Fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer

Fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer.

Fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer, er et rigtig godt sted at påbegynde fluefiskeriet i det hele taget. Aborrerne er altid hugvillige – især i sommerhalvåret. Det er både muligt at bruge tørfluer, vådfluer, små jighaler og popperfluer til aborrerne.

I nogle søer er det en fordel at fiske nær bunden og i andre ikke. Til tørfluefiskeriet og under fluefiskeri med popper-flue, er det naturligvis væsentligt, at man bruger en flydeline. Hvorimod en intermidiate-flueline, er ganske fornuftig til jighaler og vådfluer. Flydelinen kan dog bruges til det hele og er oftest at foretrække, uanset hvilken lavvandet sø man besøger.

Aborren er på sin vis altædende. I nogle søer er nogle farver alligevel mere givende end andre. Det kan betale sig altid at medbringe fluer i hvid, orange, rød, sølv og sort, som de mest fremtrædende farver. Gerne kombineret med andre farver.

Fluernes størrelse har knap så stor betydning. En aborre har en stor mund, og kan sagtens angribe en byttefisk eller andet, større end den selv og gør det også hyppigt.

Fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer – det lette grej

Det kan absolut ikke betale sig, at benytte fluegrej og udstyr i de tungere klasser. Alt fra klasse 000 til klasse 4 er rigeligt.

Med tungere grej går det sjove typisk også af fiskeriet. Det er heller ikke nødvendigt, at hive den store pengepung frem, for at købe grej til fiskeriet.

De fleste butikker i landet sælger udmærkede startsæt, som kan bruges til fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer. Er man erfaren og mere krævende, kan man få dyrt og lækkert grej, som matcher ens lyster, krav og temperament m.m.

Jeg selv går med en fluestang i klasse 3, med ganske almindelig WF-line. (Weight Forward) Forfanget er fra en ganske almindelig rulle med nylon, 0,30 mm.

Er man ikke til fluefiskeri, men vil gerne fiske med det helt lette grej efter aborrerne, så kan spinnefiskeri med jig og jighaler anbefales: Læs mere…

Teknik

Som det er med så mange andre rovfisk, så skal man forsøge sig frem på dagen, når hastighed og dybde skal findes. Aborrerne jager gerne både langsomt- og hurtigt-svømmende bytte. Men nogle dage, er de mere til det ene end til det andet.

Man kan starte med at indtage linen og fluen i 3 hurtige ryk – derefter lade fluen falde – for derefter at gentage teknikken atter en gang. Man kan med fordel selv lege med måden indtagningen af linen og fluen kan gøres på – og derved ofte let finde ud af hvad der virker. Følger en aborre agnen uden at hugge, så skift flue eller ændre på hastigheden eller variationen af indtagningen.

Rigtig god fornøjelse med dit fluefiskeri efter aborrer i lavvandede søer.

/Jari


Fang aborrer med flue i Randers Fjord v. Dronningborg Bredning – læs mere: Lystfiskeri efter aborre i Randers Fjord…