Krydstogtkajen og Skagen Sydmole

Lystfiskeri fra Krydstogtkajen og Skagen sydmole

Krydstogtkajen og Skagen Sydmole – lystfiskeri

Krydstogtkajen og Skagen Sydmole er to sammenhængende-, men også to vidt forskellige fiskepladser i Skagen. Krydstogtkajen i sydenden af Skagen Havn er ganske ny. Kajen er 500 meter lang, med en vanddybde på 11-13 meter. Det er ikke altid at kajen er tilgængelig for offentligheden. Når der er krydstogtskibe inde eller andre større skibe, er der typisk lukket af med en bom. Man kan ikke rigtig planlægge en tur til kajen, men man kan forbedre sine chancer for, at ankomme når bommen er åben. Dette ved at være tilstede når der ingen skibe er inde, se mere her: Link: Anløb…
Er man først inde på kajen, åbner der sig en verden af muligheder. Fiskeriet fra Krydstogtkajen i Skagen er intet mindre end sublimt.

Sydmolen

Stenmolen byder på lystfiskeri i både dybt og i lavt vand. Derudover kan man både fiske udenfor havnen på den ene side og inde i den på den anden.

Der kan fanges mange fladfisk på den sydlige side ude i det åbne hav. En del fjæsinger er også at fange derude, så husk en god lang tang og yderst forsigtighed når de skal håndteres.

Det tager ca. 17 minutter at køre til denne fiskeplads fra Skagen Sydstrand Camping.

Parker her: Parkering…

Vand og bundforhold

Som nævnt i indledningen, er der op til 13 m. dybt langs kajen. Klart vand er at foretrække, men der kan fanges fisk når det er uklart. Generelt er der ikke tangplanter på bunden, men når det kommer til det at sidde fast eller ikke at sidde fast i bunden, skal man være opmærksom på, at der nogle steder kan være sten helt inde ved kanten. (På bunden) Så når der rulles ind, skal man gerne have lidt mere fart på og samtidigt løfte stangen, indenfor de sidste meter for ikke at sidde fast.
(Gælder kun på de første 75 meter, set fra sydenden, ved bommen med stenmolen i ryggen)

Sydmolen

På begge sider af sydmolne er der vandplanter. Langs den inderste kan de ses langs stenene, men de er ikke længere ude. På ydersiden derimod er der tang flere steder. Men ikke i et omfang så man ikke kan dyrke sit lystfiskeri. Når der skal fanges fladfisk kan det gøres ligegodt i klart og ukalrt vand. Men skal man fange makrel, havørreder, sej, torsk og f.eks. hornfisk, gøres det lettest i klart vand.

Årstider – fiskearter ved Krydstogtkajen og Skagen Sydmole

Fra Krydstogtkajen og Skagen Sydmole kan man fange torsk, sej, rødspætte, skrubbe, makrel, hornfisk og sild. (Også Ising.)

Torsk: Man kan fange torsk året rundt fra kajen. selv om sommeren kan man støde ind i stimer af torsk, typisk lige over kiloet. En glimrende spisestørrelse.

Sej: Også sejen kan fanges året rundt fra Krydstogkajen i Skagen, og når der er mange sej inde, er der ingen grænser for hvor mange man kan fange. Især i sensommeren når makrellen kommer ind, kan der være så mange sej, at man har fuldt hus på hver krog på makrelforfanget, i næsten hver kast. Der er dog ikke mange af de helt store sej. Men det hænder at man fanger et par stykker over mindstemålet, og de smager jo godt.
Mindstemål: 30 cm. Ingen fredningstider.

Rødspætte: Der er rødspætter at fange året rundt her. Mindstemål 27 cm. Hun-rødspætten er fredet fra den 15. jan – 30. april.

Skrubbe: Der kan også fanges skrubber året rundt fra Krydstogtkajen. Mindstemål: 25,5 cm. Hun-skrubben er fredet fra d. 01. feb – 30. april.

Makrel: Makrellen ankommer til området/Skagen, i ca. starten af  juli og kan blive helt indtil midt september.
Mindstemål : 20 cm. Ingen fredningstider.

Hornfisk: Hornfisken kommer til området/Skagen, i starten af maj, og er mulig at fange ca. 4 måneder frem.
Intet mindstemål og ingen fredningstid.

Sild: Sild kan fanges fra Krydstogtkajen fra ca, 1 februar til omkring midt i maj. Og igen fra ca. august til december.
Mindstemål 18 cm. Ingen fredningstider.

Fangstmetoder:

Torsk og sej: Vil man fange torsk og sej fra Krydstogtkajen og Skagen Sydmole, kan det gøres på følgende måder:
Brug et ganske alm. købeforfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal.

Man kan også bruge et blink, her kan næsten alle farver og størrelser bruges. Det vigtigste er, at man kaster ud og lader blinket synke til bunds. Herefter spinner man langsomt ind, helt langsomt, så blinket roterer eller vugger, alt afhængigt af blinkets udformning, langs bunden det meste af vejen ind. Torskene  og sejene går for det meste dybt i vandet.

Man kan også bruge et makrelforfang og montere et blink i enden. Fremgangsmåden er den samme. Den skal fiskes helt nede ved bunden. Ganske langsomt. Man kan “krydre” indspinningen med små følte ryk.
Sejen kan til tider svømme højt i vandet, dette oplever man typisk når makrellerne er ankommet. Istedet for makrel, er det ofte sej der sidder på makrelforfanget, fisket højt vandet.

Til fiskeriet fra Krydstogtkajen og Skagen sydmole, kan man bruge fiskestænger fra 7-9 fod. alt over er for voldsomt og ganske unødvendigt. Kastevægt: Alt fra 7 gram op til 40 gram. Ikke kraftigere. Stivhed i stangen: mellem/allround. Fiskehjulet må gerne have størrelsen fra 2500 til 3000.
Brug enten 0.15 flet eller fireline –  eller det ganske udmærkede nylon/monofil line i 0.28 – 0.32. mm.

Læs mere om dette fiskeri i Skagen: Torskefiskeri i Skagen…

Rødspætte og skrubbe: Her bruges typisk et ganske alm. købe-forfang m. 2 kroge og et lod. Man kan også lave sit eget. På krogene kan man bruge børsteorm, skalrejer, sildestykker, makrel-stykker/strimler eller evt. alm. frostrejer uden skal. Kast ud og afvent hug, eller brug et tungt blink i enden, (hvor krogen er afmonteret) istedet for et lod. Metoden tilhører aktivt fiskeri, man kaster ud, lader forfang og blink synke til bunden, men istedet for at lade det ligge og vente på at fladfiskene kommer, så trækker man meget langsomt ind og affisker bunden på den måde. Kast og affisk evt. i vifteform, så finder man fladfiskene hurtigere.

Makrel og hornfisk: Makrellerne og hornfiskene fanges med blink, makrelforfang  og/eller prop og sildestykker.
Når der fiskes efter makrel og hornfisk fra Krydstogtkajen i Skagen, fiskes der typisk midt eller højt i vandet. Nogle gange handler det om at finde dybden de svømmer i, frem for den rette agn.

Makrellerne og hornfiskene hugger gerne på alt der bevæger sig og som ligner en fisk eller reje etc. Dog med enkelte undtagelser. Somme tider virker makrellerne ret selektive og hugger helst på rødlige blink, grønlige, sølv eller hvid. Der kan også være forskel på, om den ene eller anden farve, som ophængerne/fiske eller rejeimitationerne på makrelforfanget har, er effektive eller ej. Derfor er det en god ide at medbringe 3-4 forskellige forfang.
Vil man sidde og hygge med en prop og et stykke sild på en trekrog eller enkeltkrog, kan man med fordel fiske fra 1 m.-1,5 m. under vandoverfladen med sildestykket eller sildestrimlen.

Sild: Et lod og et sildeforfang er vejen frem og har altid været det. I dag kan man nogle steder få 10 stk. forfang for 100 kr. Fiskeriet er enkelt. Man kaster et godt stykke ud fra kajen, lader loddet trække forfanget et stykke ned i vandet. Herefter trækker man ind i lange langsomme eller små hurtige ryk, ruller løslinen inde og gentager proceduren indtil man er klar til et nyt kast. Ligesom ved makrellerne, er det ofte vigtigt at finde dybden sildene svømmer i, før der er gevinst.

Knæk og bræk med fiskeriet fra Krydstogtkajen og Skagen Sydmole

Jari


Book sæsonplads på Skagen Sydstrand Camping: Læs mere…