Karup Å

En havørred fra Karup Å

Karup Å – information

Karup Å er en af Danmarks bedst kendte havørredåer. Måske er der tale om den å hvor flest havørreder over 10 kg er fanget gennem tiden. Den største registrerede havørred fanget af en lystfisker i åen vejede intet mindre end 14,4 kg.

Havørrederne kan fanges langs det meste af denne knap 80 km. lange å, som har sit udløb i Skive Fjords sydøstlige ende.

Flere sportfiskerforeninger sælger fiskekort il Karup Å. Se hvilke og hvor i åen de sælger fiskekort til her: Fiskekort…

Fiskeriet

Der er flere regler for lystfiskeri i Karup Å. Man skal altid sætte sig ind i hver og én før man begiver sig til åen. Hvilke regler der gælder kan man læse mere om på hver forenings hjemmeside.

Det er muligt at fluefiske og spinnefiske i åen. Mange fisker med store mørke fluer i eller nær overfladen i skumringstiden og natten igennem, men havørrederne kan fanges fra morgen til aften via. fluefiskeri. I de lyse timer er det ofte en god ide at fiske dybt. Brug derfor en synkeline i dagtimerne og knap så belastede fluer. Jo mere liv der er i fluerne eller jo mere liv man kan tilføje fluerne jo bedre. Det gør sig gældende uanset om der er tale om nattefiskeri eller fluefiskeri om dagen.

Fluefiskeriet i de mørke timer kan foregå med fluer helt op til 15 cm. De store havørreder er særdeles aktive om natten og kan til tider, i det rette lys fra eksempelvis månen, ses bule efter fluen i overfladen. Et ganske spektakulært syn som også er kendt fra kysten og de danske fjorde. Flere gode fiskepladser i Skive Fjord, hvor Karup Å´s havørreder også kan fanges kan du læse om her: De gode fiskepladser i Skive Fjord…

Som spinnefisker er det effektivt at bruge woblere, spinnere og regnorm til de mange store havørreder i åen. Regnorm er den eneste naturlige agn man må benytte.

Det er desuden ikke tilladt at træde ud i åen for at fiske. Al fiskeri skal foregå fra bredden.

Hvis man ikke kender de dybe huller kan det betale sig at affiske systematisk for at finde dem. Det er ofte der havørrederne fanges. Affisk også hvert et sving samt før og efter. Ørrederne kan også stå under brinkerne, hvorfor det det også kan betale sig at stå i god afstand af dem og affiske dem før man går videre i sin søgen.

Karup Å og andre spændende havørredåer

Karup Å er bare én af mange spændende muligheder for lystfiskeri i Midtjylland. Også Simested Å har en stor opgang af havørreder og det samme gør sig gældende for Lerkendfeld Å.

Fiskekort til Lerkenfeld Å: Lerkendfeld…

Fiskekort til Simested Å: Simested…

Nogle af områdets mindre åer og tilløb kan man også fange havørreder i. Her i blandt kan nævnes Skals Å, Fiskbæk Å og Jordbro Å. Også Åresvad Å og f.eks. Haderis Å, som er det største tilløb til Karup Å, er værd at besøge.

Her er tale om et område af Danmark som kan og skal betegnes, som et havørredmekka for alle verdens vandløbsfiskere med hang til havørreder.

Jari


Læs også om en anden spændende å med udløb i Limfjorden her: Lindenborg Å…