Mindstemål og fredningstider

Der er ingen fredningstider og mindstemål for ålekvabben.

Mindstemål og fredningstider for fisk, er sat for at passe på bestanden. Mindstemålene – så de mindre fisk får chancen for at blive større. På den måde kan de være med til, at videreføre hver deres respektive fiskeart.

Tager man dem for tidligt, tager man fremtiden. Naturligvis gør man det samme, når man fanger og hjemtager dem i større størrelser.

Ikke desto mindre er reglerne som regler er og de skal overholdes.

Fredningstiderne er lavet for, at fiskearterne kan få fred til at gyde m.m.

Mindstemål for ferskvandsfisk i Danmark

 • Bækørred: 30 cm.
 • Gedde: 60 cm.
 • Gulål: 45 cm.
 • Havørred: 40 cm.
 • Helt: 36 cm.
 • Laks: 40 cm.
 • Sandart: 50 cm.
 • Skrubbe: 25,5 cm.
 • Søørred: 40 cm.

Mindstemål for saltvandsfisk i Danmark

De gældende regler for mindstemål i saltvand er lidt mere komplicerede. Her er en del lokale særregler, som man skal læse sig op på.

I nogle tilfælde er der f.eks. ikke samme regler/mindstemål for nogle fiskearter i Skagerrak og Kattegat, som der er i Nordsøen, bælterne og i Østersøen. Også nogle fjorde skiller sig ud.

Se de forskellige regler for mindstemål her: Fiskeristyrelsen…

Trods mindstemålene er det altid en god ide at fiske med måde. Tage de fisk med hjem man kan spise og ikke mere… Ja, der er naturligvis kuttere derude, som tager langt mere hvad godt er, men det kan være det får en ende ude i fremtiden, hvem ved… Ikke desto mindre er vi som individuelle lystfiskere, mindst lige så ansvarlige for, at bestandene passes på. Og at der ikke overfiskes. En lystfisker kan nemt fange et utal af eksempelvis fladfisk, torsk, sild og makrel m.m.

Fredningstider ferskvandsfisk

 • Bækørred: 16. november – 15. januar.
 • Gedde: 1. april – 30. april.
 • Havørred: 16. november – 15. januar. Andre regler er gældende på Bornholm. Læs mere her: Kystfiskeri på Bornholm…
 • Helt: 1. november – 31. januar.
 • Hunskrubbe: 15. februar – 14 maj.
 • Laks – 16. november – 15. januar.
 • Sandart: 01. maj – 31. maj.
 • Snæbel: Året rundt.
 • Stalling: 15. marts – 15. maj.
  Søørred: 16. november – 15. januar.
 • Ål: Ingen fredningstider når det kommer til lystfiskeri i Danmark efter ål i ferskvand.

Fredningstider saltvandfisk

Der er en del lokale regler når det kommer til fredningstider for saltvandsfisk. Der sker af og til også ændringer fra år til år, hos nogle af fiskearterne. Herunder havbars. Læs mere om dem her: Havbars…

Derfor er det vigtigt at følge med inde på fiskeristyrelsens hjemmeside, så man ikke får en bøde for at bryde reglerne, hvilket man ellers vil få når fiskekontrollen er ude.

Læs mere og se reglerne her: Fiskeristyrelsen saltvandsfisk…

Mindstemål og fredningstider – hvad med ålekvabben?

Nogle fisk er ikke med i opløbet, når der skal sættes fredninger og mindstemål. Ofte fordi de ikke har en synlig værdi erhvervsmæssigt eller andet. Ålekvabben som smager mindst ligeså godt som ålen, har være væk længe. Ikke helt væk, men der er ikke de ålekvabber som der eksempelvis var i 70´erne og 80´erne. Især Limfjorden var fyldt af ålekvabber. Nu er der ganske få.

Her må vi som lystfiskere i Danmark, selv passe på de arter som ikke er på listen. Sætte dem ud og generelt tage de få med hjem vi nænner at spise.

Rigtig god fornøjelse ved vandet

/Jari


Læs også om fredningsbælterne i fjordene og langs kysterne i Danmark her: Fredningsbælter…