Bunken Strand

Lystfiskeri fra Bunken Strand i Skagen.

Bunken Strand – lystfiskeri

Bunken Strand er en spændende og i perioder ret givende fiskeplads. Det tager ingen tid at gå dertil uanset hvor man overnatter på Skagen Sydstrand Camping.

Som lystfisker kan man fange flere fiskearter fra stranden samt via. vadefiskeri, hvor man går ud i vandet iført waders. Havørreder, havbars og rødspætter er bare nogle af de velsmagende fiskearter, som er at fange udfor campingpladsens del af stranden.

“Hemmeligheden” bag lystfiskeriet er at kende besøgstiden og måden at affiske pladsen på. Den opskrift/hemmelighed deles her.

Vand og bundforhold

Sandbanker og 2 større tangbælter kendetegner fiskepladsen. Et ydre tangbælte og et indre. Begge følger stranden et godt stykke. Det yderste er det væsentligste at fiske over, når havbars og havørreder skal fanges. Fladfisk og hornfisk kan fanges få meter ude fra strandkanten.

Gennemsnitsdybden ved Bunken Strand er ca. 90 cm.-1 meter.

Årstider – fiskearter ved Bunken Strand

Havørred: Havørreder kan fanges fra midt i marts og frem til og med oktober.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges fra ca. maj og 3-4 måneder frem.

Havbars: Fra juni og frem til oktober kan man fange havbars fra Bunken Strand.

Skrubbe: Skrubberne kan fanges hele året rundt.

Rødspætte: Sommersæsonen er at foretrække når rødspætterne skal fanges fra denne strand.

Pighvar: Pighvarrene er som regel i området fra ca. april og en måned frem. Sensommeren og efteråret er perioden hvor de atter kommer tilbage.

Makrel: Hele sommersæsonen giver chancer for makrelfangster langs Bunken Strand.

Fangstmetoder:

Havørred og havbars: Her er tale 2 rovfisk som ofte er langt ude på pladsen. Man skal derfor gerne benytte de lidt tungere blink, så man kan kaste minimum 60 meter ud. Dette kan også gøres med en tyndere line og et knap så tungt blink. De ideelle vægtklasser er alt fra 20-35 gram. Både blink og kystwoblere fra 20-35 gram kan benyttes. Både havbars og havørreder jager tobis, brisling, rejer, hundestejler og kutling på pladsen. Man kan derfor bruge de samme agn til begge fiskearter. Hvid/grøn, sølv/grøn, sølv, blå/sølv er alle effektive faver og farvekombinationer til havørreder og havbars udfor Bunken Strand.

Fisk gerne i de tidligere morgentimer og de sene aftentimer… Kan man kombinere det med dage hvor der er lavvandet giver det flere fisk. Når der er lavvande kan man vade ud på første revle og på den måde lettere kaste ud over anden revle. Dage med højere vandstand kombineret med regnvejr eller overskyet vejr kan gøre, at begge arter kommer nærmere land i løbet af hele dagen. Under de forhold kan man gå og fiske fra stranden uden at vade ud i vandet.

Under det tidlige forår og under efteråret kan man fange havbars og havørred i løbet af hele dagen uanset tidspunkt, vind og vejr.

Hornfisk: Hornfiskene er tæt på altædende. De kan fanges tæt under land samt langt ude. Fiskeriet efter dem er bedst i de lyse timer. De kan fanges med prop og sildestykker, blink og kystwoblere samt med fluer m.m.

Læs alt om hvordan man fanger hornfisk her: Sådan fanger man hornfisk…

Skrubbe og rødspætte: Her er tale om lystfiskeri alle kan være med på. Mange lystfiskere starter med dette fiskeri som noget af det første. At kaste et forfang ud med 2 kroge dækket af sandorm, for derefter at vente på fladfiskene, er ren hygge. Lystfiskerhygge. Små nyk i stangspidsen indikerer, at en fladfisk har fundet maddingen og er i færd med at spise. Et ryk gives og er man heldig at den sidder fast, kan den smørfyldte pande dækkes af en af landets bedste spisefisk.

Man kan købe sandorm og børsteorm eller brislinge- og sildestykker i Skagen samt i Frederikshavn. Alle er agn/alt er madding som fladfiskene kan lide.

Pighvar: Pigvarrene kan fange på samme måde som rødspætterne og skrubberne kan. Men der er en mere effektiv metode. En metode man kan bruge til alle fladfisk i Danmark. Her fiskes også med et forfang, men hvor de normale af slagsen har et lod i enden, er her istedet et blink. Derudover har disse forfang også perler og spinnerblade. Mere liv og synlighed er nøglen. På krogene sættes strimler af tobis, sild eller brisling. Gerne friske så de sidder bedre på krogene. En lille elastik kan nogen gange hjælpe med at holde fiskestrimlen på plads.

Der fiskes over bund med grus eller ren sandbund efter pighvarrene når metoden bruges. De bundforhold er flere steder langs Bunken Strand. Man kaster ud og trækker roligt henover bunden med både forfang og blink. Det er vigtigt at afsøge stranden. Det kan både gøres fra land samt vadende i vandet. Pighvarrene hugger næsten ligeså ofte på blinkene som de hugger på agnfiskene.

Makrel: Der er for lavt til at fiske med makrelforfang langs stranden. Brug derfor de samme blink og kystwoblere som til havørreder og havbars. Så er man også helgarderet. De sene aftentimer er at foretrække.

God fornøjelse.

Jari – Lystfiskeri Danmark.


Er man to personer er det hyggeligt at overnatte tæt på stranden i campingpladsens Glamping Suites/hytter. Er man flere kan man bo side om side i hver sin hytte: Læs mere…