Attrup Havn

Attrup Havn er et godt sted at dyrke lystfiskeri efter havørreder.

Attrup Havn – lystfiskeri

Attrup Havn ved Limfjorden er ofte givende når det kommer til fangst af havørreder. For at komme til denne fiskeplads fra Svinkløv Camping skal man kun køre i ca. 20 minutter.

Når man er ankommet til parkeringspladsen ved havnen, kan man enten vælge at gå mod øst eller vest. Gør man mod vest må man kun fiske de første 700 meter af strækningen. Derefter kommer en helårsfredning ved Pallisvad Å. Læs mere om det her: Fredningsbælter…

Det er på sin vis ikke tilladt at fiske i selve havnen.

Når man går mod øst kan man fiske i flere kilometer. Denne del af fiskepladsen er da også den bedste og tilmed nem at vadefiske på. Waders er en nødvendighed for at kunne affiske pladsen ordentligt.

Vand og bundforhold

Tangbælter er der mange langs denne strækning. De fleste består af ålegræs. Nogle få muslingebanker er også at finde, samt render, hvor havørrederne kan søge føde i, gemme sig i samt søge strømlæ i.

Man fisker gennemsnitligt i 70 cm. – 1 meter vand.

I kraftig blæst fra syd, øst og vest kan vandet grumse til. Vinden skal typisk være kraftigere end 9-10 sekundmeter før det sker.  Fiskeriet er at foretrække når vandet er klart.

Årstider – fiskearter ved Attrup Havn

Havørred: Forår, sommer og efterår.

Hornfisk: Fra ca. midt i april og frem til slutningen af maj. Nogle år er de på pladsen i længere tid.

Fangstmetoder:

Havørred: Man kan både spinnefiske og fluefiske på begge sider af Attrup Havn. Ofte er fiskene ret hugvillige, når de er ankommet til pladsen. For spinnefiskeren er det muligt at fange havørreder via. brugen af bombardaflåd og fluer/fjordrejer/kunstige børsteorm m.m. Blink og kystwoblere er også effektive. Kragh´s Jagt og Fiskeriartikler ligger kun 15 minutters kørsel fra havnen og har alt til lystfiskeri efter både havørreder og hornfisk. Find butikken her: Fiskegrej og rute…

Fluefiskeren får mest succes med sildefluer, tobisfluer, børsteormsfluer og grå/brune rejefluer på denne fiskeplads i Limfjorden.

Ofte kræves det ikke lange kast at fange havørreder her. De er oftest indenfor de første 80 meter fra land. Og da man får mest ud af at vadefiske, så betyder det man går ca. 30-50 meter ude i vandet og kan kaste både indad, udad og frem for sig i sin søgen efter ørrederne.
Man har derfor ikke behov for kraftigt grej. Selv små 5-7 fodsstænger kan man affiske fiskepladsen med.

Hornfisk: Hornfiskene er tæt på altædende. De hugger på blink, fluer, kystwoblere, rejer, orm, børsteorm, diverse fiskestykker såsom sild, brisling og tobis m.fl. Attrup Havn er spækket med hornfisk. Når de er ankommet er dette en af de bedste fiskepladser i Limfjorden til fangst af hornfisk.

Parkering: Der er en stor parkeringsplads lige ved havnen. Se den her: Maps…

Knæk og bræk med dit lystfiskeri ved Attrup Havn.

Jari