Guldkysten

Lystfiskeri ved Guldkysten nær Frederikshavn.

Guldkysten  – lystfiskeri

Guldkysten er en af de bedste kystpladser til fangst af havørreder i Sæby, Frederikshavn og omegn. Den er også meget påvirkelig af vind. Blæser der for meget fra en sydlig, østlig eller nordlig retning, er det tæt på umuligt at fiske her.

Havørrederne kan være helt inde under land, men er ligeså ofte længere ude. Man kan derfor både spinnefiske og fluefiske fra denne fiskeplads.

Man kan parkere i Frederikshavnenden af kystpladsen og begynde at affiske hele strækningen derfra. Nogle lystfiskere går nogle hundrede meter frem til en markant stor sten og fisker der, men det betyder ofte at man går glip af flere fisk. Hele strækningen byder på godt fiskeri, når fiskenene vel at mærke har indfundet sig langs den.

Det er en god idé at have en vadestav med når man affisker hele Guldkysten. Pladsen affiskes bedst via. vadefiskeri og ikke fra land.

Parker her og helt ind til kanten. Der er egentlig kun plads til én bil: Parkering…
Parker her når der er optaget: Parkering…

Vand og bundforhold

Her er tale om en meget varieret bund. Sandbund og bund af mindre sten fuld af huller og render. Der er mange vandplanter langs pladsen som inviterer alt liv ind. Et perfekt eksempel på naturens sammenhængende opbygning eller løjerlige sammenfald. Der hvor fødeemner skjuler sig jager rovfiskene. Der hvor rovfiskene skjuler sig jager sælerne, mne ingen jager sælerne. Der mangler vi måske nogle spækhuggere eller store hajer i Danmark. Her mangles en balance.

Gennemsnitsdybden er ca. 1 meter.

Årstider – fiskearter ved Guldkysten

Havørred: Fra april til og med oktober. Sommersæsonen er at foretrække. Fra ca. juni og frem til og med august.

Hornfisk: Hornfiskene er flest fra maj og nogle måneder frem derefter.

Havbars: Havbarsene kan indfinde sig langs guld kysten allerede fra juni og kan fanges frem til og med september. Højsommeren er tit den bedste tid.

Jeg kunne også tilføje skrubbe og ål, men det er svært at fiske efter den langs denne kystplads.

Fangstmetoder

Bemærk: Man kan købe fiskegrej til fiskeriet langs guldkysten i grejbutikken i Frederikshavn: Frederikshavn Jagt og Fiskeri…

Havørred: Jeg vil altid anbefale langtkastende blink til denne fiskeplads. D360 Distance, Jarisen, Sømmet, Bossen, Stevnspilen m.fl.
Selvom jeg har nævnt at man kan fluefiske langs pladsen er der ofte langt flere havørreder længere ude. Dem kan kun spinnefiskeren nå og nemmest med større og tungere blink. Kystwoblere kan også bruges, men er ikke nær så effektive her.

Fluefiskeren bør bruge flydeline og affiske pladsen tidligt om morgenen, under regnvejrsdage/overskyede dage fra morgen til aften eller om aftenen.

Tobisfluer, blink og kystwoblere er at foretrække (sølv/grøn). Også i farven sølv eller rå metal. Fluorescerende grøn/gul og perlemor, blå/sølv, grøn/gul til dage med grumset vand og sidst men ikke mindst hvid/grøn og ren hvid.

Hornfisk: Brug de samme agn til honfiskene som til havørrederne. Der er f.eks. bedre steder at stå med en prop og et stykke sild eller brisling end her. F.eks. Frederikshavn Havn, Strandby Havn eller Sæby Havn.

Læs mere om havnene her: Havne i Nordøstjylland…

Havbars: Havbarsene er ofte ret langt ude på pladsen. Derfor er større blink i sølv/rå eller sølv/blå at foretrække.
Du kan læse mere om havbarsfiskeri her: Havbars…

Guldkysten er altid et besøg værd når vandet er klart. Husk at være forsigtig når du vader ud på denne plads. Der er meget at falde over og mange huller at falde i.

Rigtig god fornøjelse med dit kystfiskeri langs Guldkysten.

Jari – Lystfiskeri Danmark.