Stranden

Selvfanget fiskebuffet fra stranden

Stranden – lystfiskeri

Stranden ud for Hedebo Strand Camping, er en spændende fiskemulighed hvor alle kan være med.

Når man går ned på stranden fra campingpladsen, vil man ved første øjekast se de mange stenhøfder/bølgebrydere langs hele kystlinien.
De er en af grundene til, at der kan fanges både fladfisk, ålekvabber og ål fra stranden. De mange byttedyr og byttefisk, som de 3 fiskearter spiser, bruger stenene som gemmested.

Man kan også fange andre spændende fiskearter fra denne fiskeplads udfor campingpladsen. Læs mere længere nede.

Vand og bundforhold

Små tangbælter er at se nogle meter ude langs stranden. De fungerer, ligesom stenhøfderne, som en form for “helle” for de mindre dyr, skaldyr og fisk.
Det der kaldes for badekar (fordybninger i bunden tæt under land), huser henunder aften større fisk, såsom havørreden.
Den kommer ind for at jage de samme fødeemner som ålene, og fladfiskene. Småfisk, rejer og små krabber.

Bunden generelt består af sand og er nogle steder “overstrøet” med småsten.

Årstider – fiskearter ved stranden

Skrubbe: Skrubben kan fanges året rundt på denne plads. Selv i det lave vand i den kolde tid er de at finde her. Både i sommer- og vinterhalvåret kan de fanges langt inde, såvel som længere ude fra stranden.
Mindstemål: 25,5 cm. Hunskrubben er fredet fra d. 01. feb – 30. april.

Rødspætte: Rødspætten kan ligesom skrubben fanges året rundt, og de 2 fladfisk er da generelt også af finde og fange de samme steder.
Mindstemål: 27 cm. Hunrødspætten er fredet fra d. 15. jan – 30. april.

Havørred: Man kan fange havørreder ud for Hedebo Strand Camping, fra ca. midt i marts og frem til ca. sidst i september. Sen forår, sommer og tidlig efterår er top-perioden.
Mindstemål: 40 cm.

Hornfisk: Hornfiskene kan fanges fra starten af maj og 4 måneder frem her. Intet mindstemål og ingen fredningstider.

Makrel: Makrellen ankommer til Kattegat i sensommeren og er kun i området ud for Hedebo Strand Camping frem til ca. midt i september. En varm sommer holder makrellerne i området i længere. En køligere sommer kan gøre at der ingen makreller er allerede i slutningen af august.
Mindstemål: 20 cm. Ingen fredningstider.

Ål: Ålene kan man fange fra maj måned og 3-4 måneder frem. (Om sommeren)
Mindstemål: 40 cm. Fredningstider: Ingen for lystfiskere.

Ålekvabbe: Ålekvabben kan fanges det meste af året. Sommeren er dog bedst. Ålekvabber under 23 cm. er fredet hele året. Drægtige ålekvabber uanset størrelse er fredet fra d. 15. september – 31. januar.

Fangstmetoder:

Ål, ålekvabbe, rødspætte og skrubbe: Fanges med samme metode og med samme agn. Børsteorm… Ormene kan købes i de lokale grejbutikker i henholdsvis Frederikshavn og Sæby.

Et simpelt forfang til fladfisk, som kan købes i alle landets grejbutikker, inkl. de 2 ovennævnte, er alt man behøver. Et par børsteorm på krogene og et kast min. 10 meter ud, er opskriften. Man kan derefter hygge sig med at sidde med stangen i hånden og så vidt muligt holde linen stram, og på den måde mærke når der er bid.
Når fiskene hugger rykkes forsigtigt eller kraftigt i linen. Giv et tilslag/modhug og mærk om fisken bliver ved med at ruske i linen – så er der fisk.

Havørred: Vil man gerne fange en havørred ud for Hedebo Strand Camping, er der følgende man kan skrive sig bag øret: Jo højere vandstanden er på strækningen og jo mere overskyet der er, uanset tid på dagen, jo længere inde under land kommer havørrederne. Om morgenen lige før solen står op og kort efter  og om aftenen før og efter den går ned, ligeså.
I de lyse timer og i klart vejr, skal man kaste langt ud for at få fat på fiskenene.
Uanset om der skal kastes langt eller kort er der flere agn man kan anvende. Læs bl.a om kystwoblere her: Info om kystwoblere…

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange.
Hos den lokale fiskeforhandler i Sæby eller Frederikshavn, kan man købe sildefiletter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkelkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere.

Man kan forigtigt, grundet – til tider – glatte sten, gå ud for enden af stenhøfderne for at nå længere ud. Dette når der ikke er hornfisk tæt under land. Hornfiskene er lettest at fange i høj solskin på en varm sommerdag.

Blink i alle former og farver er også ganske effektive til hornfiskene. Her fiskes der med de samme som efter havørrederne.

Makrel: Makrellerne fanges bedst de sidste 2 timer før solen går ned og en time efter her fra stranden. Fra stenhøfderne kan man kaste en prop eller et flåd ud med et stykke sild og afvente bid eller bruge blink, igen de samme som bruges til havørrederne. Makrel, hornfisk og havørreder, jager oftest de samme byttedyr og fisk.

Til fiskeriet ved Hedebo Strand Camping, kan man bruge fiskestænger fra 6-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 40 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: blød/mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.12-0.15 flet eller fireline – eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.30. mm.

Obs.: Sørg altid for at have “nok” line på hjulet, fyldt op, næsten helt ud til spolekanten. Dette gør at der er mindre modstand, fra netop spolekanten, når der kastes ud. At have meget line på hjulet giver længere kast, logisk set.

God fornøjelse med lystfiskeriet fra Stranden ved Hedebo Strand Camping.

Jari


Læs også mere om lystfiskeri i Sæby generelt her: Lystfiskeri i Sæby…