Statens Fisketegn

Statens Fisketegn

Statens Fisketegn skal alle der dyrker lystfiskeri i statens vande have. Fiskevandene inkluderer kysten, fjordene og de danske havne. Også nogle søer, bække og åer, samt å-strækninger hører under staten.

Fisketegnet kan købes online her: Tegnet…

Alle under 18 år og alle over 65 år, skal ikke have Statens Fisketegn.

Statens Fisketegn – hvad går pengene til?

Beløbet man betaler går bl.a. til udsætning af fisk. Nogle steder laks, men også bækørreder/havørreder og eksempelvis pighvar m.m. Flere steder i landet, er der blandt andet sat pighvar ud, i et forsøg på at nedbringe “eksplosionen” af sortmundet kutling.
Vandløbsrestaurering er også en fast del at budgettet. Her lægges f.eks. gydegrus og flere vandløb lægges tilbage i deres naturlige leje. Derudover bliver der fjernet en del forhindringer i åerne og bækkene, så de gydevandrende fisk, kan komme til gydepladserne.
Der forskes også i fiskenes adfærd for nogle af pengene, så man bedre kan passe på bestandene.

Danmarks bedste fiskekort

Som man kan se i linket til fisketegnet, er der tale om småpenge pr. år. De fisk man kan fange i løbet af et år i Danmark, kommer man ikke i nærheden af at kunne købe i nogen butik for de penge.

Lystfiskeri i Danmark er noget af det mest givende fangstmæssigt og oplevelsesmæssigt i verden, set ud fra vores lands størrelse.

Flere steder langs landets kyster og fra mange danske havne kan man fange makrel. De er lette at fange og alle kan være med. Det samme gør sig gældende for fladfisk, torsk, havørreder osv.. Skulle man købe 3-4 friske makrel i en fiskebutik, koster de rundt regnet det samme som Statens Fisketegn koster et helt år.

Læs mere om gode steder til fangst af makrel her: Lystfiskeri efter makrel…

Man kan for ca. 20 kr. ekstra, få et kort som det i billedet. Kortet er nemt at have med sig rundt og kan tåle at blive vådt.

/Jari


Læs også om fiskeri efter fladfisk fra i Danmark: Fladfisk…