Svendborg Sund Campingstrækningen

Lystfiskeri ved Svendborg Sund Campingstrækningen.

Svendborg Sund Campingstrækningen – lystfiskeri

Svendborg Sund Campingstrækningen ligger lige nedenfor campingpladsen. Fiskepladsen går på sin vis 200 meter mod vest fra bådbroen/badebroen og på den anden side af broen, ca. 300 meter mod øst og derefter 100 meter mod syd. Mod syd hænger campingstrækningen sammen med en anden spændende fiskeplads, Pilekrogen…

Man kan fiske fra land langs de vestligste 200 meter. Det samme gør sig gældende langs de ca. 300 meter i østlig retning. Højvande og væltede træer kan dog besværliggøre fiskeriet fra land. Brug waders når det er tilfældet.
Under lavvande kan det betale sig at benytte waders, da havørrederne ofte er at finde længere ude under de omstændigheder.

Denne fiskeplads i Svendborg Sund er ikke så benyttet som den burde være. Skansen, som er den fiskeplads der grænser op til Svendborg Sund Campingstrækningen på vestsiden, er langt mere besøgt. Skansen kan også være givende, men er ikke bedre når det kommer til fangst af havørreder og hornfisk.

Lærer man denne forholdsvis lille fiskeplads ved campingpladsen at kende, går man ofte ikke tomhændet hjem.

Havørredfiskeriet fra april og frem til og med september kan være tæt på sublimt. Der er ofte mange havørreder imellem 30-50 cm. I ny og næ fanger man også ørreder langt derover.

Vand og bundforhold

Strømmen kan være ret stærk langs strækningen og i Svenborg Sund i det hele taget. Det betyder man man skal tænke sig om når man vader ud. At gå forsigtigt og ikke forhaste sig, samt altid at være i balance er vigtigt.

Det dybeste vand man fisker over, når man kaster ud over sejlrenden i denne del af sundet er ca. 6-7 meter. Havørrederne er ofte at finde i den mere lavvandede del tættest på sejlrenden. Kan man kaste ud til- eller nær sejlrenden og fiske indover det lave mod land vil det give flest fisk. Havørrederne er ofte langt ude og hornfiskene både langt ude og langt inde.

Der er nogle få tangbælter og pletter langs Svendborg Sund Campingstrækningen. Bunden er det man kan kalde en blandingsbund. Lidt lys og lidt mørk. Nogle steder er den blød og andre steder hård. Blandingsbunden betyder at man kan benytte flere forskellige farver på de agn man fisker med efter f.eks. havørrederne. Det gør sig gældende året rundt… Byttedyr og fisk tilpasser sig bundfarven. I dette tilfælde betyder det at de både kan være mørke og lyse året rundt. Derudover er der mange tobis og sild fra foråret og langt ind i efteråret.

Årstider – fiskearter ved Svendborg Sund Campingstrækningen

Havørred: Året rundt. Topsæson: fra april og frem til oktober.

Hornfisk: Fra maj og 2-4 måneder frem.

Makrel: Fra ca. juli til oktober. Sæsonen svinger dog en del.

Skrubbe: Sommersæsonen.

Pighvar: Sommersæsonen.

“Sild”: Topsæsoner: Fra marts til og med april og fra ca. september til oktober. Sæsonen svinger en del.
Man kan kun fiske efter sild fra denne fiskeplads de få steder hvor man kan kaste ud over sejlrenden.

Fangstmetoder

Havørred: Spinnefiskeri er at foretrække. Havørrederne er som tidligere nævnt ofte ret langt ude på pladsen. Der kommer man ikke ud med en fluestang på denne fiskeplads. Nogle få timer eller dage i løbet af en måned, kan de også fanges længere inde. Blink fungere ofte bedre end kystwoblere her. Undtagelserne skal findes i de mere livlige kystwoblere såsom Salty Inline eller Savage Gear Sandeel. Mest givende farver er sildeimitationer, tobisimitationer og brun/sort samt rød/sort. Lad gerne blinkene hænge i strømmen 2-3 gange i løbet af en indspinning, men ikke for længe. (2-3 spinstop)

Et synkende eller intermidate (langsomt synkende) bombardaflåd og fluer, som pattegrisen eller tobisfluer kan også være ret givende. Fiskeri med prop og regnorm eller børsteorm ligeså. Kast proppen ud og lad den glide med strømmen ganske som i en å.

Hornfisk: Brug de samme agn/blink som til havørrederne, så er du helgarderet. Til fiskeriet med prop kan dog tilføjes agn som silde- brislinge eller tobisstrimler. Også skalrejer er effektive.

Makrel: Brug diverse blink til at fange makrel langs Svendborg Sund Campingstrækningen. Igen kan det betale sig at benytte de samme som til havørreder og hornfisk. Noget som også er effektivt til makrellerne er fiskeri med prop og silde- brislinge eller tobisstrimler. Ganske som til fangst af hornfisk.

Skrubbe: Vil man fange skrubber langs fiskepladsen kan det gøres ganske simpelt med et fladfiskeforfang. Et lod og 2 kroge. Brug børsteorm, sandorm eller skalrejer som agn. Også fiskestykker kan gøre det. Små strimler af sild, tobis eller brisling.

Kast ud i det lidt dybere vand, gerne tæt på “skrænten” til sejlrenden.

Pighvar: Pigvarren er ikke nem at fange her, men den er der hvert år. Ofte kan den findes i det lave vand og kun ved at gå og afsøge strækningen/fiskepladsen, har man den bedste chance for fangst. Man skal affiske aktivt der hvor det kan lade sig gøre. Der er nogle få steder med ren sandbund eller bund med småsten, hvor den ynder at være. Brug et blink og evt. en ophænger/enkeltkrog (en krog i en kort line som hænger ud fra et forfang) og benyt en strimmel tobis, en jighale eller en lille shad. (En lille gumifisk)

Kast ud og træk langsomt henover bunden. Affisk hver en meter.

“Sild”: I perioder hvor det er muligt at stå fra broen og fiske kan man fange sild med et lod eller et blink i enden af et sildeforfang.
Læs mere her: Lystfiskeri efter sild…

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri ved Svendborg Sund Campingstrækningen.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Book hytter på Svendborg Sund Camping og oplev fiskepladsen og området: Læs mere eller book her…


Se en fiskevideo fra Svendborg Sund Campingstrækningen her