Søndervig Strand

Lystfiskeri ved Søndervig Strand efter blandt andet pighvar.

Søndervig Strand – lystfiskeri

Søndervig Strand er ikke nær så besøgt at lystfiskere, som flere andre strande i Vestjylland. Men der er rent faktuelt mange spændende fiskearter at fange her.

Stranden er let tilgængelig og er man villig til at gå, er der flere gode fiskepladser langs stranden.

Fladfisk er der flest af. Der fanges flest skrubber, rødspætter og pighvar. Men i ny og næ fanges der også både slethvar og ising fra Søndervig Strand.

Vand og bundforhold

Bunden består primært af sand og revler. Men der er også tangbælter at finde i begge retninger. Nogle steder er der småsten på bunden. Her kan det også betale sig at fiske.

Det dybere vand længere ude er nødvendigt at kunne kaste ud i, da det er der man fanger makrel, havbars og havørred.

Årstider – fiskearter ved Søndervig Strand

Rødspætte: Året rundt, sommeren er dog at foretrække.

Skrubbe: Året rundt, sommeren er dog at foretrække.

Pighvar: Fra maj –  til ca. sidst i september.

Hornfisk: Fra maj og ca. 3-4 måneder frem.

Makrel: Sommer – juni, juli og august. (September)

Havbars: Sommerhalvåret.

Havørred: Fra april til og med oktober.

Læs mere om fredningstider og mindstemål på fisk i Danmark her: Regler for lystfiskeri….

Fangstmetoder

Rødspætte og skrubbe: Her kan et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod bruges. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor 3-krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere. På de dele af kyststrækningen hvor der er ren sandbund, kan man roligt lade 3-krogen på blinket være. Både pighvar, skrubbe og rødspætte, hugger gerne på et blink der kommer forbi dem, og sommetider er det også det der skal til, for at trigge deres jagtinstinkt.

Pighvar: Brug gerne sildestykker, hele eller halve tobis eller evt. stykker af bagsiden fra en fladfisk (den hvide skinside)
Det gælder om at fiske aktivt – agnen skal bevæge sig, rul derfor langsomt henover bunden. Der kan bruges et forfang med en enkelt krog eller 2 kroge og et blink for enden med 3-krog eller enkeltkrog. Pigvarren hugger ofte også på blinket.
Pighvarrene langs Søndervig Strand fanges oftest længere ude og ikke i brændingsfiskeri, som mange andre steder.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange.
Find evt. en fiskeforhandler i Ringkøbing, Hvide Sande eller i Thorsminde. Der kan man typisk købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly/lod, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk fra Vestkysten og kan fiskes med på samme måde.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene.

Makrel: Fra stranden udfor Søndervig Camping, skal der generelt lange kast til for at fange makrel.  Men henunder aften kan de komme længere ind mod kysten.
Brug et blink med sølvfarve, orange, grøn eller hvid farve. De kan være det mest effektive farver på alle tider på døgnet til makrel.
Gå langs med stranden og se om du kan se springende småfisk eller jagende marsvin, det kan ofte betyde at makrellerne er i området.

Havbars: Der er ikke mange havbars langs denne fiskeplads. Men om aftenen er der dage hvor fiskeriet er ganske udmærket efter de velsmagende havbars. Brug gerne større blink, som kan kastes langt med. Gerne i sølv eller sølv/blå.

Havørred: Her er ikke tale om en decideret havørredplads, men der kan fanges nogle flotte eksemplarer langs pladsen. Ligesom til havbarsene skal der ofte kastes langt ud. Brug gerne blink i tobisfarver eller ligesom til havbarsfiskeriet, blink der ligner sild og brisling.

Fiskegrej og udstyr til fiskeriet langs Søndervig Strand

Til fiskeriet kan man bruge fiskestænger fra 8-12 fod. Kastevægt: Alt fra 10 gram op til 50 gram. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 3000 – 4000.
Brug enten 0.15-0.18 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.32. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk med dit fiskeri fra Søndervig Strand.

Jari


Bliv guidet i f.eks. pighvarfiskeri: Guidet fiskeri…