Dania – Saltfabrikken

Dania ved Mariager Fjord

Dania – lystfiskeri

Ved Dania – Saltfabrikken – af lystfiskere kaldet, “Saltværket”, udledes der varmt vand. Det betyder at denne plads kan være den eneste, hvor havørreder kan fanges når frosten for alvor sætter ind. Det varme vand tiltrækker byttedyr og byttefisk, som ingen andre fiskepladser i Mariager Fjord gør det under de forhold. Dermed er der også langt flere fisk i dette område, når der er rigtig koldt.

I nogle år er der mange store havørreder ved Saltfabrikken og i andre, kun mindre fisk under mindstemålet på 40 cm.

Pladsen her er nok en af de nemmeste at komme til, da man kan holde lige ved vandet/fiskepladsen kaldet “Saltværket”, som i realiteten kun er ca. 3-400 meter lang.
Dette er et af de få steder i landet, hvor fjordfiskere med hang til havørreder, står side om side for at fange disse.
Nogengange kan flere 20 lystfiskere stå, som perler på en snor, hvilket man skal kunne lide og forvente på denne fiskeplads.

Det tager kun 7-8 minutter at køre til denne fiskeplads i Mariager Fjord fra Mariager Camping.

Vand og bundforhold

Bunden er meget varieret ved Dania – Saltfabrikken. Muslingebanker, større hulller i bunden og sporadisk placerede tangplanter er at finde, og vanddybden går ca. fra 10 cm. til godt 2 meter.
Vandet er generelt klart, men kan blive grumset i kraftige vind fra nord, øst og vest.

Bemærk: Der er sat et halvårsfredningsbælte i nyere tid ved denne fiskeplads. Læs mere her: Fredningsbælter…

Årstider – fiskearter ved Dania – Saltfabrikken

Havørred: I bund og grund er der havørreder her året rundt, men den kolde tid er klart at foretrække.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Fra maj til sidst i juli.
Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Havørred: Ved Dania spiser havørreden en meget varieret kost. Den lever af tanglopper, børsteorm, hundestejler, småsild, store sild, kutling, rejer, tobis og sågar ålekvabber.

Læs også om fjordørrederne i fjorden her: Fjordørred…

Det betyder for os lystfiskere, at vi kan benytte en langt bredere vifte af fangstmetoder, end mange andre steder i fjorden.

Der er dog nogle topfangere og dem vil jeg nævne her:

Fluer: Børsteorms-fluer, sildefluer i glittersølv eller flash, kobberbassen, helt sorte fluer (belastede)
Fisk dem gerne langsomt og dybt.
Dog kan der være dage hvor ørrederne går meget højt og her er det med lidt held muligt, at fange dem med skumfluer/skumbiller eller tørfluer helt oppe i overfladen.

Orm: Ganske almindelige regnorm kan også bruges, og nogle dage kan man endda fange mere med orm end med alt andet. En ganske almindelig prop kan sagtens bruges til dette fiskeri og der kan også bruges et bombarda-flåd, gerne flydende og glasklart.

Blink:

  • Baronessen i sølv, kobber, sort/sølv eller Pattegrisen (Lyserød)
  • Snurrebassen i samme farver som Baronessen.
  • Savage Gear Sandeel i rød/sort med sølvside eller varianterne Sandeel Ghost, Black Ghost og Olive Ghost
  • Jarisen i sølv, Pedo Bash, hvid/guld og tobis.

Når vandstanden er høj kommer fiskene gerne helt ind til bredden og under lavvande kan det samme ske, men for meget larm eller klarhed i vandet, kan gøre at de trækker længere ud. Der kan fanges fisk fra kanten og 100 meter ud derfra generelt.
I nogle tilfælde i den kolde tid, kan havørrederne være så forhippede på, at fede sig op efter gydningen i de omkring liggende åer, at de slet ikke ænser de mange lystfiskere der kan være på pladsen, og derfor svømmer lige op og ned af folk, som om de slet ikke var tilstede.
En spændende oplevelse.
Dette er dog ikke hverdagskost.

Hornfisk: Hornfiskene fanges typisk med de samme agn, som bruges til fiskeriet efter havørred. Dog kan et sildestykke på en enkeltkrog eller mindre trekrog, for enden af en prop, være mindst lige så effektiv.

Til fiskeriet efter både hornfisk og havørred, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 3 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: blød/mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 1000 til 2500.
Brug enten 0.12-0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.26 – 0.28. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 9 og 11 fod. Forfang: Ca. 2,5-3 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Knæk og bræk ved Dania – Saltfabrikken

Jari


Læs også om kystfiskeri generelt her: Kystfiskeri…