Kystpladser langs Nordjyllands vestkyst

Kystpladser langs Nordjyllands vestkyst

Kystpladser langs Nordjyllands vestkyst – information

Kystpladser langs Nordjyllands vestkyst kan læses om her. Nordjyllands vestkyst og Vestkysten i det hele taget, er ikke den del af Danmark, som de fleste lystfiskere forbinder med kystfiskeri efter havørreder. Ikke desto mindre er der flere gode fiskepladser, hvorfra havørrederne kan fanges…

Her kan du se og læse om fiskepladser fra Grenen til og med enden af Agger Tange.

Havørredfiskeriet er bedst fra juni til og med september.

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er i forhold til hver af de trods alt mange kystpladser langs Nordjyllands vestkyst. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

Grenen og Skagen Nordstrand

Fra Grenen og ned til og med Skagen Nordstrand, kan man fange havørreder. Ørrederne trækker oftest ind over revlerne og de få tangbælter der er, sen aften og tidlig morgen. Men under dage med overskyet vejr og regn, kan de fanges i løbet af hele dagen.

Nogle få dage jager de også tæt under land, i høj solskin midt på dagen, så alt kan lade sig gøre.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand til høj vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 9 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Nordstrand…


Buttervej/Højen Fyrvej

Buttervej/Højen Fyrvej, er endnu en af klassikerne i Skagen-området til fangst af den populære havørred. Fra parkeringspladsen kan man både fiske mod nord og syd. Havørrederne er at finde i hele området og kan oftest fanges i morgentimerne og i aftentimerne. Er der overskyet vejr eksempelvis med regn, kan havørrederne fanges dagen lang.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Lav til høj vandstand og alt derimellem. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 9 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s.

Pladsen fisker bedst når der er overskyet.

Parkering: Buttervej…


Gl. Skagen

Gl. Skagen er en glimrende fiskeplads til fangst af havørreder ved Nordjyllands vestkyst. De mange bølgebrydere langs stranden tiltrækker en del småfisk, som havørrederne gerne søger ind for at jage. Tidlig morgen og sen aften er bedst her, samt i løbet af hele dagen – under overskyede dage med eller uden regn. Om sommeren er her en del mennesker på stranden fra morgen til aften.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Lav til høj vandstand og alt derimellem. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 9 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s.

Pladsen fisker udmærket uanset om der er sol eller overskyet.

Parkering: Ved Solnedgangspladsen…
Bemærk: Betalingsparkering i højsæsonen.


Kjul Strand

Kjul Strand byder på rigtig godt kystfiskeri efter havørreder i sommerhalvåret. Tidlig morgen og sen aften er nøglen her. Man skal dog vade et stykke ud og fiske over tangbælterne mod nord, ca. 250 meter fra nedkørslen, for at få mest ud af fiskeriet. Ofte skal der lange kast til, både for at dække et større område og fordi havørrederne oftest er længere ude. Aftenfiskeriet og det tidlige morgenfiskeri, kan dog byde på udmærket fiskeri over de indre tangbælter også.

Bedste årstider: Sen forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Lav til alm. vandstand. (Klart vand)
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 7 m/s, vind fra syd max 4 m/s og vind fra vest op til 3-4 m/s.

Pladsen fisker udmærket uanset om der er sol eller overskyet.

Parkering: På stranden…
Bemærk: Man kan køre på stranden. Kør ca. 200-250 meter mod nord fra nedkørslen.


Containerkajen – hjørnet

Fra hjørnet på Containerkajen i Hirtshals kan man fange havørreder. Kajen består af sten og der fiskes fra dem på ydersiden. Her kastes over mindre tangbælter og revler. Der skal gerne være højvande eller minimum almindelig vandstand, før der er havørreder i området.

Havørrederne kan fanges under de ovenstående rette forhold i løbet af hele dagen.

Bedste årstider: Sen forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand til høj vandstand. (Klart vand og semi-klart vand)
Bedste forhold – vind: Østenvind på max 5 m/s, vind fra syd max 7 m/s og vind fra vest op til 3-5 m/s.

Pladsen fisker udmærket uanset om der er sol eller overskyet.

Parkering: Ved kajen…
Bemærk: Kør eller gå mod nord for at nå Hjørnet.


Tornby Strand

Tornby Strand har bl.a. et lille rev, som er værd at besøge når man gerne vil fange havørreder. Ved dette kan man med fordel stå fra land og fiske. Alm. til høj vandstand er at foretrække. Morgen og aftentimerne er de bedste, men under overskyede dage, kan man fange dem i løbet af hele dagen.

Bedste årstider: Sen forår, sommer og tidlig efterår.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand til høj vandstand. (Klart vand og semi-klart vand)
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 9 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s. Nordenvind på max. 6 m/s.

Pladsen fisker bedst i overskyet vejr.

Parkering: På Stranden…
Bemærk: Der kan køres hen til revet via. stranden.


Svinkløv Strand

Svinkløv Strand er ganske udmærket til fangst af havørreder. Pladsen er mest kendt fiskeri efter havbars, men byder til tider også på ganske flotte havørredfangster. Det er generelt de helt lange kast der skal til, gerne 50 meter og gerne mere end det. Alt andet end lavvande er bedst og der må gerne være mørkt i vejret, uanset vandstand og tid på døgnet. Der kan fiskes fra land eller fra jolle, flydering eller andet. De mange områder med tangbælter er, hvor man bør koncentrere sit fiskeri.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand til høj vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 8 m/s, vind fra syd max 4 m/s og vind fra vest op til 4 m/s. Nordenvind max. 4 m/s.

Pladsen fisker bedst når der er overskyet.

Parkering: Ved Svinkløv Badehotel…
Gå ned til stranden fra parkeringspladsen og fisk mod syd.


Bulbjerg

Selvom denne fiskeplads betegnes, som en fiskeplads til fangst af havbars, er den alligevel ganske givende når det kommer til havørreder…
Det er vigtigt at kunne kaste langt her. minimum 50 meter for at kunne fange fisk i de fleste tilfælde. Har man en flydering eller andet at sejle i, kan det være en fordel. Havørrederne kan fanges i løbet af hele dagen. Mørke regnvejrsdage er at foretrække.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Lav til høj vandstand og alt derimellem. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 9 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s. Nordenvind på til ca. 4 m/s.

Pladsen fisker bedst når der er overskyet.

Parkering: Ved klitten…
Gå over klitten, ned til stranden og mod nord/til højre.


Hamborg

Hamborg er en af de bedre fiskepladser til fangst af havørreder langs Nordjyllands vestkyst. Her kan man fiske fra land, men på grund af de store områder med strengetang er det bedst, hvis man kan sejle ud på den anden side af det. Morgen og aftenfiskeriet er mest givende uanset vind og vejr. Alm. vandstand til høj vandstand er at foretrække. Overskyede dage/mørke dage kan give fisk uanset tidspunkt. Fra morgen til aften.

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Alm. vandstand til høj vandstand. (Klart vand eller semi-klart).
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 8 m/s, vind fra syd max 5 m/s og vind fra vest op til 4 m/s. Nordenvind på til ca. 4 m/s.

Pladsen fisker udmærket uanset om der er overskyet eller ej.

Parkering: Landingspladsen…


Agger Tange

Agger Tange er enorm og i teorien kan man fange havørreder langs hele tangen. Det er da også ud fra den forudsætning, man skal kaste sig ud i fiskeriet. Når det kommer til havørreder og ikke havbars, som udover makrel, er det man oftest fanger her, er der ingen forhold der er bedst. Det dybe vand, som følger tangen langs hele vestsiden, giver ingen fordelagtige løsninger. Kun hårdt arbejde…

Bedste årstider: Sommer og sensommer.
Bedste forhold – vand: Klart vand.
Bedste forhold – vind: Østenvind uanset styrke – dog max 7 m/s, vind fra syd max 3 m/s og vind fra vest op til 3 m/s. Nordenvind på til ca. 3 m/s.

Parkering: Ved Agger Strand…
Parkering: Ved høfde 72…

Rigtig god fornøjelse med de nævnte kystpladser langs Nordjyllands vestkyst.

/Jari


Læs også om havbarsfiskeri langs Nordjyllands vestkyst er: Havbarsfiskeri…