Rute 1. – Louns Bredning

Rute 1. – Louns Bredning

Rute 1. tager jer rundt i Louns Bredning. Området er særdeles fiskerrigt og kendt for mange og til tider store havørreder.

Husk altid at danne overblik over fredningsbælterne langs fiskepladsen. Skriv hvor du er eller hvor du vil hen i søgefeltet: Fredningsbælter…

Baggrunde for områdets fiskebestand:
Lerkenfeld Å – Simested Å – Skals Å – Fiskbæk Å – Jordbromølle Å m.fl.

Plads 1. Skovgårde.

Parkering: Ca. 75 m. til vandet…
Fisk mod sydvest. Affisk både helt inde og langt ude. Tager man hele strækningen ud til spidsen og de store muslingebanker, ca. 3 km. ude, er man ganske sikker på at fange fisk. Blandede størrelser fanges typisk her.
Alle dybderender og ålegræsbælter bør affiske grundigt.

Plads 2. Louns

Parkering: Ca. 100 m. til vandet…
Gå tilbage ad vejen ca. 40 m. Følg stien til vandet.
Fisk mod øst. Affisk både helt inde og langt ude. Gerne fra land som det første og derefter så tage tilbagevejen i vandet, hvis der ikke har været kontakter m.m. Stenrevene (ganske flade forhøjninger med sten i lavt vand) holder nogle dage en del fisk, badekarrene ligeså. Til tider også store.
Her er oftest større fisk.

Plads 3. Lykkedyb/Mosevej Fiskeplads

Parkering: 30 meter til vandet…
Gå til vandet, men start evt. fiskeriet 200 meter mod nord. Hver en meter derfra kan holde fisk. Fisk fra land hele vejen om til øen, gå derfra over på øen ad “sandbanken”. Affisk øen fra land som det første. Havørrederne er ofte i stimer langs denne plads om efteråret, vinteren igennem samt om foråret. Men også store fisk ynder at holde til langs strækningen. Affisk også efter øen, hvor render og store “sten” er i vandet.

Plads 4. Jelse Odde (lundø)

Parkering: Ca. 100 meter til vandet…

Er der normal vandstand eller høj vandstand, fisk da på vestsiden hele vejen ud til og med tangen/revet. Er der lav vandstand kaster østsiden flest fisk af sig. Hver en spids – omkring og udfor holder ofte fisk.. Efteråret og foråret er at foretrække langs denne fiskeplads. Her er oftere end andet, blandede størrelser at fange.

Knæk og bræk med Rute 1.

Jari