Fjordpladser på Fyn – top 3

Fjordpladser på Fyn - top 3

Fjordpladser på Fyn – top 3, er en liste over de pladser jeg syntes er bedst til fangst af havørreder på Fyn. Ikke bare bedst, men også mest stabile samt hvor chancerne for storørreden er størst og flest…

Jeg besøger pladser i alle fjorde i Danmark i løbet af et år og har gået tæt på hver km. i fjordene siden starten af mine teenageår til nu.

Limfjorden (Et sund – engang en fjord), Ringkøbing Fjord og Mariager Fjord, var de første jeg stiftede bekendtskab med lystfiskermæssigt.

I nyere tid/de seneste år har jeg besøgt følgende fjorde på Fyn. Gamborg Fjord, Odense Fjord, Nakkebølle Fjord, Faaborg Fjord, Nyborg Fjord og Kerteminde Fjord. Også hvert år.

Gabet og 2,5 km. ind i fjorden – Odense Fjord

Gabet er en af de bedste fjordpladser i Danmark og ikke kun på Fyn. Lærer man pladsen at kende, kan man til tider fange både mange og store havørreder her. På grund af pladsens opbygning kan man både fange ørrederne i højvande og i lavvande. De dybere områder bliver bedre i lavvande og de lave områder er gode uanset vandstand. De værste omstændigheder/forhold skal findes under ekstra høj vandstand. Fra ca. 70 cm.-1 meter over normalen… Det uanset hvor der er tale om langs strækningen/fiskepladsen.

Man kan både fiske fra land og via. vadefiskeri langs strækningen. Jeg kan dog anbefale altid at have waders på. Nogle dage kan det betale sig at vade ud flere steder. Især under lavvande.

Bundforholdene er varierede. Dybden varierer langs alle 2,5 km. Der er desuden store sten, små sten, mørk bund, lys bund, tangbælter og pletter, strømvand og stillestående vand, badekar og revler. Strækningen har alt.

En af de væsentligste ting ved Gabet er forårs- og efterårsfiskeriet efter store overspringere…
Vinterfiskeriet efter grønlændere og enkelte storørreder er også en del af fiskeriet langs strækningen. Sommerfiskeriet kan være udmærket hele dagen lang, men morgen- og aftenfiskeriet er ofte at foretrække. Dage med overskyet vejr eller regnvejr undtaget. Nogle dage er undtagelser at finde… Vi lystfiskere kommer aldrig til at kunne sætte regler for havørredernes færden.

Pladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter langs denne fiskeplads i Odense Fjord.

Læs mere om pladsen her: Gabet…

Knolden – Faaborg Fjord

Faaborg Fjord er ganske lille, men har flere gode fiskepladser. Knolden er den mest stabile og er at finde i den yderste, vestligste del af fjorden.

Man kan fange havørreder rundt om Knolden hele året rundt og selv under de koldeste vintre, synes denne plads at være god. Et sjældent scenarie på landsplan generelt.

Alle årstider er som nævnt gode langs pladsen, når der skal fanges havørreder. At denne plads skal ligge under fjordpladser på Fyn – top 3, er derfor en ren selvfølge. Gennemsnittet på havørrederne er i øvrigt oftest over mindstemålet. Hvilket er en anden god grund til pladsens placering.

Fra parkeringspladsen, som er at finde i det nedenstående link og hele vejen rundt, varierer vanddybden. Det samme gør bundforholdene. Derfor er dette en plads til alle fire årstider. Man kan også finde stillestående vand og strømvand, alt afhængigt af, hvor på strækningen man fisker, samt hvor langt ude. Både under højvande og under lavvande er der fisk at fange.

Pladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter langs denne fiskeplads i Faaborg Fjord.

Find parkeringspladser ved Faaborg Fjords fiskepladser her: Knolden…

Enebærodde – Odense Fjord

Hvis valget af én god fiskeplads i Odense Fjord skulle vælges imellem de bedste, som f.eks. Klintebjerg, Enebærodde, Stige Ø (Stenhovedet og Sorthusene) eller Bregnør, vælger jeg Enebærodde.

Pladen er stor og man kan fange havørreder fra odden hele året rundt. Bundforholdene går alt fra hvad der svarer til en inderfjord, samt åben kyst – til en strømfjord såsom eller lig Randers Fjord og Skælskør Fjord.

Oddens ene side er mere eller mindre fredet i vinterperioden. Og selvom den ydre del minder mest om en fiskeplads, som er bedst i sommerhalvåret, kan man også fange havørreder derfra om vinteren. De mange badekar ligger til grund for den mulighed.

Den sydøstligste del er fremragende om sommeren. havørrederne ynder at stå i strømmen eller lige op ad den når der er varmt.

Foråret og efteråret byder på fremragende fiskeri efter store blanke havørreder hele vejen rundt. Hovedsageligt langs ydersiden og den sydligste ende.

Læs mere om fiskepladsen her: Enebærodde…

Jari  – Lystfiskeri Danmark.


Læs også om nogle af de bedste kystpladser på Fyn her: Kystpladser på Hindsholm…