Lindenborg Å

Lystfiskeri i Nordjylland og Lindenborg å

Lindenborg Å – en perle i Nordjylland (Rebild området)

Med sine 47 kilometer er der ingen tvivl om, at man har et utal af fiskepladser at vælge imellem i denne lange østhimmerlandske å. Lindenborg Å har sit udspring i samme kildevæld syd for Rold Skov, som Simested Å der løber mod syd, Lindenborg Å løber mod nord.

Der er ingen tvivl om at naturen omkring åen i dette område, ved Rebild, er et af de områder som komplimenterer åen bedst.

Vand og bundforhold

Lindenborg Å varierer meget i dybde og det samme gør sig gældende når det kommer til bundforholdene i åen. Det er naturligvis meget logisk, når åen strækker sig så langt, gennem flere typer af landskaber.
På nogle strækninger løber vandet langsomt og roligt og indeholder dybe høller/huller. Andre steder i åen finder man rislende vand, over det der kaldes stryg. (Lavvandede sten- og grusbanker)
Man kan både opleve Lindenborg Å med en frodig bund, præget af spændende vegetation, og åen med en livløs bund, hvor mudder er det eneste som vandet passerer på sin vej nedstrøms.
Man skal dog ikke afskrive chancen for fisk, uanset hvor man vælger at fiske. Netop denne å er kendt for at overraske.

Køb fiskekort til Lindeborg Å her: Fiskerkort…

Årstider – fiskearter i Lindenborg Å

I åen kan man fange havørred, bækørred, kildeørred, regnbueørred, ål, gedde og aborre.

Havørred: Der fanges havørreder året rundt. Også de helt store fanges godt spredt udover hele sæsonen.
Mindstemål 40 cm.

Bækørred: Året rundt, men sommerhalvåret er mest givtigt.
Mindstemål 30 cm. Fredningstider: 16. november – 15. januar.

Kildeørred: Året rundt. Ingen fredningstider og intet mindstemål.

Regnbueørred: Året rundt. Ingen fredningstider og intet mindstemål.

Ål: Sommerhalvåret er klart at foretrække når der skal fanges ål i Lindenborg Å.
Mindstemål 45 cm. Fredningstider: 16. oktober til 31. juli.

Gedde: Gedden kan fanges året rundt, den er dog fredet fra d. 01. april – 30. april. Mindstemål 60 cm.

Aborre: Aborren kan fanges året rundt i Lindenborg Å. Ingen fredningstider og intet mindstemål.
Læs også om de spændende sort aborrer i Store Økssø tæt på Rebild Camping: Store Økssø…

Fangstmetoder:

Man kan både fluefiske og spinnefiske i Lindenborg Å. Der kan fanges ørreder på sølvspinnere, kobberspinnere og spinnere i mere kraftige farver. Små blink, ligeledes i forskellige farver, samt fiskeri med ganske almindelige regnorm er også givtigt.

Der fiskes både med store mørke havørredfluer og mindre tørfluer i åen. Årstiden bestemmer mere eller mindre hvad der er muligt. Vinteren er som oftest en tid hvor man fisker lidt dybere i vandet. Om sommeren når insekterne er i luften, kan fluen fiskes både dybt og højt i vandet.

Orm er at foretrække efter ålene, fisk gerne aften og nat efter ål, hvorimod aborren, som også bider på orm, ligeså gerne vil have blink og spinnere, ganske ligesom gedden gerne vil det. Fiskeriet er for det meste bedst om dagen når der fiskes efter aborre og gedde.

Læs meget mere om hvordan man fanger de forskellige fiskearter her: Sådan fanger du fiskearterne…

Knæk og bræk i denne spændende Nordjyske å.

Jari


Oplev lystfiskeri i Islands elve: Læs mere…