisk i denne sø skal genudsættes.

Fangstmetoder:

Regnbueørred: Regnbueørreden er den største ørredart i søerne og i reglen også den art som udsættes flest af.

Også i stedets børnesø udsættes mange regnbueørreder. Disse er ofte ikke helt oppe i de store klasser, men er alligevel store nok til, at give børn og generelt unge mennesker, en uforglemmelig kamp til stregen.

Ofte vil man opleve at flere forskellige agn og fisketeknikker, virker til fangst af regnbueørreder i Loch Ness, dette på en og samme dag. Typisk også året rundt.
Nogen sværger til powerbait – fisket en halv meter under overfladen, dette ved brugen af et bombarda-flåd, og via. aktivt fiskeri, andre sidder og fisker passivt, med en lækker regnorm hængende under en prop.
Også de lystfiskere som benytter sig af gennemløbsblink og spinnere, gør sit indhug i søens fisk og det samme kan siges om de fluefiskere, som besøger Loch Nees Put and take.

Powerbait er klart storfangeren i søerne, når det kommer til regnbueørreden. Hvis man kender lidt til fiskemetoderne, som kan benyttes til brugen af powerbait, er det bare med at finde dybden fiskene går i. Nogengange har farven eller smagen betydning, men hver mand har sin favorit.

Ser man flere gange fisk i overfladen, er det ofte der man skal placere sin powerbait. Gerne flydende på overfladen. Dette gøres ofte ved brugen af et bobleflåd eller bombardaflåd – lav et par meter mellem flåd og krog med powerbait, uden bly/vægt/lod og kast ud.

Er der intet liv at se, er det bestemt ikke fordi der ikke er fisk i søen, men fordi de af en eller anden årsag, er trukket ned midt i vandet eller nær bunden. Nogengange kan højtryk og lavtryk have en indflydelse.

Når fiskene står dybt skal der fiskes dybt. Her kan man fiske med et bund-rig/tackle. Bundrigget giver ofte fisk i alle landets søer, men så sandelig også i Loch Nees Put and Take.

Læs mere om fiskemetoder i linket nederst.

Brødding, Bækørred, Tigerørred: De 3 arter, som alle er at finde i løbet af året i Loch Nees Put and Take, er absolutte rovfisk med stort R. Men som alle andre rovfisk har de også deres perioder, hvor sulten enten er stillet eller andre interesser kommer i vejen, for det alt-afgørende hug.

Fluer, spinnere eller små blink, er ofte opskriften når brøddingen skal fanges. Sommetider hugger den stor-mundede ørreder også på store blink og spinnere, som i reglen gerne bruges til laks eller gedder i landets åer og moser.

Brøddingen er en af de sværeste fisk, at give en decideret farve eller agnopskrift på. De fanges på meget forskelligt, også i Loch Nees Put and Take.

At gå målrettet efter en brødding eller tigerørred, kan “næsten” ikke lade sig gøre, det samme gælder på mange områder også for bækørreden, men så alligevel ikke. Det vender jeg tilbage til længere ned i teksten.

De 3 arter fanges med de samme agn, som de fleste andre ørreder i søen og det er som regel et tilfælde, at lige netop en af de 3 arter hugger frem for en anden.

Jeg har oplevet at f.eks. brøddingen var meget aktiv klokken fra 4-7 om morgenen. Det var i starten af juni måned, og der var vårfluer i overfladen. Brøddingen i billedet øverst blev fanget den morgen, hvor det også blev til flere flotte ørrder, med både flue og spinnestangen. Rammer man dagen og tidspunktet, kan man sagtens fange mange brøddinger på en og samme dag.
Hvid/sort gennemløbsblink og en flue i rød/hvid, blev storfangerne den morgen.

Bækørrederne i Loch Nees Put and Take fanges hyppigst via. aktivt fiskeri. D.v.s. under fiskeri med flue, spinner eller blink. Der er forholdsvis mange bud på, hvilke agn der er bedst til fangst af bækørred i søen, men de fleste får overlistet de fine Loch Nees-bækørreder, med en sort flue eller en spinner – enten i kobber eller sølv.

Sommetider er man heldig at fange bækørreden med powerbait. Dette typisk hvid, rød, sort eller orange. Også her er der fisket aktivt – konstant indspinning med bombardaflåd eller bobleflåd.

En sort/orange eller sort/hvid D360 gennemløber på 10 gram, er også særdeles effektiv til bækørreden.

Den klassiske orm fisket fra ca. en halv meter til halvanden meter under overfladen, kan også være ret effektiv når bækørreden i Loch Nees skal fanges.

Skulle man gå decideret/mere målrettet efter de rødprikkede skønheder, kan man forsøge sig med en Mepps spinner i str. 3 – i sølv eller kobber, med eller uden røde prikker eller en orange spinner med sorte prikker. Når der nævnes farven på spinneren her, menes der farven på spinnerbladet.

En sort flue med et tungt hoved og lang hale eller en brunlig flue med samme detaljer, kan man fiske i dybden langs kanterne og langs bunden midt i søen, hvor bækørreden ofte står i Loch Nees. Det tunge hoved får fluen til at synke ned og hver gang man tager line ind, kommer hovedet opad og halen vipper frækt efter, dette sker ved hvert indtag, og får fluen til at vrikke levende og drillende i vandet. Kræs for bækørreden, men også for tigerørred og brødding.

De 3 meget smukke og spændende arter, kan i reglen fanges med de samme agn. Hug-tidspunkterne kan være forskellige og det er heller ikke altid at de hugger af sult. Alle tre arter er meget territoriale, og kan hugge hvis noget kommer for tæt på – en evt. standplads/et revir.

Guldørred:  

Nyttige facts om guldørreden:

– En guldørred hugger generelt mere på orange end nogen anden farve.
– Guldørreden er mere tilbøjelig til at hugge, når den går højt i vandet.
– Guldørreden hugger ofte mere når den går i stimer end når den er alene.
– Under guldørreden/guldørrederne er der ofte regnbueørreder.
– En guldørred har ikke så kraftig en ørredsmag, som eksempelvis regnbueørreden.
– Guldørreden er ofte en hidsig og stærk fighter.
– Der er ingen regler uden undtagelser, også når det kommer til guldørreder.

Guldørred på flue:

Der er ingen tvivl om, at guldørrederne i Loch Nees Put and Take, reagerer på mange farver og størrelser når det kommer til fluer. Her skiller de sig ikke specielt meget ud, i forhold til regnbueørrederne.
At farver der ligger tæt op af farverne på guldørredens krop, generelt fungerer bedre end alle andre farver, sommetider på nær hvid, er en helt anden sag.
Gul, rød, orange. Har man ovenikøbet en flue der har flere af farverne, evt. kombineret med hvid, så finder man intet bedre til fangst af guldørred.

En simpel orange flue, er dog alligevel, for det meste, en sikker vinder. Størrelsen kommer an på, hvad fiskene vil have på dagen.

Også hastigheden på indtgningen af fluen, kan være afgørende for om guldørreden vil hugge eller ej. Ofte er en jævn og hurtig indtagning dog vejen frem.

Spinnere, gennemløbsblink og alm. blink:

De 3-farvede spinnere i grøn/gul/orange fra evt. Mepps – str. 2 eller 3, er ganske effektive til fangst af guldørred.
Derudover:
Gennemløbsblink (trutta) i sort/orange, sort/hvid eller D360 i 10 gram eller mindre – i farven MyKiss(guld/lyserød)
Også diverese små blink i orange eller i 3 farver, hvor orange og gul eller evt. hvid indgår er ganske givtige. Mærket/brandet er underordnet.

Nogle dage skal man bruge livlige blink, og andre dage, blink der nærmest vugger stille i vandet fra side til side, uden de store udsving.

Guldørred og powerbait:

Det er først og fremmest vigtigt at powerbaiten, uanset om der fiskes aktivt med evt. bombardaflåd eller ej, præsenteres i samme højde som guldørrederne svømmer i. Farver og hastighed finder man på dagen, men hvis man har fanget den røde tråd, så er det orange, gul eller 3-farvet der fanger bedst.
Fiskes der aktivt, kan man bruge orange og rød sammen, rulle farverne hver for sig, i to lige lange pølser og tvind/sno dem sammen. Dette giver et spil under indspinningen, guldørredern ikke kan stå for.

Knæk og bræk – held og lykke i Loch Nees Put and Take

Jari


Læs også om lystfiskeri i Ringkøbing Fjord og omegn. Muligheder tæt på Loch Ness Put and Take: Lystfiskeri i Ringkøbing Fjord…