Højen Fyrvej

Højen Fyrvej er en god fiskeplads i Skagen Nordjylland.

Højen Fyrvej – lystfiskeri

Højen Fyrvej er en fiskeplads/fiskestrækning i Skagen, som er ganske unik og lækker. Jeg vil især fremhæve sommeren og sensommeren, når der fiskes fra kysten her.

Solnedgangen, de mange fiskearter og Skagens natur, sætter rammen om en af de mest svingende fiskepladser i landet. Nogle dage kan man fange et utal af arter i området, andre dage er der ikke skyggen af liv.
I klart vejr med solskin og på en dag hvor vandet også er klart og vinden mild, emmer vandet af liv. Sommeren tiltrækker ekstra “gæstefisk” såsom makrel, havbars og hornfisk, som alle jager småfisk i både brænding og bølger. Et vidunderligt skue.

Det tager ca. 30 minutter at køre til denne fiskeplads fra Skiveren Camping.

Vand og bundforhold

Små stenhøfder viser sig fra syd, i det samme man træder ud på sandet og ned på stranden. Tangbælter 10-20 meter ude er at se, men man må ikke glemme at affiske de mange badekar, helt inde under land, imellem høfderne.
Høfderne tiltrækker alle slags fisk fra området omkring, men havde det ikke været for kombinationen af sand, småsten, badekar og tangbælter, havde høfderne alene, nok ikke været så attraktive at fiske omkring, som det er tilfældet.

Når vinden er kraftig fra syd, vest eller nord, kan vandet være meget grumset og bølgerne særdeles store. Fiskeriet er ikke bedst under de forhold og man bør vente til det hele er mere roligt. Men… Der er stadig fisk at fange uanset størrelsen på bølgerne.
Man fisker typisk over en maxdybde på 3 meter og oftest over ca. 1,5 m.

Årstider – fiskearter ved Højen Fyrvej

Ved Skagen – Højen Fyrvej, kan man fange havørred, havbars, makrel, hornfisk, fjæsing, rødspætte og skrubbe.
Med en del held – også pighvar, tunge, slethvar og laks.

Havørred: Havørreden er at finde i området fra foråret og helt frem til sen efterår. Mindstemål 40 cm.

Havbars: Havbarsen fanges bedst i sommermånederne, men er også ved Højen Fyrvej, sen forår og tidlig efterår. Mindstemål 42 cm. Ingen fredningstider.

Makrel: I sensommeren fra ca. 1. august til sidst september. Nogle gange er de at finde tidligere og bliver til senere.
Mindstemål 20 cm. Ingen fredningstider.

Hornfisk: Fra start maj til sidst i august, nogengange til sidst i september. Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Fjæsing: Fjæsingen kan fanges i sommermånederne og har ingen mindstemål eller fredningstider.

Rødspætte: Rødspætten kan fanges året rundt ved Skagen – Højen Fyrvej, og ligesom fiskeriet efter skrubbe, er det ofte en fordel at fiske når vandet er grumset. Mindstemål: 27 cm. Hun-rødspætten er fredet fra d. 15. jan – 30. april.

Skrubbe: Også skrubben kan fanges året rundt her. Mindstemål: 25,5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. feb – 30. april.

Fangstmetoder:

Havørred: Havørrederne er at finde længere ude, ca. 80-100 meter fra land, midt på dagen. På en dag med overskyet vejr, kan de undtagelsesvis godt være at fange tæt under land midt på dagen.
Men kan man nå nogle af de yderste tangbælter som er derude, er chancen for havørred ganske god.
Henunder aften kommer de helt ind under land for at jage. Her er det rejer, småkrabber, tobis, brisling, småsild og andre småfisk, som tit ender i havørredens mave.

Morgentimerne kan til tider også være ganske udmærkede, men kaster dog ikke generelt mange fisk af sig.
Man kan med succes bruge både fluestangen eller spinnestangen og få en lækker aftenoplevelse… Dette når solen tager sine sidste stråler med sig, før horisontens ellers farvestrålende kontrast, nedtones og til sidst forsvinder i nattemørket.

Brug gerne diverse tobisblink i farverne hvid/grøn, sølv/grøn, sølv/grå. Det kunne være blink som Sømmet og Møresilda. Også Bossen fra JK Paint i ren sølv er givtig, samt Bossen og Snurrebassen i sort/blå/hvid/alu. Affisk gerne strækningen ved Højen Fyrvej, og så mange stenhøfder, samt strækningerne imellem af, så meget som du orker. Frem og tilbage om man vil. Havørreden er meget aktiv, men flygtig, når den er inde, og skal derfor findes.
Fluefiskeren kan henunder aften, få stor succes med de fleste klassiske kystfluer. Men jeg anbefaler at bruge større rejefluer, med fylde, samt lange tobisfluer etc.

Jeg anbefaler også at fluefiskeren bruger flydeline eller intermediate, da der ikke er specielt dybt de fleste steder på strækningen hvor fluefiskeren kan nå ud. Vandet er typisk klart, så det at bruge en tynd og naturlig farvet flueline kan være en fordel.

Waders er ikke “helt” en nødvendighed ved denne fiskeplads i Skagen. Dog kan de være rare at have på, for en “sikkerheds skyld”. Nogle gange er det få meter man mangler i kastet for at nå fiskene. og så er det en fordel at kunne hente dem ved at gå ud i vandet. Derudover er bølgerne en ulæmpe, når man affisker uden waders. Våde sko og tøj er mere reglen end undtagelsen, selv ved små bølger.

Spinnefiskeren: Til fiskeriet ved Skagen – Højen Fyrvej, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 30 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.
Når der fiskes med bombarda-flåd, er det en fordel at bruge stænger på mellem 10 og 12 fod. Forfang: Ca. 2-2,5 m.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

Havbars: Havbarsen fanges oftest på flue og blink.
Når den er inde i store stimer for at jage, koger vandet af springende småfisk. Det samme gør sig gældende når makrellerne er inde for at jage, men dramatikken får et gevaldigt nøk op, når det er de mange havbars som er i spil.
Forskellen består i at havbarsen typisk er større, men til forskel fra makrellen, springer havbarsen med helt ud af vandet for at fange småfiskene i luften. De er både akrobatiske og virker vilde og voldsomme i deres måde at angribe på. Et spektkulært syn!

Kort og godt: Sølv er nummer 1, 2, og 3 til fangst at havbars ved Højen Fyrvej. Dette gælder flue såvel som blink. Ser man en stime i overfladen jage, så kast ud lige i midten af det hele, nogle gange tager de agnen idet den lander.
De store havbars kan der i øvrigt være længere imellem, men de er der. Selvom der ikke er overflade-aktivitet, kan man roligt regne med, at der stadig er havbars i området.

Læs meget mere om fiskeri efter havbars på denne side: Havbars.dk

Makrel: Makrellerne hugger på alt når de er inde, men til tider kan de være ret selektive. Sølv er altid godt her, men også tobisfluer eller blink. Man kan bruge makrelforfang og et tungt blink på ca. 40 gram og få mange på den måde, men da der generelt er lavt, så fanger man til tider bunden, med én eller flere kroge. Jeg anbefaler ikke at man bruger makrelforfang.
Charmen ved dette sted, passer også bedst til én smuk fisk ad gangen.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området, de er også forholdsvis nemme at fange.
I den lokale fiskeforhandler i Skagen, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere. Man kan også fange makrel, havørred og havbars med denne metode.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene, samt diverse rejefluer, tanglopper og fiskeimitationer.

Fjæsing: Fjæsingen hugger på alt der kan fiskes med, efter de andre nævnte arter i denne guide. Fjæsingen smager i øvrigt fortrinligt. Husk på at den er giftig og skal håndteres forsigtigt og med forbehold. Skal den genudsættes så medbring en lang tang, til at holde din hånd langt væk fra dennes smidige krop. Hold ikke i fjæsingen under krogløsning. Skal den spises så slå den “humant” ihjel og derefter, sæt tangen i undermunden for at få hold i fisken, sæt kniven ned bag finnen bag gællelåget og skær lige ned og derefter hen langs rygraden. En lækker filet er nu klar til stegning. Brug samme metode på begge sider.

Rødspætte og skrubbe: Her bruges typisk et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.
Her er det vigtigt at finde de steder hvor der generelt kun er sandbund. Men at kaste tæt på de mørke tangpletter kan være givtigt. Fladfiskenes byttedyr gemmer sig der og derfor er der ofte fladfisk at finde, hvor sand og tangbælter møder hinanden.

Knæk og bræk med dit lystfiskeri ved Højen Fyrvej.

Jari


Læs om: Lystfiskeri i Nordjylland…