Skagen Havn

Her er fanget en torsk i Skagen Havn

Skagen Havn – lystfiskeri

Skagen Havn er i dag en af de mest spændende og givende, når det kommer til fangst af flere fiskearter i Danmarks havne. Sommersæsonen er klart at foretrække, men også forår og efterår har sine gode perioder.

En ny mole i Skagen Havn har set dagens lys. En mole tilegnet lystfiskere. På grund af det dybe vand, langs det meste af molen, er der f.eks. nu kommet flere større torsk til. Der er sågar fanget småplettet rødhaj og havtaske fra molen. Dette sker dog ikke så ofte.

Jo tidligere varmen kommer til Danmark, jo tidligere kan man fange fisk fra den nye mole, samt i Skagen Havn generelt.

Vand og bundforhold

Den sydlige kaj, Krydstogtkajen. Dybde: 10-12 meter. Ude langs stenene på ydersiden, 2-8 meter. På indersiden langs stenene er maksdybden 4 meter. Her er også en del tang tæt på stenene, ligesom der er på ydersiden. Dybden og bundforholdene veksler dog noget på grund af storme.

Den nye mole, Nordmolen/Østmolen, 10-13 meter. Dog er den nordligste del, vendt mod Grenen, kun 5 meter.

Årstider – fiskearter ved Skagen Havn

Torsk: Fra juni til og med september. Mindstemål 35 cm.

Lyssej: Fra maj til og med september. Intet mindstemål i denne del af Danmark.

Mørksej/gråsej: Fra maj til og med september. Mindstemål: 30 cm.

Havbars: Havbarsen kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 42 cm.

Havørred: Havørrederne kan fanges fra juni og frem til sidst i september. Mindstemål: 40 cm.

Skrubbe og rødspætte: Kan fanges fra marts til og med september. Mindstemål: Rødspætte: 27 cm. Intet mindstemål for skrubbe.

Hornfisk: Fra maj og frem til og med september. Intet mindstemål.

Makrel: Fra juni til og med september. Mindstemål: 20 cm.

Fjæsing: Fra maj til og med september. Intet mindstemål.

Sild: April og maj og i september og oktober. Mindstemål: 18 cm.

Der er også en del andre spændende fiskearter, som kan fanges i havnen. En del af dem er dog mindre fiskearter. Herunder havkarusse, Berggylte, sortmundet kutling m.fl.

En havtaske på 1,5 kg. er fanget fra den nye mole i 2021.

Fangstmetoder:

Torsk: Torskene i Skagen Havn kan fanges med jighaler og shads (gummidyr og gummifisk.) Derudover blink, forfang med sildestykker, stykker af brisling, krabbe eller evt. tobis. Man kan også bruge sandorm og børsteorm. Se evt. denne video, hvor en torsk fanges fra den nye mole i Skagen med et blink: Fiskevideo fra Skagen…

Lyssej: Man kan fange lyssej med de samme agn som til torskefiskeriet. lyssej hugger i tillæg også gerne på makrelforfang.

Mørksej/gråsej: Man kan fange mørksej med de samme agn som til torskefiskeriet. Mørksej hugger i tillæg også gerne på makrelforfang.

Havbars: Via brugen af blink i evt. sølv, prop og hele brisling eller f.eks. jerkbaits kan man fange havbars fra Skagen Havn.

Havørred: Havørrederne i havnen fanges lettest med blink. Læs mere om hvordan havørrederne kan fanges og hvordan de agerer i saltvand her: Kystfiskeri…

Skrubbe og rødspætte: Fladfiskene i havnen, som til tider også tæller Isingen, fanges lettest med forfang og sandorm.

Hornfisk: Der er et utal af fiskemetoder til fangst af hornfisk i havnen.

Makrel: Makrellerne kan fanges med blink, makrelforfang, prop og silde-, brislinge- eller tobisstykker.

Sild: Brug sildeforfang til fangst af sild.

Fjæsing: Alle de ovenstående agn til alle de ovennævnte fiskearter kan bruges til fangst af Fjæsing. Fjæsingen er absolut altædende og selv den mindste fjæsing hugger på det største blink eksempelvis.

Jari