Vestsjælland og kystpladser

Vestsjælland fiskepladser

Vestsjælland og kystpladser – information

Vestsjælland bugner af kystpladser til fangst af havørreder. Hvert år fanges et utal af mindre-, mellemstore- og store blanke eksemplarer. Kender man fiskepladserne i denne del af Sjælland, er der ikke langt til den næste drømmefisk.

Kalundborg Fjord, som er en del af Vestsjælland/Nordvestsjælland, og som også er kendt for mange blanke havørreder kan du læse om her: Kalundborg Fjord…

Her beskrives de bedste kystpladser til fangst af havørreder, fra Korshage på vestsiden af udmundingen af Isefjorden og ned til Stigsnæs Havn syd for Skælskør.

Her er generelt tale om fiskepladser, som fisker godt i løbet af hele året. Dog med nogle få undtagelser.

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er, i forhold til hver fiskeplads på Vestsjælland. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

Skipperens Kystplads

Skipperens Kystplads er en af de bedre kystpladser på Sjællands Odde. Fiskepladsen er fuld af tangplanter tæt under land, store sten og huller havørrederne ynder at gemme sig i. Længere ude er en del tangbælter over det lyse sand. Den mest givende del af strækningen er fra man kommer ned til vandet og fisker mod nordvest. Havørrederne er ofte både langt inde og langt ude på denne fiskeplads.

Bedste årstider: Året rundt. (Sent forår og hele efteråret)
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand eller semigrumset)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, sydvendt vind op til maximum 12-15 m/s, vestenvind op til max. 6 m/s og østenvind op 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: På Skipperstræde…

Bemærk: Gå ad siten for enden af vejen for at komme til vandet.


Høve Strand (Klinten)

Høve Strand er en sublim lang strækning på Vestsjælland/Nordvestsjælland, hvor hver en meter lugter af fisk. Affisker man ikke hver en meter, også over den rene sandbund om aftenen, så går man glip af fisk. I det sene efterår bugner pladsen af grønlændere, og imellem dem, nogle gange store overspringere. Det samme kan siges om vintersæsonen og ligeledes om efterårets fiskeri.
Aftenskumringen i sommersæsonen kan også være med. Her er dog tale om mellemstore blankfisk generelt. Langs pladsen er en del stenrev, badekar og tangbælter. Også leopardbund er at finde flere steder. Havørrederne er både langt ude og langt inde på pladsen, hvor både fluefiskeren og spinnefiskeren tit har kronede dage.

Bedste årstider: Året rundt.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand)
Bedste forhold – vind: Vind fra øst op til max 6 m/s. Vind fra syd op til 12 m/s. Vind fra nord på max 4 m/s. Vind fra vest på max 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: Klintebakken…
Bemærk: Følg Klintebakken ned og mod højre/øst, for at komme til stien til vandet.


Vindekilde

Vindekilde er en perle i rækken af fiskepladser i Nekselø Bugt på Vestsjælland. Pladsen er lang og kan være givtig overalt, langs hver en meter. Om efteråret er pladsen ofte fyldt med grønlændere. Det samme gælder et stykke ind i vintersæsonen. Tæt under land kan man ofte støde på større havørreder i morgentimerne. Det gør sig gældende hele året rundt. Sommersæsonen fisker bedst i morgen- og aftentimerne. Bundforholdene på denne kystplads er formidable. Store og små sten, lyst sand, småstenet bund, tangbælter og leopardbund, samt stenrev kendetegner strækningen.

Bedste årstider: Året rundt. (Bedst forår og efterår)
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand eller semigrumset)
Bedste forhold – vind: Vind fra øst op til 12 m/s. Vind fra syd på max 8 m/s. Vind fra nord på max 8 m/s. Vind fra vest på max 7-8 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: Vindekilde Fiskeplads…
Parkering 2: Hotspottet…


Havnsø

Havnsø fra vestsiden af havnen og ud til den nordvestligste spids ved Stold Skydeterræn, er en sikker vinder på Vestsjælland. Tager man det hele med, er det ganske sjældent at man ikke får en havørred på krogen. Strækningen byder på et væld af variationer. Dog ikke så meget i vanddybde. Men planter, sten, lys bund, mørkbund, badekar, huller og strøm. Dette er en absolut perle…

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår, samt milde vintre.
Bedste forhold – vand: Almindelig/normal eller lav vandstand. (Klart vand)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, sydvendt vind op til maximum 8 m/s, vestenvind op til max. 6 m/s og østenvind op 5 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Den store parkeringsplads…


Alleshave

Dette er en af smørhullerne i denne del af Sjælland. Den bedste del af vigen man her fiskeri i, er den vestlige side. Hele siden. En dybde-rende følger strækningen og bælter af tang ligeså. Flere steder er der store sten, tangpletter og fordybninger i bunden/huller eller mindre render. Exceptionelt til havørrederne.

Bedste årstider: Året rundt.
Bedste forhold – vand: Almindelig/normal eller lav vandstand. (Klart vand eller semigrumset)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, mild østenvind, sydvendt vind op til maximum 8-10 m/s, vestenvind op til max. 10 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Alleshave Bådelaug…


Saltbæk Strand

Saltbæk Strand er ensbetydende med perioder, hvor både mange og store havørreder kan fanges. Fiskepladsen er nem at komme til, da man kan køre helt ned til stranden. Den er desuden også mulig at fiske fra land. Dog er der en del vandplanter, som det nogen steder kan betale sig at vade ud på ydersiden af for at kunne fiske frit. Her er maget varierede bundforhold, både når det kommer til vanddybde, men også i forhold til stenbund, sandbund, leopardbund, baderkar og tangbælter. Pladsen har det hele.

Bedste årstider: Året rundt. (Forår og efterår)
Bedste forhold – vand: Almindelig/normal eller lav vandstand. (Klart vand)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, østenvind op til ca. 8 m/s, sydvendt vind op til maximum 8-10 m/s, vestenvind op til max. 6-7 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Vrøj Parkering…


Ågerup

Her er tale om en af områdets absolutte toppladser. Ågerup er dog ikke altid til at regne ud. Men når man rammer dagen, er mellemstore og helt store blankfisk oftere tæt på reglen end undtagelsen. Pladsen er fuld af tang og sten, samt badekar, huller og render. Fiskepladsen er endda nem at komme til. Havørrederne kan fanges helt inde og langt ude.

Bedste årstider: Året rundt.
Bedste forhold – vand: Almindelig/normal eller høj vandstand. (Klart vand eller semigrumset)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, mild østenvind, sydvendt vind op til maximum 8-10 m/s, vestenvind op til max. 6-7 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Molevejen…


Nyby/Røsnæs Havn

Nyby Havn/Røsnæs Havn på Vestsjælland giver mest, hvis man fisker langs kysten på højre side af havnen. På østsiden. Ofte kræver det længere kast for at få succes. Mest fordi ørrederne på denne fiskeplads, ynder at være langt ude. Nogle dage kan man også finde dem tæt under land, men de dage hører til fåtallet. Sjovt nok, er den bedste del af strækningen de første 200 meter fra havnen. Her er det en god idé, at vade så langt ud man kan og kaste langt ud af derfra.

Bedste årstider: Forår, efterår og sommer.
Bedste forhold – vand: Almindelig/normal eller lav vandstand. (Klart vand eller semigrumset)
Bedste forhold – vind: Mild nordenvind, østenvind op til 5-6 m/s, sydvendt vind op til maximum 10 m/s, vestenvind op til max. 6-8 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Røsnæs Havn/Nyby…


Asnæs

Denne kystplads ligger i top 3 over de bedste til fangst af havørreder på Vestsjælland. Man skal gå et stykke for at komme ud hvor der er virkelig godt, men det er ofte turen værd. Der er fisk at fange dagen lang, men ude på hovedet er morgen og aftenfiskeriet bedst. Når de store havørreder skal fanges. Det gælder dog hovedsageligt fra sen forår og frem til tidlig efterår. (+ Sommeren igennem)
Vinterfiskeriet – fra sen efterår og frem til tidlig forår er også en sublim tid. Her er det stor set ligegyldigt hvornår på dagen man fisker. De store kan fanges uanset tid på dagen. Det en fordel at affiske hele Asnæs Hoved for at få gevinst.

Bedste årstider: Året rundt.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand)
Bedste forhold – vind: Nordenvind op til 6 m/s, østenvind op til 9 m/s, sydvendt vind op til maximum 7 m/s, vestenvind op til max. 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Havnemarken…

Reersø

Reersø er kendt for godt kystfiskeri. Der er tale om en velbesøgt fiskeplads, som til gengæld også er stor nok til at mange kan fiske på samme tid. Der er dog en del af pladsen, som er lidt bedre end resten. Her er tale om lige før sydvestspidsen og denne inklusive og op til Reersø Rev. Her kan fanges fisk i alle størrelser. Både i det dybe langt ude, samt tæt under land – i og over badekar og imellem vandplanter.

Bedste årstider: Året rundt.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand og semigrumset vand)
Bedste forhold – vind: Nordenvind op til 8 m/s, østenvind op til 9 m/s, sydvendt vind op til maximum 7 m/s, vestenvind op til max. 7 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: I midten…

Parkering: I sydenden…


Oplev kystfiskeriet på Bornholm om vinteren. Læs mere her: Kystfiskeri på Bornholm…