Torskefiskeri i Skagen

Torskefiskeri i Skagen.

Torskefiskeri i Skagen kan foregå fra land 2 steder. Begge steder er at finde i og omkring Skagen Havn. Det ene område af havnen, er centreret omkring Krydstogtkajen. Der kan torskene både fanges fra selve kajen og fra stenmolen på indersiden, så langt ud det er tilladt at gå. Det andet område hvor man kan dyrke torskefiskeri, er fra den nye mole på nordsiden. Langs den nye mole på ydersiden mod sydøst, er der 11 meter dybt. Torskene kan hovedsageligt fanges langs stenene der. For enden af molen er der et molehoved. I området omkring det, er der 14 meter dybt. Der kan også fanges torsk.

Man kan køre langs molen hele vejen ud. Der er en parkeringsplads for enden af molen, helt ude ved molehovedet.

Torskefiskeriet er bedst fra juni og frem til og med september. Ganske som havbarsfiskeriet i og omkring Skagen: Læs mere om det her: Havbarsfiskeri…

Torskefiskeri i Skagen – fangstmetoder

Torskefiskeri i Skagen er enkelt. Man kan bruge et simpelt forfang med sildestykker, hele tobis, brisling, småsild og skalrejer. Kast ud og træk forfanget tæt op ad stenene i vandet langs molen. Her må man forsøge at føle sig frem med forfanget. Efter det er placeret på bunden tæt op ad stenene, afventer man hug.

Der kan også kastes ud i sejlrenden ved molehovedet, samt lige nedenfor kajen eller selve molehovedet.

En anden effektiv metode er via. brugen af gummidyr og gummifisk. (Jighaler og shads). De påsættes et jighoved på minimum 20 gram. Der kastes ud og man lader agnen synke til bunden. Derefter løfter man op ned i stangen for at give gummidyret liv. Dette kan også gøres ved at kaste langt ud, rulle ind og imens lade jiggen falde til bunden jævnligt.

En tredje metode, som er min favorit, er fiskeri med blink. Her kastes ud og derefter lader man blinket falde til bunden. Indspinningen foregår langsomt med en del spinstop. Med et rotationsblink såsom snurrebassen m.fl. kan man fiske op langs stenene i vandet. Man lader det hænge og rotere flere gange på vejen op fra bunden langs stenene, det er der flest torsk kroges. Det kan ikke gøres med mange andre agn.

Det er en metode jeg også bruger i alle de andre spændende havne i Danmark, hvor man kan fiske efter torsk.

En fjerde metode, er brugen af mindre pirke op til 60 gram. Her kan man i den dybeste del af havnen, stå fra kaj eller mole og fiske lige nede foran en. Det ved at hive pirken op og ned, så den lokker torskene til hug. Mange tror at det at “pirke”, har noget med det at pilke at gøre, det har det ikke. Pirkefiskeri er en fiskemetode, som får torskene til selv at hugge.

Torskefiskeri i Skagen er forbundet med hygge og gode faciliteter. Sommeren byder på et væld af fiskeoplevelser i området og torskefiskeriet er både for børn, voksne og ældre. Den nye mole er let at komme til for alle, men det er ikke et sted at sende sine børn hen alene. Bølger og store- og til tider glatte sten, kan være en dårlig kombination.

Husk altid at begrænse hjemtagningen af fisk. Hjembring kun det du og dine nærmeste kan spise.

Rigtig god tur til Skagen

/Jari


Læs alt om lystfiskeri i toppen af Danmark her: Lystfiskeri i Skagen og omegn…