Ørby Hage

Lystfiskeri ved Ørby Hage

Ørby Hage – lystfiskeri

Ørby Hage er en af de mest stabile fiskepladser i Haderslev Fjord. Det pudsige eller måske også det mest åbenlyse er, at Stevelt, som er lige ovre på den anden side af fjorden, kan kategoriseres som det samme.

Pladsen grænser op til Lillebælt da det er den yderste nordlige plads. Pladsen er god fra det ydre store rev og helt ind til fredningsbæltet ved Stokbro Bæk Vons Bæk. Her er en helårsfredning.

Læs mere om fredningsbælter her: Fredningsbælter/fredningszoner…

Havørrederne kan fanges både langt ude, i dybere vand, og helt inde på 20-40 centimeters vand langs fjordpladsen.

Det tager ca. 27 minutter at køre til pladsen fra Grønninghoved Strand Camping.

Vand og bundforhold

Gennemsnitsdybden er ca. 80 cm. Man kan både fiske i lavvandsområder og i sejlerenden langs fiskepladsen. Den bedste del finder man ved at gå indad i fjorden. Flere store muslingebanker, sejlrenden, revler, render, huller samt store sten og tangbælter kendetegner pladsen.

Bunden/sandbunden skifter flere steder fra lys til mørk.

Årstider – fiskearter ved Ørby Hage

Havørred og fjordørred: Havørrederne og fjordørrederne kan fanges ved Ørby Hage hele året rundt. Forår og efterår er de 2 bedste årstider. Vinterfiskeriet under milde vintre er også godt. Om sommeren kan man fange havørreder hele dagen i den ydre del på grund af strømmen. Morgen og aftenfiskeriet om sommeren er også værd at prøve lang hele strækningen/fiskepladsen. Derudover kan dage med overskyet vejr og regn være godt fra morgen til aften.

Læs mere om fjordørreder her: Fjordørreder…

Hornfisk: Fra ca. maj og 3-4 måneder frem.

Fangstmetoder

Havørred: Havørrederne er ikke kræsne langs denne fiskeplads i Haderslev Fjord. De fleste kystfluer, kystblink og kystwoblere kan benyttes. Grunden til det er at alle fjordens byttefisk, insekter og dyr er at finde her. Sildene er f.eks. lige ude i sejlrenden.

Blink der har vist sig effektive er f.eks. JK Paint Baronessen og Stevnspilen. Jarisen i både 20, 26 og 35 gram. Snurrebassen. Savage Gear Sandeel. Panzerfish Tobis.

Fluefiskeren bør bruge intermidiate flueline, så både det lave vand og det dybere vand kan affiskes. Valget af fluer bør være rejefluer i neutrale farver og streamere i overvejende sølv eller kobber.

Hornfisk: Brug de samme agn som til havørrederne langs pladsen.

Waders er en nødvendighed til lystfiskeriet ved Ørby Hage.

Parkering

Klik på linket for at se hvor du kan parkere: Parkering…

Parker gerne bilen så den er fri af vejen. Her er plads til 2 biler.

God fornøjelse.

Jari – Lystfiskeri Danmark


Fang også ørreder i udlandet: Island…