Strandby Havn

Læs om lystfiskeri fra Strandby Havn.

Strandby Havn – lystfiskeri

Strandby Havn kan man kalde en “alt i én havn”. Nogle områder af havnen egner sig til lystfiskeri efter fladfisk. Andre er bedre egnede til fiskeri efter eksempelvis makrel og hornfisk. Sydmolen byder på ganske glimrende havørredfiskeri og det samme gør den yderste del af nordmolen.
Der kan fiskes fra kaj, mole, samt stenmole – og der er mange spændende fiskearter i farvandet ved den lille havn ud til Kattegat.

Havnen kan køres til på 21 minutter fra Skagen Sydstrand Camping.

Vand og bundforhold

Omkring hele havnen generelt, og i den for den sags skyld, består bunden af ren sand. Nogle få mindre tangbælter er at finde på ydersiden af både syd- og nord-stenmolerne. Få tangplanter her og der er også at se ved indsejlingen. Mindre stenrev er at finde på nordsiden lige efter stenmolen.

Vanddybden ligger typisk fra 1-2 meter.

Årstider – fiskearter ved Strandby Havn

Rødspætte: Kan fanges året rundt. Mindstemål: 27 cm.
Hunrødspætten er fredet fra d. 15. januar – 30. april.

Det bedste sted til fiskeri efter fladfisk fra Strandby Havn er sydmolen. En lille stenmole som afslutter havnen og ligger parallelt med stranden i retning mod Frederikshavn.
Kast gerne mod øst/ud mod det åbne vand, fra spidsen af molen, ca. 20-40 meter ud. Det er ikke nødvedigt med længere kast. Rødspætterne er at finde ganske langt inde her.
Fladfiskene kan naturligvis fanges både inde i og udenfor havnen og alle steder fra. Men der er bare længere imellem fangsterne de andre steder.

Skrubbe: Året rundt. Mindstemål: 25,5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. februar – 30. april.
Skrubben fanges ligeledes fra sydmolen, samme sted som rødspætten.

Sej: Sommerhalvåret er klart bedst. Mindstemål: 30 cm. Ingen fredningstider.
Vil man gerne fange sej kan man gøre det inde i havnen (på sydsiden samt den indre østvendte del) eller for enden af de 2 østvendte ydermoler ved indsejlingen.

Makrel: Juli og august er de mest givtige måneder.
Mindstemål: 20 cm. Ingen fredningstider.
Når makrellerne er ankommet kan de fanges overalt omkring og i havnen. Men… For enden af de 2 ydermoler ved indsejlingen, lige nedenfor eller langs stenene i den sydlige del af havnen og den østevendte indre del, er klart at foretrække.

Hornfisk: Fra maj – sidst i august. Der er flest hornfisk på ydersiden af stenmolerne og ved indsejlingen til Strandby Havn
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Havørred: Fra ca. midt i marts til slutningen af oktober. Mindstemål 40 cm.
Havørrederne kan fanges overalt i og omkring havnen. Men de bedste chancer ligger fra og med den nordligste stenmole/den nordlige del af indsejlingen og 2-3oo meter langs mole og strand derefter.

Ål: Fra midt i maj til sidst i august. Mindstemål 40 cm. Ingen fredningstider.
Ålene kan fanges overalt i området. Ved stenmolen og i havnen. Fisk gerne dybt begge steder.
Henunder aften og nat kan de dog fanges på lavere vand.

Ålekvabbe: Året rundt – Ålekvabber under 23 cm. er fredet hele året. Drægtige ålekvabber uanset størrelse og farvand, er fredet fra d. 15. september – 31. januar.
Ålekvabben kan fanges overalt i området men holder gerne til i det dybere vand, og ligesom ålen, er det oftest henunder aften og nat de er at fange i det lavere vand.

Fjæsing: Fra maj til sidst i august. Fjæsingen kan fanges når sommeren er over Danmark. På ydersiden af stenmolerne og ved indsejlingen er der flest.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Rødspætte og skrubbe: I Jagt og Fiskeri Frederikshavn, kun 6 km. fra Strandby Havn, kan man købe børsteorm.
Man  også købe sig et ganske alm. forfang m. 2 kroge og et lod. Eller lave sit eget. På krogene kan man udover at bruge børsteorm også anvende skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal.

Kast ud og afvent hug. Eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri. Man kaster ud og lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform så finder man fladfiskene hurtigere.

Sej: Under fiskeriet efter fladfisk – rødspætte og skrubbe – fanges sommetider også sej. Man kan måske endda sige, at de samme metoder og samme agn, er særdeles velegnede til fiskeriet efter sej i Strandby Havn.
Udover børsteorm, skalrejer, sildestykker og f.eks. makrelstykker, er også fiskeri med blink ganske godt. Her skal man lade blinket synke helt til bunden og spinne så langsomt ind, at blinket forsigtigt bevæger sig lige over bunden.

Makrel: Strandby Havn egner sig i særdeleshed til fiskeri med en prop og et sildestykke eller en lille sild, tobis eller brisling.
Makrellerne trækker, for det meste, langs stenmolerne og langs kajen – ellers står de kun 2-3 meter ude.
Alle kan være med. Når først makrellerne er i området, går der ikke lang tid før proppen er under.

Helt ude ved indsejlingen, uanset side, skal man ikke kaste ud men bare sætte proppen max. 1 meter ude fra stenmolen.
Småfiskene springer typisk når der er makrel på jagt og i svag vind kan man også se hvirvelerne i overfladen efter et angreb.
Også blink og gennemløbsblink kan bruges med stor succes.

Man kan vælge at sætte et blink i enden af et makrelforfang og fange flere makrel ad gangen på den måde. Det aktive fiskeri med blink og forfang er sjovt nok mest effektivt i den yderste del af indsejlingen, hvor der kastes ind mod havnen og typisk 1-3 meter fra stenene/stenmolerne. Brug gerne sølvblanke blink eller tobisblink. Om aftenen er blåfarvede blink og kobberblink klart at foretrække.

Hornfisk: Hornfiskene er der flest af ved indsejlingen og på ydersiden af havnen. De er også forholdsvis nemme at fange.
Find evt. en fiskeforhandler i Strandby Havn eller Ålbæk Havn, hvor man typisk kan købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly/lod, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt.

Hornfiskene kan til tider være svære at kroge grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden helt ind i munden som er blødere.
Også skalrejer er effektive til fangst af hornfisk fra Strandby Havn.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene. De er stort set altædende.

Havørred: Erfaringen viser at havørrederne gerne hugger på sølvfarvede blink, hvide blink eller hvid/grønne blink, når vandet er klart i- og omkring Strandby Havn. De er ikke nemme at få i hugget når vandet er uklart. Prøv under de forhold istedet blink med kraftige farver – skarp grøn eller rød.

Blink er bedst at benytte da der sommetider skal lange kast til. Derudover skal man også gerne ned i dybden.
Med et eksempelvis synkende bombardaflåd og flue kan man gør det samme.

Ål og ålekvabbe: Fisk gerne langs kanterne af stenmolerne, molerne og kajen. Hvis der er plads og man ikke kommer i kambolage med både m.m. er den indre del af havnen ganske god. Her kan fiskes ved pæle og broer etc. hvor ålene gerne vil skjule sig og jage. Der kan også fiskes tæt på stenene ved den ydre del, men her er aftenfiskeriet bedst. Brug evt. ganske almindelige regnorm og et forfang med 2 kroge, men også børsteorm, sandorm og skalrejer kan være ganske effektive når begge slags ål skal fanges.

Fjæsing: Fjæsingen er ligesom hornfisken, altædende. Den fanges på blink, børsteorm og alt andet der kan kastes i vandet. Husk den er giftigt, men med en ekstra lang tang kommer man langt.
Fjæsingen smager fortrinligt og er så delikat, at kun salt og peber tilsættes de evt. grillede filetter, da alt andet vil overtage smagen 100%.

Knæk og bræk ved Strandby Havn.

Jari – Lystfiskeri Danmark