Lystfiskeri i Helnæs Bugt

Lystfiskeri i Helnæs Bugt

Lystfiskeri i Helnæs Bugt – info

Lystfiskeri i Helnæs Bugt kan foregå året rundt. Der er én årstid som nogle år kan være undtagelsen og det er vinter. Under vintre med frostgrader i længere perioder, bliver vandet ganske simpelt for koldt til havørredens fødeemner. Især i det lavere og helt lave vand. Netop der skal fiskene oftest fanges i Helnæs Bugt, men når der ikke er fødeemner er der heller ingen havørreder. Det samme gør sig gældende for den anden spisefisk i bugten, som kan fanges om vinteren, skrubben.

Inde i denne fine og finurlige vestfynske bugt, vågner havørrederne typisk op til dåd i det tidlige forår. Derfra kan man fange havørreder foråret og sommeren igennem, samt om efteråret og et godt stykke ind i vintersæsonen. Under milde vintre er havørredfiskeriet ligeså godt som under alle andre årstider.

Forårs- efterårs- og sommerfiskeriet på ydersiden af Helnæs, halvøen, kan være noget af landets bedste. Store blanke fisk trækker langs kysten og kan fanges fra morgen til aften. Er der trukket nogle af de helt store ind under land, i løbet af aftenen og natten, kan det betale sig at være den første til at kaste efter dem i de tidlige morgentimer derefter.

Sommerfiskeriet byder desuden på chancen for makrel, hornfisk, multe, skrubbe og ål. I ny og næ kommer sommertorsken også ind tæt under land henunder aften. Sejen ligeså.

Fredningsbælter

Når man dyrker lystfiskeri inde i Helnæs Bugt, skal man være opmærksom på, at der er steder man ikke må fiske. Der er sat fredningsbælter/fredningszoner udfor åer og bække.

Ved Hårby Å er et udvidet helårsbælte. Et helårsbælte er ligeledes at finde ved Hattebæk, Stensgård Møllebæk og Horne Mølle Å. Et halvårsbælte er desuden at finde ved Navrsbæk.

Skriv Helnæs Bugt i dette link for at se hvor de er: Kort over bælter…
Få indsigt i hvad fredningsbælter er og idéen bag dem her: Fredningsbælter…

Lystfiskeri i Helnæs Bugt – hvor, hvordan og hvad med?

Man kan dyrke lystfiskeri alle de steder man kan komme til vandet. Det man altid skal huske er, at man skal have statens fisketegn for at fiske i bugten. Køb det her: Fisketegnet…

Der er mange gode fiskepladser i Helnæs Bugt. Både dybvandede og lavvandede. Langs nogle af pladserne står vandet konstant stille, mens andre er placeret hvor ebbe og flod virkelig sætter gang i strømmen. Helnæs Bugt er fuld af lækre fiskepladser med tang, små og store sten, stenrev, muslingebanker, revler og badekar (Fordybninger i bunden tæt under land) m.m.

I nogle områder er bunden en anelse gold, men også der kan fiskene finde på at være.

Da der er en del ålegræs i området, vil fiskeriet ofte være besværliggjort i vindsiden både sen efterår og vinter. Under de 2 årstider er ofte en del løst ålegræs i vandet og det flyttes af vinden.

Her på siden kan du læse om hver fiskeplads i bugten. Hvad man kan fange fiskene på pladserne med og hvornår fiskene er flest, er også inkluderet i beskrivelserne.

Mindstemål og fredningstider

Der er både mindstemål og fredningstider for de fleste fiskearter, men ikke alle… Bizart nok ikke alle…
Alle de fiskearter der har mindstemål og fredningstider tilknyttet, er der penge i… Men de bør vel ikke fredes af den grund i det hele taget. Ønsker vi mennesker ikke fiskenes ve og vel for fiskenes skyld… Svaret er naturligvis kendt af alle der ønsker at kende det…

Mindstemål:
Havørred: 40 cm.
Hornfisk: Intet mindstemål.
Skrubbe: 23 cm.
Multe: Intet mindstemål.
Ål: 40 cm.
Nogle år kommer nye mindstemål til: Følg med her…

Fredningstider:
I perioder er nogle fisk fredede. Læs om hvilke af de ovenstående arter der er det her: Fredningstider…

Put and take

Der er en enkelt Put and Take på Helnæs. Der udsættes hyppigst regnbueørreder i søerne. Nogle gange også bækørred og rødding.
Fiskesøen er smukt beliggende på Helnæs og kan læses mere om her:

Put and Take i området…

Lystfiskeri i Danmark

Danmark er et dejligt land at leve i som lystfisker. Lystfiskeriet er da også en af de største hobbyer i Danmark i dag. Over 600.000 dyrker lystfiskeri i Danmark.

Betydningen det har for fiskebestanden er endnu ikke opgjort. Det betyder i hvert fald, at der bliver hjemtaget fisk som aldrig før. Derfor er det altid en god idé, at tage dem med hjem man kan spise og lidt til familien, men ikke mere… Især hvis der fiskes i søer og åer. Nogle søer kan ikke klare det store fiskepres de udsættes for i dag. At genudsætte fisk er godt, men at fiske for at spise er det mest rigtige, så hvad gør man lige? Man tænker sig om og enten ikke fisker i små vande eller tager intet med hjem derfra. Havets bestand udryddes af store trawlere m.m. – der kan lystfiskerne slet ikke være med… Men vi kan alligevel gøre vores ved at begrænse os. Fair, ja og nej absolut ikke, men fornuftigt.

At tage en havørred eller 5 fra Helnæs Bugt i løbet af en uge er helt ok. Det er ikke havørreder der er mangel på i Danmark.

Rigtig god fornøjelse.

Jari P. – Lystfiskeri Danmark


Læs meget mere om mulighederne for lystfiskeri i Danmark, samt om hvordan man kan fange hver en fiskeart i Helnæs Bugt her: Lystfiskeri i Danmark…Sådan fanges fiskearterne…