Nibe Camping Strækningen

Lystfiskeri ved Nibe Camping Strækningen.

Nibe Camping Strækningen – lystfiskeri

Nibe Camping Strækningen er en utrolig lækker strækning af Limfjorden. Og da den er forholdsvis lavvandet, er den også sikker at affiske i waders. Her kan den velsmagende havørred fanges året rundt og hornfisken i maj, juni og juli. I teorien kan man fange havørred og hornfisk, uanset i hvilken retning man vælger at gå fra campingpladsen, og uanset hvor mange hundrede meter man vælger at tilbagelægge.

Vand og bundforhold

Flere tangbælter, revler, blandet sand/mudderbund med sporadiske tangpletter og badekar/fordybninger, er at finde undervejs når man affisker ud for Nibe Camping og derfra videre. Tangbælterne danner grundlaget for at hundestejlen har et sted at gemme sig og samtidigt finde føde. Rejer og kutling ligeså, og på de strækninger hvor den bløde sand-mudderbund er, søger havørreden efter børstorm, som hyppigt er at finde der.

Kutlingen kan også lide de små fordybninger i bunden, men der er den ikke sikker. Havørreden bruger nemlig ofte badekarene, som de kaldes, til at gemme sig i, i læ for strøm, uroligt vand eller for at kommer længere ned, skulle der være chancer for angreb fra luften. Vandet er generelt klart, men under kraftige vindforhold kan det blive meget grumset.

Årstider – fiskearter ved Nibe Camping Strækningen

Ved Limfjorden – Nibe Camping strækningen, kan man fange havørred og hornfisk.

Havørred: Havørrederne er i Limfjorden året rundt. Forår, tidlig sommer og efterår, er de bedste årstider til fangst af havørred ud for Campingpladsen. Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken kan fanges fra starten af maj og ca. 4 måneder frem. Ingen fredningstider og intet mindstemål.

Fangstmetoder:

Vi lystfiskere har på grund af de mange forskellige fødeemner i området, mulighed for at fange fiskene med mange forskellige agn, herunder rejefluer, streamere/flue-fiskeimitationer, børsteormsfluer, ægte fjordrejer eller børsteorm fisket med gennemsigtigt bobleflåd, kystwoblere og blink der skal ligne sild, kutling, brisling, tobis m.fl.

I april og lidt ind i maj er der også sild i området, og selvom farverne sølv og hvid virker året rundt på denne strækning, kan man med fordel bruge en af de nævnte farver i april og maj måned.

Havørred: Uanset om man bruger fluestangen eller spinnestangen og bombarda-flåd, til at få fluen ud til havørrederne i denne del af Limfjorden ud for Nibe Camping, så er der 3 fluer man kan nøjes med at medbringe til vandet – Kobberbassen, Sildebenet og Polar Magnus.

Brug gerne et glasklart flydende bombarda-flåd til spinnestangen og til fluestangen – flydende flueline. Der er forholdsvist lavvandet i hele området/på hele strækningen der går ca. 1 km. i nord-østlig retning og ca. 2 km. i syd/vestlig retning fra Nibe Camping.

Chancerne for en storørred over de 70 cm. er absolut en mulighed på denne strækning, og der er generelt, i reglen, ligeså stor chance for en ørred over mindstemålet (40 cm.) som der er for en under.

Brug gerne højtgående kystwoblere eller højtgående blink når strækningen affiskes med den type agn. Især i sommerperioden står tangplanterne højt i vandet, men p.g.a. af de milde vintre i Danmark, når tangplanterne ikke at forsvinde i den kolde tid, som de ellers ville det ved hård og længerevarende frost.
Så også i den kolde tid, er det en god idé at fiske højt i vandet. Dog skal her nævnes, at man gerne må sætte tempoet på indspinningen (spin) eller indtagningen (flue) lidt ned i den kolde tid.

Læs mere om kystwoblere her: Kystwoblere…

Både ved strømvending mellem højvande og lavvande og når det går den anden vej, er fiskeriet godt, men så sandelig også imellem. Det eneste man skal være opmærksom på er, at når strømmen vender og tager fart, kan der være en del løse tangplanter i vandet. Her er det en fordel for blinkfiskeren at bruge enkeltkrog til sine blink.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange. Og går helt ind på meget lavt vand. Man kan ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke eller end skalreje sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden eller skalrejen, helt ind i munden, som er blødere.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Til fiskeriet ved Limfjorden ud for Nibe Camping, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

At gå og kaste ud over tangbælterne ud for pladsen, er både lækkert naturmæssigt og givtigt. Når man rammer de dage hvor fiskene hugger med jævne mellemrum, bliver oplevelsen til mere end hyggefiskeri og natur-meditation. Tå-strittende action og drømmefiskeri på højt plan, som man kan tage med sig som et godt ferie og fiskeminde.
Et minde som kigger forbi engang imellem, når foråret igen trænger sig på og tankerne atter ledes hen på endnu en dejlig campingferie.

Knæk og bræk ved Limfjorden ud for Nibe Camping.

Jari


Læs mere om havørredfiskeri, samt flere gode fiskepladser i Limfjorden her: Lystfiskeri i Limfjorden…