Sådan fanger man sild

Sådan fanger man sild i Danmark.

Sådan fanger man sild, er en artikel om det meget simple sildefiskeri. Det ville dog være for nemt at sige, at alle kan fange sild. Det er nemlig kun delvist sandheden. Alle kan fange sild, når der er sild og med det rette grej…

Sildene er egentlig i Danmark året rundt. Men de der ofte er at finde vinteren over, er generelt lidt mindre end de der ankommer i marts og april måned, samt nogle steder også under efteråret.

Marts og april er oftest der, hvor de største stimer af sild kan findes. Det både i og omkring de danske havne og i de danske fjorde. Man kan også sejle ud fra kysten eller ud i fjorden og hygge med lidt sildefiskeri en herlig forårs- eller sommeraften.

Typisk er sildene at finde i dybere vand. Nogen gange skal de fanges nede nær bunden og andre gange, “går” de højt i vandet, som man siger…

Sildene er multianvendelige. Dvs. at udover at kunne spises af os mennesker, så kan de også bruges til at fange andre fisk, som også kan lide sild. Gedde, makrel, ål, pighvar, hornfisk, skrubbe, rødspætte, slethvar, havbars, fjæsing, torsk, stavsild og sej m.fl.

Silden er en af de bedste såkaldte agnfisk vi har, hvis ikke den bedste.

Køb eventuelt sildeforfang online her: Sildeforfang…

Sådan fanger man sild – fangstmetode

Man har egentlig kun brug for et ting til sildefiskeri i Danmark. Et sildeforfang. Man kan dog ikke kaste sildforfanget ud, uden at have et lod eller et blink i enden af det. Forfanget har ofte en del kroge. 6-10 er normalen, nogle har flere og nogle få har færre. Jeg vil dog anbefale, at når det er børn der skal kaste med forfanget, så forkort det så der er 2-4 kroge. Længden af forfanget kan være svær at håndtere, skulle man ikke forkorte det.

Naturligvis har længden af stangen også noget at sige i den henseende, men jo kortere stang og forfang, jo lettere er det for barnet at være med og kunne selv.

Måden hvorpå man dyrker sit fiskeri med sildforfanget er simpelt. Kast ud og lad lod eller blink trække sildeforfanget ned i dybden. Derefter starter man sin indspinning. Efter 3-5 omgange på hjulet stopper man og lader forfanget falde i dybden igen og så fremdeles. De mange og ofte dekorerede kroge, ligner med metoden en stime småfisk, som svømmer lokkende frem, samt op og ned.

Når man har kroget en eller flere sild, skal man bare rulle sagte ind. Sildenes munde er skrøbelige, så de falder let af, hvis det gøres for hårdt og hurtigt.

En sild som bestemt ikke kan kaldes skrøbelig, er den enorme stavsild. Læs mere om den her: Stavsild…

Sildefiskeri – regler

Der er mindstemål for de fleste fiskearter i Danmark. Nogle steder gælder det også for silden. Det betyder at man ikke må hjemtage sildene under en bestemt størrelse.

Skulle man alligevel gøre det, får man en klækkelig bøde, skulle en fiskekontrollør dukke op. Men det alene bør ikke være grunden til at tage for små sild med hjem. Fremtiden for silden og alle andre fiskearter, og fugle m.m. generelt, som lever af den står på spil.

Læs om mindstemålene her: Mindstemål for saltvandsfisk…

Sådan fanger man sild…

God fornøjelse.

/Jari


Læs også om torskefiskeriet i Danmark, hvor sildene også kan bruges: Torskefiskeri…