Ålbæk Havn

Skrubber fanget fra Ålbæk Havn

Ålbæk Havn – lystfiskeri

Ålbæk Havn er en lille hyggelig havn syd for Skagen Sydstrand Camping. Det tager kun 9 minutter at køre dertil fra campingpladsen.

Man må fiske fra de 2 yderste moler, som er en del af ind/udsejlingen til havnen.

Begge moler er let tilgængelige og man kan parkere tæt på begge to.

Parker her. Parkering…

Obs: Havnen står foran en stor havneudvidelse. Bl.a. hvor ydermolerne skal laves større og længere. Sejlrenden graves i tillæg dybere. Hvornår det sker evt. i 2024/25 er endnu uvist.

Når det sker bliver mulighederne for lystfiskeri større end de er pt.

Vand og bundforhold

Fisker man fra ydermolerne fiskes der over en maksdybde på 1,5 meter. Gennemsnitsdybden ligger lige omkring en meter i området. Bunden består mest af sand og revler men der er dog mindre tangpletter og tangbælter nogle får steder.

Vandet er generelt klart men kan grumse til i kraftig vind fra både nord, syd og øst.

Årstider – fiskearter ved Ålbæk Havn

Skrubbe: Man kan fange skrubber året rundt i Ålbæk Havn. Sommersæsonen og efterårssæsonen er at foretrække.

Rødspætte: Der er flest rødspætter at fange om sommeren fra molerne ved Ålbæk Havn.

Ål og ålekvabbe: Fra ca. maj og frem til oktober er der flest ål og ålekvabber.

Makrel: Sommer.

Havørred: Fra tidlig forår og frem til sen efterår kan man fange havørreder fra molerne.

Hornfisk: Fra maj og 2-4 måneder frem er der ofte en del hornfisk i området omkring havnen.

Fangstmetoder:

Skrubbe og rødspætte: Begge fladfisk kan fanges med almindelige forfang. Brug enten børsteorm, sandorm eller små sildestrimler som agn. Nogle dage er fladfiskene længere ude men rigtig ofte kan de fanges tæt på molerne samt i ind/udsejlingen.
De kan fanges fra morgen til aften. Nogle perioder er aftenfiskeriet at foretrække. Her må man prøve sig frem.
Grumser vandet en lille smule til, ikke for meget, men så der stadig er en smule sigbarhed, så er fiskeriet efter fladfiskene ofte bedst.

Ål og ålekvabbe: For at fange de 2 ålearter skal man bruge nøjagtig det samme som til fladfisk. Både når det kommer til forfang og madding/agn. Ålefiskeriet er bedst når der er en smule mørkt i vejret eller under aftenskumringen.

Makrel: Det er ikke så ofte at makrellerne kommer tæt på havnen. I perioder gør de dog. Når det sker er det typisk i skumringstiden. Brug langtkastende blink til fiskeriet efter makrel her. Alle farver kan bruges til makrel. Bruger man blink i sølv, sølv/blå, hvid/grøn eller sølv/grøn, så har man også garderet sig indenfor fangst af både havørred og hornfisk. Makrellerne kan også fanges med orange/gul og sort/hvid samt sølv/sort m.m.

Havørred: Havørrederne fanges oftest efter en klassisk opskrift på denne fiskeplads. “Tidlig morgen og sen aften”. Kast både langt ud fra molerne samt parallelt med stranden, uanset om man står på sydmolen eller nordmolen.

Brug gerne blink og kystwoblere til fiskeriet efter havørreder fra Ålbæk Havn. Farverne må gerne være så neutrale eller så naturlige som muligt. De skal enten ligne sild, brisling eller tobis.

Hornfisk: Der er mange fangstmetoder når det kommer til lystfiskeri efter hornfisk. En prop og en krog med et sildestykke, et stykke med brisling eller tobis er ret givende. Et blink i sølv eller sølv/blå er også en effektiv fangstmetode til hornfisk. Flere metoder behøver man såmænd ikke benytte når der fiskes fra denne havn i Nordjylland.

God fornøjelse med dit lystfiskeri i Ålbæk Havn

Jari – Lystfiskeri Danmark


Tilbage til Campingpladsen: Skagen Sydstrand Camping…