Hindsholm

Fiskepladser og lystfiskeri på Hindsholm.

Hindsholm – kystfiskeri efter havørreder

Hindsholm er en stor halvø fyldt med spændende kystpladser til fangst af havørreder. Havørrederne kan fanges året rundt i denne del af Fyn, men ikke alle pladser egner sig til vinterfiskeriet.

Pladserne strækker sig fra Fyns Hoved langs østsiden og ned til Kerteminde. Ligeledes fra Vestsiden af Fyns Hoved – til Gabet i starten af Odense Fjord.

Langt de fleste pladser giver hyppigst fangster om foråret og om efteråret, men nogle af dem er også særdeles gode om sommeren.

Under hver fiskeplads vises, hvor der kan parkeres tættest på.

Det er vigtigt at sikre sig hvor fredningsbælterne er i forhold til hver fiskeplads på Hindsholm. Det kan gøres via. dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Hindsholm – Østsiden

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

Fyns Hoved

Fyns Hoved er en absolut topplads og klassiker på Hindsholm. Der er ikke tal på hvor mange store blanke havørreder der er hevet op på denne fiskeplads gennem tiderne. Pladsen er stadig givende i dag, endda i høj grad. Aftenfiskeriet og morgenfiskeriet om sommeren kan være særdeles spændende og fangstgivende. Fra morgen til aften kan man fange ørrederne om foråret og om efteråret. Vinterfiskeriet er svært, men ikke umuligt.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår.
Bedste forhold – vand: Alm./normal vandstand og lav vandstand. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Vestenvind, østenvind, nordenvind og sydvendt vind på maximalt 6-8 m/s.
Fyns Hoved giver mulighed for evt. læside under øst-, vest- og sydvendt vind.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Før hovedet…

Bemærk: Overnatning på halvøen og nær denne fiskeplads: Fyns Hoved Campings hytter…


Dyrbjerg

Dyrbjerg er fiskeplads foran Fyns Hoved Camping. Her fiskes over badekar og tangbælter. Pladsen er mulig at affiske fra land. Dage med overskyet vejr, samt morgen- og aftenfiskeriet er klart at foretrække uanset årstid.

Havørrederne er som regel længere ude og det er derfor mest effektivt at spinnefiske frem for at fluefiske.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår.
Bedste forhold – vand: Alm./normal vandstand og lav vandstand. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 6 m/s, vind fra syd på max. 6 m/s, vind fra nord på max. 4 m/s. og vestenvind op til 10 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved stien til vandet…


Sappesborg

Denne fiskeplads på Hindsholm ligger lige op ad den ovennævnte, Dyrbjerg. Fiskepladsen her er utrolig lækker og består af store tangbælter, badekar og blandede dybder. Man kommer dog aldrig helt udover rigtig dybt vand over 5-6 meter i kastet.

Havørreder er at finde både langt inde og langt ude langs denne fiskeplads.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår. (Milde vintre)
Bedste forhold – vand: Fra lav til høj vandstand og alt derimellem.. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 5-6 m/s, vind fra syd på max. 6 m/s, vind fra nord på max. 4 m/s. og vestenvind op til 10 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vejen…
Gå til vandet og affisk ca. 1 km. mod nord for at ende ved Sappesborg.


Snave

Snave er en af de mest populære kystpladser på halvøen udover eksempelvis Fyns Hoved. Fiskepladsen byder da også på alt hvad hjertet- og ikke mindst havørrederne begærer. Her er store sten, masser af planter, render og badekar. Pladsen er er også særdeles strømfyldt under ebbe og flod.

Man kan fiske fra land langs en stor del af strækningen, men det kan betale sig at vade et stykke ud flere steder, for at kommer på ydersiden af sten og planter.

Her er ofte fisk uanset tid på døgnet.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår. (Milde vintre)
Bedste forhold – vand: Fra lav til høj vandstand og alt derimellem.. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 6 m/s, vind fra syd på max. 6-7 m/s, vind fra nord på max. 4 m/s. og vestenvind op til 12 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vejen…
Gå ad stien mod øst for at komme til vandet.


Bøgebjerg

Dette er en af de smukkeste fiskepladser på Hindsholm. Med skoven og det generelt kuperede terræn i bagrunden, som følger en langs fiskepladsen, er lystfiskeriet langs Bøgebjerg særdeles tilfredsstillende. Bundforholdene er meget varierede og der er derfor næsten altid havørreder at fange her. Strømvand, stillestående vand, Lavt vand, dybt vand, tangbælter og tangpletter, samt små og store sten overalt gør dette til indbegrebet af en top-kystplads. Derudover er der også større og mindre rev hist og her.

Her kan både fluefiskes og spinnefiskes. Waders er desuden en klar fordel at benytte her.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår. Pladsen kan nogle år også byde på ret godt vinterfiskeri.
Bedste forhold – vand: Fra lav til høj vandstand og alt derimellem.. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 6 m/s, vind fra syd på max. 6-7 m/s, vind fra nord på max. 6 m/s. og vestenvind op til 8-10 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Bøgebjergvej…
Fisk mod nord…


Måle Strand

Måle Strand står også højt på de fleste kystfiskeres liste over favoritpladser. Og med god grund…

Her kan man fiske fra land langs hele fiskepladsen og man bør måske også gøre det. For havørrederne langs strækningen vil gerne være helt inde langs langs den, men er i dette tilfælde også langt ude. Hyppigt følger de der er langt ude, gerne med ind før de hugger. Det tager man fra dem og fangsten fra en selv ved at gå i vandet. Der er en del tangbælter og større områder med sandbund langs det meste af Måle Strand. Fisker man nogle kilometer mod syd, rammer man fiskepladsen Stavre.

Måle strand egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår. Pladsen kan nogle år også byde på ret godt vinterfiskeri.
Bedste forhold – vand: Alm./normal vandstand og lav vandstand. Høj vandstand kan i nogle tilfælde være ne god ting om sommeren. (Klart vand og semiklart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 7 m/s, vind fra syd på max. 7-8 m/s, vind fra nord på max. 5 m/s. og vestenvind op til 8-10 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vandet…
Fisk mod enten syd eller nord. Dog er strækningen mod syd oftest mest givende.


Hindsholm – Vestsiden

Fiskepladserne går fra nord og derfra i den rækkefølge de er placeret efter hinanden mod syd.

Korshavn

Korshavn er en meget familievenlig fiskeplads. I hver fald langt hen ad vejen. Her kan man fange ål, fladfisk, hornfisk og havørreder fra land.

Havørrederne er sjovt nok oftest inde i vigen. Hornfiskene er overalt og ålene er lettest at fange lige ved den lille havn. Fladfiskene er over alle sandede stykker eller kan være det…

Man kan fiske fra land overalt ved denne fiskeplads på Hindsholm, men man fanger flest ørreder via. brugen af waders. Her vades ud inde i vigen og kastes ud over hvert tangbælte længere ude…

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår.
Bedste forhold – vand: Alm./normal vandstand og lav vandstand. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 6 m/s, vind fra syd på max. 6 m/s, vind fra nord på max. 6 m/s. og vestenvind op til 6 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vandet…
Fisk mod enten syd eller nord. Dog er strækningen mod syd oftest mest givende.

Læs mere om ålefiskeri her: Ålefiskeri i Danmark…


Langø

Langø er en fiskeplads i en betragtelig størrelse. Man kan fange havørreder langs hele strækningen og det er svært at sige, hvor præcis de befinder sig på dagen. Men… Denne del af Langø er ret stabil.

Tangbælter, små og større sten og større områder med sand kendetegner pladsen. (Stenene – se parkeringslinket.)

Waders er en nødvendighed flere steder.

Både fluefiskeri og spinnefiskeri kan være effektivt.

Bedste årstider: Forår, sommer og efterår.
Bedste forhold – vand: Alm./normal vandstand og lav vandstand. (Klart vand).
Bedste forhold – vind: Østenvind på maximalt 5 m/s, vind fra syd på max. 5 m/s, vind fra nord på max. 5 m/s. og vestenvind op til 5 m/s.

Pladsen fisker både godt i overskyet og solrigt vejr.

Parkering: Ved vandet…


Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri på Hindsholm.

Jari P. – Lystfiskeri Danmark


Læs mere om Hindsholm her: Kystpladser og fiskepladser i Odense Fjord…