Bulbjerg

Lystfiskeri fra Bulbjerg Strand.

Bulbjerg – lystfiskeri

Bulbjerg er en af de smukkeste fiskepladser langs den jyske vestkyst. Fiskepladsen består primært af sandstrand. Kalkstensklippen, som majestætisk rejser sig op over havets overflade her, kan også fiskes langs. Og med sine 47 meters højde er det en ganske imponerende baggrund at have under sit fiskeri. Derudover er havet i sig selv ganske smukt fra morgen til aften her.

Man kan fange flere fiskearter fra pladsen. En fiskeplads som mange lystfiskere også benytter til potonbådsfiskeri, kajakfiskeri og fiskeri fra flydering. Grunden til det er at fiskene til tider er et stykke ude. Nogle dage så langt ude at man ikke kan nå dem fra stranden.

Der fanges primært havbars, makrel, havørred og hornfisk fra pladsen.

Har man noget at sejle i kan man fange havbars, makrel og havørreder på pladsen i løbet af hele dagen. Fisker man fra stranden er det helt tidlige morgenfiskeri og det sene aftenfiskeri at foretrække. Om sommeren kan overskyede dage være undtagelserne.

Det tager under en halv time at køre til Bulbjerg fra Svinkløv Camping.

Parkering 1: Gå til højre/mod vest fra parkeringspladsen…

Parkering 2: Tæt på stranden…

Vand og bundforhold

Her er tale om en særdeles varieret bund. Store sten og mindre sten, strengetang og blæretang, stenrev og på det nærmeste også  undersøiske klipper. Pladsen har det hele.

Vandet er oftest klart, men kraftig vind fra vest hovedsageligt kan tilgrumse vandet en del.

Der er flere meter dybt flere steder langs pladsen. Specielt 50-100 meter ude fra klippen.

Årstider – fiskearter ved Bulbjerg

Havbars: Havbarsen indfinder sig typisk fra juni og helt frem til oktober. Nogle år kan de fanges allerede i april og maj, samt et godt stykke ind i oktober.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges fra ca. midt i april og frem til og med september.

Havørred: Havørrederne langs pladsen kan fanges fra april og frem til og med oktober.

Makrel: I hele sommersæsonen kan man fange makrel ved Bulbjerg. Hvornår de kommer og hvor længe de bliver er ofte svært at forudsige på denne plads. Juli og august er ganske sikre måneder.

Fangstmetoder:

Havbars: Havbarsen er en nogenlunde evigt jagende rovfisk. Den hugger på det meste og det er ofte kun et spørgsmål om den er tilstede langs fiskepladsen eller ej, der er afgørende for om man fanger den.

Den kan fanges med blink, kystwoblere, poppere, jerkbaits, swimbaits, woblere, agnfisk, fluer, shads og jighaler m.m.

Da denne fiskeplads er så varieret og måden man kan affiske den på også indbyder til sejlads, så er der ingen bedre metoder end andre. Det mest sikre kort ville dog være et blink i sølv eller sølv/blå.

Når der fiskes fra stranden skal man oftest kunne kast minimum 60-80 meter ud. Nogle dage længere.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges med de samme agn som til havbars. De langnæbbede fisk er dog lidt tættere på land generelt.

Havørred: Havørreder er der ikke mange af, men når de er på pladsen fanges de oftest under fiskeri efter havbars, makrel eller hornfisk. Blink i tobisfarve, sildefarve eller bare i ren sølv er at foretrække.

Havørrederne er både at finde langt inde tæt under land og langt ude.

Svinkløv Strand er en langt bedre havørredplads. Læs om den her: Svinkløv Strand…

Makrel: Makrellerne langs pladsen kommer kun tæt på land, nogle ganske få dage i løbet af sæsonen. Men langt de fleste dage er de at fange længere ude. Har man noget at sejle i kan man bruge makrelforfang. Fisker man fra land er det ikke anbefalelsesværdigt at gøre. De mange kroge giver vindmodstand, hvilket resulterer i kortere kast. Brug istedet et langtkastende blink. Gerne i samme farver som til både havørred og havbars, så er man helgarderet.

God fornøjelse med dit lystfiskeri ved Bulbjerg.

Jari


Læs om hytterne på Svinkløv Camping her: Hytteovernatning…