Skagen Fyr

Oplev det spændende lystfiskeri udfor Skagen Fyr.

Skagen Fyr – lystfiskeri

Skagen Fyr og området omkring, samt Grenen, er bestemt ikke kendt for mulighederne indenfor lystfiskeri. Men det er en fejl efter min mening.
Godt nok er der mange turister i sommersæsonen, hvor fiskeriet er bedst, men omgivelserne, aftenlyset og muligheder for et væld af spændende fiskearter, gør fiskeriet her ganske unikt og storslået.

Det tager kun ca. 3-4 minutter, at køre til fiskepladsen fra Poul Eeg Camping.

Vand og bundforhold

Grenen og  er for nogen bare en sandet spids, som udgør toppen af Danmark. Men de dele af området som går længere sydvest og sydøst for spidsen, er for lystfiskeren værd at udforske og huske på.
Få steder i landet kan man opleve så smuk en belysning under sit fiskeri, og når en blank havørred ligger i sandet foran en, vil man ikke hjem, men ofte bare sidde og nyde det fulde scenarie og fangsten.

Fra Skagens Havn og nord mod Grenen mod Skagen Fyr og lidt derefter, møder man stenrev, tangbælter, stenhøfder og badekar. Bunden er i reglen sandet, dog er områder med mange småsten og større sten også at finde.

Vandet man fisker i langs strækningen varierer dybdemæssigt. Fra høfderne kan man kaste ud over 4-5 meters dybde, men ellers fiskes der typisk fra alt imellem 50 cm. til 1,5 m. Vandet er generelt helt klart. Under kraftig østenvind, vind fra syd eller nord, kan det dog være en anelse grumset.

Fra Grenen mod sydvest er der meget sandbund, men badekar og de ydre tangbælter henunder aften, er begge dele “standplads” for en del havørreder. Man skal meget langt ud eller finde dybt vand tættere på land, for at fange dem i dagtimerne.

Der er få små havørreder omkring Grenen, de fleste ligger på plus 60 cm og er oftest meget længere.

Årstider – fiskearter omkring Skagen Fyr og Grenen

Fra Grenen og udfor Fyret, kan man fange havørred, hornfisk, rødspætte og skrubbe.
Med en del held – også pighvar og laks. Der er af en eller anden årsag ikke så mange fjæsinger inde her. Det samme gælder makrellerne og de fine havbars, som gerne kommer ind både længere sydøst og sydvest for Grenen. Fra Skagen Havn og sydpå. Derudover fra Skagen Nordstrand samt Højen Fyrvej og sydpå.

Havørred: Havørreden er at finde i området fra foråret og helt frem til sen efterår. Mindstemål 40 cm.

Hornfisk: Fra start maj til sidst i august, nogen gange til sidst i september.

Rødspætte: Rødspætten kan fanges året rundt fra Grenen og ligesom fiskeriet efter skrubbe, er det ofte en fordel at fiske når vandet er grumset. Mindstemål: 27 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. januar – 30. april.

Skrubbe: Også skrubben kan fanges året rundt her. Mindstemål: 25, 5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. februar – 30. april.

Fangstmetoder:

Havørred: Vil man fange havørreder fra høfderne ved Skagen Fyr og Grenen på sydøst-siden, skal man generelt gå ud fra, at der skal kastes langt.
Sommetider trækker der ørreder ind tæt under land, typisk ved aftentid, men det kan være svært at lokke dem til hug. Måske p.g.a. de mange turister der er i området næsten konstant, eller måske p.g.a. vanddybden. Det virker nemlig ikke som om, havørrederne generelt trækker langt ind på på sydøst-siden af grenen. Med mindre der er dybt tæt under land. Det er der bl.a. ud for stenhøfderne.

Fra stenhøfderne kan man også nå, nogle meget små stenrev. Man skal ikke kæmme sig af deres størrelse. Selv den mindste plet kan tiltrække og holde på en flot stor havørred.
Også lige ud for høfderne kan der fanges havørred. Dette ved dem, hvor vandet lige nedenfor er ganske dybt.

Jeg anbefaler at man kun bruger spinnestangen på sydøst-siden af Grenen. Det fordi de helt lange kast generelt, er dem der skal til for at fange fisk og dybden også gør fiskeriet med flue, mindre effektivt end med spinnestang.
Fiskene går generelt ret dybt.
Synkende bombarda-flåd med tobis eller silde-streamere (fluer). Eller sølvblink – sølv med sort/blå nuancer er bedst her.

Grenen på sydvest-siden er en helt anden sag. Badekar, små sporadiske tangpletter og sandrevler, samt tangbælter ganske langt ude pryder strækningen. Uover at man fisker over generelt lavt vand, skal man også vide, at havørrederne kun kommer ind tæt under land henunder aften og i skumringen. Ellers skal hentes min. 40-70 meter ude i dagtimerne. Med få undtagelser.
Tobisblink, så virkelighedstro som muligt, sildeblink er vejen frem. Også bombardaflåd og neutrale rejefluer samt streamere/fiskeimitationer, er at foretrække på strækningen.
Fiskeriet på vestsiden er fantastisk, når man rammer muligheden for at fange en storørred og får solnedgangen med når den er bedst hen under aften, samtidigt.

Se en video om mulighederne for lystfiskeri i Skagen og omegn her: Fiskearter og lystfiskeri i Skagen…

Hornfisk: Hornfiskene er overalt langs kysten omkring Skagen Fyr og Grenen, de er også forholdsvis nemme at fange. Og går helt ind på meget lavt vand. Man kan i reglen stå direkte fra Grenen og kaste ud over badekarene på sydøst-siden og fange den ene hornfisk efter den anden i højsæsonen.
Man kan ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke eller end skalreje sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden eller skalrejen, helt ind i munden, som er blødere.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Rødspætte og skrubbe: Her bruges typisk et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.
Fladfiskene er nemmest at fange på sydøstsiden før stenhøfderne (mellem stenhøfderne foran Skagen Fyr og selve Grenen), kast ud forbi anden revle. Derudover er hele sydvestsiden ganske udmærket også. Kast gerne min. 50 mter ud.

Knæk og bræk med fiskeriet udfor Skagen Fyr og fra Grenen.

Jari


Læs mere om hvordan man fanger hornfisk i denne artikel: Fang Hornfisk i Danmark…