Sebbersund

En havørred fanget under lystfiskeri ved Sebbersund.

Sebbersund – lystfiskeri

Sebbersund v. Nymøllevej, er en af de spændende og givtige fjordstrækninger man kan besøge, når man gæster Nibe Camping. Fiskepladsen ligger kun 4,8 km. væk og starter efter 200 meter fredningszone. Det fra centrum af gennemløbet i dæmningen i Sebbersund. Intet fiskeri er tilladt indenfor en afstand af 200 m. fra centrum af gennemløbet i dæmningen i Sebbersund.

Læs alt om lystfiskeri og om flere fiskepladser i Limfjorden her: Lystfiskeri i Limfjorden…

Vand og bundforhold

Når man har passeret fredningszonen/fredningsbæltet, kommer man, i nordvestgående retning, ind på en strækning med blød bund, muslinger, højtstående tangplanter og sten med mere. Waders er et must når der fiskes her, og man bør træde forsigtigt. Der er ikke huller, men stenene kan være store og er til at falde over hvis man ikke passer lidt på.

Årstider – fiskearter ved Sebbersund

Ved Sebbersund – Nymøllevej, kan man fange havørred og hornfisk

Havørred: Havørrederne er i Limfjorden året rundt. Forår, tidlig sommer og efterår, er de bedste årstider til fangst af havørred på pladsen. Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfisken kan fanges fra starten af maj og ca. 4 måneder frem. Ingen fredningstider og intet mindstemål.

Både havørreden (typisk året rundt) og hornfisken i maj, juni og juli (august), kommer ind for at spise i området. Småfisk, rejer og tanglopper, nogen af de 2 arters bytteemner, holder nemlig til omkring den højtstående tang. Derudover afgiver den bløde bund varme, så også om vinteren trækker havørreden ind over her, da fødeemnerne trives godt, over den varmere bund i den kolde tid.

Fangstmetoder:

Hornfisk: Når hornfiskene er mange hugger de på næsten alt. Når de jager i flok/stime virker det ofte som om, at de konkurrerer om byttet, men sommetider synes man at kunne se, at de tester/napper til f.eks. blinket på skift, måske for at undersøge.
Blink i diverse farver, fluer og sildstykker kan de fanges med m.m.

Havørred: Havørreden hugger gerne på blink og fluer – og da der ikke er dybt i området, anbefales blink og kystwoblere, som eksempelvis Savage Gear Zerling, Baronessen fra JK Paint, Jarisen, Panzerfish Tobis, Tuwub og Sandy Inline.

Havørrederne i området foretrækker sølvblanke blink, rød/sort -kombination, hvid, kobber, tobis-grøn/sølv eller grå/sølv, samt sild-blå/sølv.

Hvad fluer angår, kan de fiskes med enten fluestang eller spinnestang i området. Nogengange går havørreden længere ude på strækningen og derfor er en spinnestang med et bombarda-flåd, klart at foretrække hvis man vil have fluen ud til fiskene.
Brug gerne flydende glasklare bombardaflåd over det lave vand, et 2 – 2,5 meter forfang mellem flåd og flue, gerne uden klemmebly etc.
Der må gerne fiskes langsomt med fluen, man kan forsøge sig med diverse variationer i indspinningen såsom, ændring af hastighed, små spinstop så fluen daler i vandet med mere.

Rejefluer – grå, lyserød, rød, hvid, sort, brun.

Andre fluer – kobberbassen og Mickey Finn.

Om man skal fiske hurtigt eller langsomt med blinket og lave spinstop eller ændre hastighed under indspinningen, afhænger af havørreden selv. Så her må man se hvad de vil hugge på, på selve dagen. Det samme gælder fiskeri med flue.

Knæk og bræk ved Sebbersund – Nymøllevej ved Limfjorden.

Jari


Læs mere om lystfiskeri efter havørreder her: Havørred og kystfiskeri i Danmark…