Limfjorden

En flot havørred fra Limfjorden. Endnu en mulighed for lystfiskeri i Danmark.

Limfjorden er den fjord i Danmark, hvor flest muligheder for fangst af havørreder er tilstede året rundt. Denne alsidige og enorme fjord, har flere variationer af bundforhold og fiskepladser – end flere danske fjorden tilsammen.

Alligevel finder mange lystfiskere fjorden for svær at have med at gøre og måske endda, for uoverskuelig. Jeg har længe arbejdet på at ændre det faktum og har derfor også, som med så mange andre fjorde i landet, lavet en hel hjemmeside kun om denne fjord. Se den længst nede…

Limfjorden var det første sted jeg fangede havørreder i saltvand. Det skete i 1991. Dengang havde jeg altid fluestangen med til fjorden og nød hvert minut.

I fjorden kan man også fange en del andre fiskearter, Makrel, multe, sild, ål, skrubbe, ålekvabbe, hornfisk og med lidt held – i den yderste del af vestenden – også havbars m.fl.

Der er dog ingen tvivl om, at isvintre gør det svært at opstøve fisk i fjorden de fleste steder. En kort periode på 1-2 uger kan godt gå an, men mere end det, med grader under frysepunktet, så er det med at finde et andet sted at fiske. Den åbne kyst eksempelvis…

Limfjordens største grejbutik ligger imellem Aggersundbroen og Fjerritslev. Butikken har alt man skal bruge til lystfiskeri i Limfjorden. De der står i butikken fisker selv i fjorden. Her kan også købes børsteorm m.m. til fladfiskene. Køb fiskegrej online eller besøg deres enorme butik på over 600 m2. Klik her…

Limfjorden – området

Naturen langs fjorden over vandet, er mindst ligeså alsidig, som fiskepladserne og bundforholdene fra ende til anden. Det er også en af de fjorde, hvor man stadig kan finde områder hvor få mennesker er. Læs mere om det her: Urørte områder…

Enge, vådområder, skrænter, klipper, marker, øer, vige, dæmninger, havne m.m… Alt er at finde langs bredderne i fjorden fra Vestkysten til Kattegat. Der er endda fjorde i fjorden. Eksempelvis Skive Fjord. Læs mere om den her: Skive Fjord…

Flere fiskepladser kan fiskes fra uden at gå i vandet. Flere havne byder på spændende sommerfiskeri efter både havørred, hornfisk, multe, makrel og sild m.fl.

Havørredfiskeren får mest ud af, at have sine waders med til de fiskepladser, som kræver at et større område afsøges og affiskes.

Fladfiskene kan fanges året rundt i fjorden. Både fra havne og fra fjordbredden flere steder.

Ål og ålekvabber kan stort set fanges i hele fjorden om sommeren . endda allerede fra maj. Fisk gerne i aften og nattetimerne.

Hornfiskene er overalt i fjorden fra midt i april og flere måneder frem derefter.

God fornøjelse med dit lystfiskeri i Danmark og i Limfjorden.

/Jari


Læs meget mere om Limfjorden og mulighederne for lystfiskeri i den her: Lystfiskeri i Limfjorden…