Skagen Nordstrand

Oplev lystfiskeri ved Skagen Nordstrand.

Skagen Nordstrand – lystfiskeri

Skagen Nordstrand er en af de bedste, hvis ikke dén bedste, fiskeplads til fangst af havbars i Skagen. Man kan også fange flere spændende fiskearter fra stranden, allesammen spiselige.

Fiskepladsen er nem at komme til, men når det kommer til fiskeriet, er det bedste at iføre sig waders, da fiskene oftest er på den ydre side af første revle. Om sommeren kan man også stå i shorts og bare tæer ude i vandet og fiske. Do skal man have i mente, at der er fjæsing langs strækningen/fiskepladsen.

Vand og bundforhold

Selvom fiskepladsen hovedsageligt består af sand, er der også en del tangbælter. Strømmen og revlerne længere ude, er den perfekte kombination for alle rovfisk. Imellem revlerne er der skjul og med strømmen føres og svømmer en masse fødeemner.

Alt fra lav vandstand til alm. vandstand er at foretrække, når der fiskes ved Skagen Nordstrand. Under højvande kan man ikke komme ud på revlen og ind igen. Desuden kan strømmen være meget kraftig på pladsen, så jo lavere vand der er, jo mere sikkert står man.

Man fisker over en maksdybde på 1,5 meter. Der skal de fleste steder langs strækningen/fiskepladsen, længere kast udad til for at nå den dybde.

Årstider – fiskearter ved Skagen Nordstrand

Havbars: Havbarsen kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 42 cm.

Havørred: Havørrederne kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 40 cm.

Laks: Laksene fanges i sommersæsonen, men ikke ofte. Mindstemål: 60 cm.

Pighvar: Kan fanges fra april til og med september. Intet mindstemål i denne del af Danmark.

Skrubbe og rødspætte: Kan fanges fra marts til og med september. Mindstemål: Rødspætte: 27 cm. Intet mindstemål for skrubbe.

Hornfisk: Fra maj og frem til og med september. Intet mindstemål.

Makrel: Fra juni til og med september. Mindstemål: 20 cm.

Fjæsing: Fra maj til og med september. Intet mindstemål.

Fangstmetoder

Havbars: Havbarsen fanges lettest på denne fiskeplads med blink. Ofte kræves der længere kast ved Skagen Nordstrand for at fange den, dog med nogle få undtagelser.
Brug gerne blink eller evt. kystwoblere i farven sølv eller sølv/blå. Læs mere om hvordan man fanger havbars i denne artikel: Havbarsfiskeri med blink…

Havørred: Havørrederne er oftest at finde langs fiskepladsen om morgenen og om aftenen. Undtagelserne skal findes de dage, hvor der er overskyet og gerne regn. Man kan bruge alt fra blink til kystwoblere, som ligner sild, brisling og tobis. Det er svært at fange havørrederne med fluestangen, da de oftest er at finde længere ude.

Laks: Laksene fanges med de samme agn, som til havbars og havørreder. Det er ofte tilfældigheder der spiller ind, skulle man være heldig at kroge en laks ved Skagen Nordstrand.

Pighvar: Der er flere metoder til fangst af pighvar langs strækningen/på fiskepladsen… Én er at bruge et simpelt blink i sølv, og trække det langsomt henover bunden. Gerne hvor der er ren sandbund. Et andet er, at bruge et ganske almindeligt forfang med 2 kroge og et lod. På krogene sættes silde- brisling- eller tobisstykker. Kast ud og afvent hug.
Man kan også fiske aktivt med et alm. forfang i stedet for at vente på, at pighvarren finder maddingen/agnen. Flere forfang er i dag udviklede til, at kunne bruges under aktivt fiskeri. De fås både med spinnerblade og perler etc. Når der fiskes aktivt, kaster man ud og ruller langsomt ind. Der fiskes også over et længere område, så man går langs stranden og afsøger. Mere bund affiskes på den måde og flere pighvar findes med sikkerhed. Hav altid et blink for enden af forfanget når der fiskes aktivt. Det hugger pigvarren også på. På forfangskrogen eller krogene, bruges hele tobis eller brisling. Man kan også bruge strimler af sild m.m.

Skrubbe og rødspætte: Alle de ovennævnte fangstmetoder til pighvar, er også effektive til fangst af rødspætte og skrubbe. Dog kan her tilføjes, når det kommer til agn, at børsteorm, sandorm og skalrejer også kan bruges til disse to arter.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges med blink i alle farver, kystwoblere og flue. Men de kan også fanges med en prop og silde-, tobis- eller brislingestykker, samt skalrejer, børsteorm og sandorm. De er tæt på altædende.

Makrel: Makrellerne ved Skagen Nordstrand, skal gerne fanges længere ude. Hertil kan blink og kystwoblere bruges. Om aftenen kan det være en fordel med orange og sølv eller blå/sølv. Om dagen er blink i ren sølvfarve rigeligt.

Fjæsing: Fjæsingen er altædende, men de hugger gerne på blink der ligner sild eller tobis.

Knæk og bræk med fiskeriet ved Skagen Nordstrand, tæt på Poul Eeg Camping.

Jari


Campingpladsens hytter tæt på fiskepladsen: Hytter i Skagen…