Vestbornholm

Kystpladser på Vestbornholm.

Vestbornholm – kystpladser

Vestbornholm byder på mange spændende kystpladser til fangst af havørreder. En del er sandede med varierede og lækre bundforhold. Nogle er særdeles stenede og svære at gå langs. Bl.a. Hasle Nord. Ikke desto mindre er hver fiskeplads ofte givende fra tidlig efterår og helt frem til det sene forår. (Vintersæsonen er i høj grad inkluderet.)

Disse kystpladser kaster hvert år deciderede drømmefisk af sig. Læs mere om de bornholmske drømmefisk her: Den bornholmske storørred…

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er, i forhold til hver fiskeplads langs kysten på Vestbornholm. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Fiskepladserne går fra Galløkken Strand ved Rønne i syd og op til Vang i nord.
(kystpladserne er listet efter hinanden fra syd til nord.)

Se evt. fiskevideoer fra nogle af kystpladserne her: Fiskevideoer…

Galløkken Strand

Denne kystplads på Vestbornholm er let at komme til og let at affiske. Man kan både fiske fra land, fra enten stranden eller en af de stensætninger/bølgebrydere som er langs den. Man kan også benytte waders for at komme længere ud nogle få steder. Havørrederne er i alle størrelser langs Galløkken Strand. Bunden består mest af større sandområder, små og store sten, samt en del tangbælter.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Mild sydvendt vind, østenvind på max 6 m/s. og vestenvind op til maksimum 8 m/s. Nordenvind op til 14 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: I skoven…
Parkering 2: Den inderste del…


Antoinette Strand

Her er tale om en meget besøgt kystplads. Med sin beliggenhed i Rønne og gode parkeringsforhold, er man sjældent alene her. Antoinette Strand er ikke kun velbesøgt på grund af sin tilgængelighed, men også fordi pladsen rent faktisk kaster mange havørreder af sig. Man kan desuden affiske hele pladsen fra land, men med waders bliver den lettere at affiske nogle steder. Her er havørreder i alle størrelser. Ret ofte både store og en del blanke…

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand og semigrumset vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 8 m/s, østenvind op til 10 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 8 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Antoinettevej…


Sorthat

Sorthat er måske den mindste af kystpladserne på Vestbornholm. Ca. 300 meter imellem 2 helårsfredninger. Her tager det ikke lang tid for at finde ud af om der er fisk på pladsen. Nogle dage trækker fiskene dog ofte frem og tilbage. Man kan derfor forsøge at blive stående i nogen tid, for så at ramme dem i deres tur fra a-b. Det er både muligt at fiske fra land og vade ud på denne fiskeplads. Vandstanden har dog stor indflydelse på, hvad der er muligt på dagen. Her fanges ofte store havørreder. Læs evt. mere om fiskepladsen her: Sorthat Odde…

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand og semigrumset vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 7 m/s, østenvind op til 12 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 7 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Havvej…


Levka

Dette er en af de bedste fiskepladser på Vestbornholm. Også på Bornholm i det hele taget. Pladsen kaster ofte store havørreder af sig, både farvede og blanke. Levka egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri, samt vadefiskeri og kystfiskeri fra land. Havørrederne er ofte at finde langs pladsen dagen lang. Den eneste grund til at man egentlig behøver at være tidlig på den er, at en del kystfiskere ellers typisk vil have affisket den før en selv. Bundforholdene er utrolig varierede og indeholder alt hvad havørreden og dennes fødeemner begærer.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand og semigrumset vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 6 m/s, østenvind op til 12 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 6 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Levkavej…


Kultippen

Kultippen og Klympen Strand er nem at komme til. Men ikke let at affiske langs en del af strækningen. Her er tale om en del af nordsiden. Et enormt badekar er indhegnet at sten længere ude og når fiskene ikke er inde i det, skal man ud til stenene og fiske på ydersiden. Det kan være en smule spændende. Her er en vadestav et godt hjælpemiddel. Udfor parkeringspladsen eller der hvor man går ned til fiskepladsen, er den til gengæld nem at affiske. Det kan gøres fra land det meste af vejen mod syd og Kultippen. En god fiskeplads til grønlænderfiskeri.
Her er på sin vis tale om 2 fiskepladser i én.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 6 m/s, østenvind op til 12 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 8 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: Den lette del…
Parkering 2: Nordenden…


Hasle Nord

Hasle Nord er nok den fiskeplads de fleste frygter. Langs en del af strækningen er glatte sten og den kan være ret hård at affiske for mange. Men den er altid givende. Går man fra evt. Hasle Havn til Teglkåsvej, hvor der også er en lille parkeringsplads eller omvendt, rammer man fisk på 48 ud af 50 ture dertil. Der er både store og mindre fisk langs fiskepladsen. Farvede og blanke.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 7 m/s, østenvind op til 12 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 7 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering 1: Hasle Havn…
Gå bagom husene ad stien mod nord.
Parkering 2: Nordenden…


Helligpeder

Helligpeder er en forholdsvis lille kystplads. Mest fordi havørrederne ofte er at finde indenfor et lille område. Fra havnen og 3-400 meter mod nord. Denne fiskeplads på Vestbornholm holder oftest større og helt store fisk. Der er tale om en decideret standplads i saltvand/brakvand. Fluefiskeri og spinnefiskeri er lige effektivt her.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 6 m/s, østenvind op til 8 m/s. og vestenvind op til maksimum 6 m/s. Nordenvind op til max. 6 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Helligpeder Havn…


Vang

Vang er en af de helt store kystpladser langs denne del af Bornholm. Man kan både fiske fra sydsiden af Vang Pier, imellem Vang Pier og Vang Havn, samt nordpå derefter. Alle dele af denne fiskeplads kan give fisk. Nogle dage skal man bare søge en del efter dem. Man kan fiske fra land fra Vang Havn og mod syd, hvorimod nord for havnen, er bedst via. vadefiskeri. Der er desuden tale om en svær strækning at affiske, på grund af mange glatte sten og en del huller.

Bedste årstider: Forår, vinter og efterår.
Bedste forhold – vand: Alle vandstande. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Sydvendt vind på max. 8 m/s, østenvind op til 8 m/s. og vestenvind op til maksimum 7 m/s. Nordenvind op til max. 8 sekundmeter.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vandet…

Rigtig god fornøjelse med dit kystfiskeri på Vestbornholm.

/Jari


Læs alt om kystfiskeri på Bornholm her: Kystfiskeri på Bornholm…