Fjordpladser i Jylland – top 14

Fjordpladser i Jylland - top 14

Fjordpladser i Jylland, er min liste over de mest stabile fiskepladser og strækninger i de jyske fjorde. Derudover er der også tale om pladser, som ofte også har store fisk inde at vende. Men… Det er vigtigt at affiske dem rigtigt, for størst mulig afkast. Jo bedre forberedt man er på at affiske pladserne korrekt, jo flere og større fisk fanger man gennemsnitligt…

Ofte kræver det systematisk affiskning af pladsen, lige såvel som det kræver planlæggelse.

Lergraven Syd fra Hadsund-syd til vigen – Mariager Fjord

Lergraven Syd i Mariager Fjord er en helårsplads. Grunden til, at netop denne fiskeplads er i toppen af listen er, at den byder på så utrolig mange facetter. Dybt vand tæt på sejlrenden, samt dybt vand i et indelukket område væk fra sejlrenden. Lavvandsområder tæt på sejlrenden og længere væk fra sejlrenden. Dybderender, badekar, tangbælter, tangpletter, muslingebanker, en ø, 2 vige, en halvø, strøm- og ikke strømfyldt vand. Pladsen har alt og det alt sammen indenfor halvanden kilometer.

Der er næsten altid store havørreder på strækningen og man kan desuden fange dem morgen, middag, aften og nat. Lær hver en meter af denne fiskeplads at kende, så har du sjældent en nultur hertil.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Lergraven Syd er et besøg værd uanset årstid, vind og vejr.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads.

Læs mere om fiskepladen her: Mariager Fjord…

Rovvig og om til Dragstrup Vig – Limfjorden

Her er tale om en helårsplads i Limfjorden. Udover at være særdeles lang, er denne fiskeplads/strækning af Limfjorden ganske unik. Strækningen der går fra den inderste del af Rovvig og ud langs vestsiden, derefter langs nordstrækningen og om til Dragstrup Vig på den anden side, er sublim og fyldt med ørreder. Her får man mest ud af fiskeriet, hvis man fisker fra land og ikke vadende i waders.

Havørrederne går langt inde langs fiskepladsen, men er også at finde længere ude, i kasteafstand fra land. Under almindelig vandstand og under højvande er fiskeriet klart at foretrække. Men når vandstanden er lav, er der til tider større fisk at finde, men færre havørreder generelt.

Efterår, vinter og forår er klart topsæson, men nogle somre byder også på rigtig gode fiskedage. Især langs den nordvestlige del af strækningen. Gennemsnitsstørrelsen på havørrederne er ofte over 45 cm. her.

Bundforholdene består af stenrev og mange af dem, især i den yderste nordlige og nordvestlige del. Ålegræsbælter og pletter er overalt. Dybe render, badekar, blød mørkere bund, samt lysere sandbund findes også langs strækningen. Generelt fisker man ikke i dybt vand på denne fiskeplads/strækning, som har en gennemsnitsdybde på ca. 80 cm.

Pladsen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Der er et fredningsbælte (halvårs) på denne fiskeplads. Skriv Rovvig i oversigtskortet i dette link: Fredningsbælter i Danmark…

Læs om fiskepladsen her: Lystfiskeri i Limfjorden – nordvest…

Hjarnø og de fire sider – Horsens Fjord

Hjarnø i den yderste del af Horsens Fjord, er på sin vis ikke én fiskeplads. Men når man er på øen, tager det ingen tid at komme fra den ene side til den anden. Og er man på øen, uanset vind, vejr, vandstand og årstid, er der havørreder at fange.

Dybt vand, lavt vand, strømvand, stillestående vand, badekar, stenrev, tangbælter, leopardbund, stenbund, sandbund, lavvandsområder, sejlrende, alt findes rundt om denne ø.

Øen egner sig både til fluefiskeri og spinnefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter på Hjarnø.

Læs mere om fjordfiskeri efter havørreder rundt om øen her: Hjarnø..

Campingstrækningen til Silleborg – Mariager Fjord

Endnu en fiskeplads i Mariager Fjord, er at finde på denne top 14 liste over fjordpladser i Jylland. Denne strækning byder på havørreder året rundt.

Diversiteten i størrelserne på havørrederne langs strækningen er stor. I perioder er der mange store havørreder langs strækningen, som er ca. 2 km. lang.

Selvom der kun er tale om 2 kilometer, har denne fiskeplads alt. Alt hvad der er førsteklasses eksempler på, hvad en god havørred-fiskeplads er.

Dybdekurven snor sig som en slange langs strækningen. Nogle steder er man nød til at vadefiske tæt under land, andre steder, kan man komme 100 meter ud i fjorden. Badekar, render, tangbælter, store sten, lyst sand, mørkbundede huller, stenbund, tangbælter, muslingebanker, stillestående vand, strømvand, alt er at finde her.

Havørreden i billedet brugt til denne fjordguide, er netop fanget på denne fiskeplads i Mariager Fjord.

Fiskeriet er godt uanset tid på døgnet, men er der lavvande, er der dage, hvor aftenfiskeriet er bedst, uanset årstid. Ved højvande over almindelig vandstand, kan man ikke komme til den ydre del af pladsen, hvor man ellers kan gå længere ude og affiske. I stedet skal fiskeriet så bare koncentreres i den indre eller inderste del. Den høje vandstand har det også med, at trække ørrederne længere ind til tider…

Spinnefiskeren har alle fordele på denne fiskeplads, når de store ørreder skal fanges. Ofte er der tale om de store agns effektivitet. Læs om hvad og hvorfor her: Havørred-standpladser…

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads, som starter i enden af Mariager Camping og derfra går ind i fjorden mod Silleborg.

Lufthavnen – Augustenborg Fjord

Augustenborg Fjord er for mange stadig en forholdsvis ukendt fjord. Men denne plads i fjorden hører til toppen af denne liste. Og med god grund…

Strækningen som er lige under 1,5 km lang er sublim. Her er ofte store fisk at finde og i reglen en del blandede størrelser også. Havørrederne kan fanges både langt ude og langt inde, tæt under land. Se denne video fra strækningen: Lufthavnen…

Bundforholdende er ret spændende og toppes med en kæmpe muslingebanke/sandrevle/rev for enden af fiskepladsen. Ud over revet/banken, er en del badekar, tangælter og pletter langs hele strækningen. Også mindre stensætninger er at finde, samt store sten hist og her. Man fisker over en gennemsnitsdybde på ca. 80 cm.

Topsæsoner: Efterår, vinter, forår og køligere somre.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads i Augustenborg Fjord.

Stevelt og 2 km. ind i fjorden – Haderslev Fjord

Denne helårs fiskeplads i Haderslev Fjord er noget ganske særligt. På trods af at være et lavvandsområde, er der på intet tidspunkt langt ud til sejlrenden. Hvilket betyder, at havørrederne bruger denne fiskeplads, som en tankstation langs motorvejen, ledende ind til fjordens vandløb.

Det er yderst sjældent der ikke er ørreder langs denne strækning af fjorden. Her er tale om en strækning på godt 2 kilometer, fra Bådelauget og ind i fjorden. Man kan også fiske udad, men den del af fiskepladsen, er ikke så stabil som retningen ind i fjorden.

Ofte er der blandede størrelser at fange og til tider, nogle rigtig store fisk. Glemmer man at fiske på langs af pladsen under vadefiskeriet, fanger man færre fisk. Glemmer man at affiske det helt lave vand fanger man færre fisk. Alt skal gennemsøges for at få det meste ud af Stevelt.

Bundforholdene er ikke prangende. Men flere steder er der store sten, og tang-pletter. Badekar og siv ligeså. En kæmpe muslingebanke har forplantet sig på en stor sandrevle midt på strækningen. Her står til tider rigtig store havørreder.

Pladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads i Haderslev Fjord.

Læs mere om pladsen her: Stevelt…

Vorsø – yderste del rundt – Horsens Fjord

Selvom dette på sin vis ikke er en helårsplads, så er fiskeriet både efterår, vinter og forår til tider så godt, at fiskepladsen ligger højt på listen.

Dog er her ikke tale om større mængder af store fisk, men fisk fra 35 cm. op til 55 cm., som der ofte er rigtig mange af.

Man skal gå et stykke for at komme ud langs ydersiden af Vorsø, øen man ikke må gå i land på. Hvis man vil besøge øen, skal der tilladelse med mere til. Læs mere om det her: Naturstyrelsen…

Bundforholdene er ikke prangende, men det betyder ikke noget for ørrederne. Variationer i bunden plus tangpletter og bælter er nok. Desuden er der flere vandløb i området, som er havørredførende – så havørred-trafik er ikke en mangelvare.

Se denne video fra fiskepladsen: Vorsø havørreder…

Spinnefiskeri med blink og kystwoblere giver flest havørreder på denne fjordplads.

Hele 4 helårsfredninger, samt en særfredning er at finde i området. Men man kan fiske langs ydersiden af Vorsø, uden at skulle tænke på nogen af dem…

Stårup og om til Bådsgård Vig – Skive Fjord

Når det kommer til fjordpladser i Jylland, er denne ganske anderledes fra de andre. Kun i den kolde tid, vinterhalvåret, kan fiskepladsen noget, men med en del undtagelser. Og hvorfor er den så på listen… Det er ganske enkelt fordi, at denne fiskeplads i Skive Fjord i perioder, har flere kæmpestimer af havørreder, end de fleste andre fjorde i Jylland + under de helt gode dage, også en enorm Karup Å ørred inde at vende. Her er det ikke udsædvanligt at lande imellem 10-50 havørreder på nogle timer eller en halv til en hel dag.

En anden grund til fiskepladsens plads på listen er, at strækningen er så lavvandet, at fiskeriet efter havørrederne langt de fleste dage er visuelt. Man ser stimerne derude i overfladen, man ser ørrederne efter agnen og man ser dem hugge. Ofte med ryggen ude af vandet, helt inde på 10 cm. vand foran støvlespidserne. Derfor er fiskeriet fra land, langt mere givende end når der vadefiskes. Vadefiskes der på denne plads, er der ganske simpelt ikke mulighed for, at få fisk i store mængder begge veje, frem og tilbage, når denne fiskeplads affiskes. Desuden har man ødelagt alle chancer for, den næste lystfisker i rækken, i en vis periode i løbet af en dag.

Det er vigtigt kun at besøge denne fiskeplads under almindelig vandstand, samt under højvande. Lavvande er ikke godt. Derudover, må der ikke være længerevarende frost…

Læs mere om fiskepladsen: Stårup…

Skarrev og ud mod Spramhuse – Aabenraa Fjord

Man kommer ikke udenom denne fiskeplads i Aabenraa Fjord, når der skal nævnes fjordpladser i Jylland og da slet ikke på min liste. Her er tale om en helårsplads. Det skyldes hovedsageligt fjordens åbne form og fiskepladsens placering. Aabenraa Fjord er mere formet som en bugt end en fjord. Om sommeren kan man i løbet af dagen, med fordel fiske i det dybere vand, som er nogle steder langs strækningen. Om aftenen, natten og om morgenen, kan man fiske overalt på strækningen i den varme tid. Under dage med mørk himmel og regn, kan fiskeriet også være ganske udmærket midt på dagen, i selv det helt lave vand.

Om foråret og om efteråret er fiskeriet efter havørrederne godt hele dagen lang, men bedst under alm. vandstand eller under højvande. Nogle dage hvor vandet er lavt, kan der være færre fisk, men de der er, er ofte større end gennemsnittet.

Vinteren byder på spændende fiskeri i de mange badekar, som er langs hele strækningen, hele vejen ud til det der hedder Spramhuse. Det fra morgen til aften. Blæretangsbuske, store sten, små sten, sandbund, badekar, stensætninger, rev, tangbælter, leopardbund – denne fiskeplads har det hele.

Langs hele strækningen er ofte en blanding af små og store ørreder…

Fiskepladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads.

Læs mere om Skarrev-strækningen og fjorden her: Aabenraa Fjord…

Udbyhøj Syd og Sækken – Randers Fjord

Randers Fjord har en sommerplads, som skiller sig ud fra de fleste andre fjordpladser i Jylland. Strækningen er meget sandet, men fuld af huller. Da strømmen er kraftig under ebbe og flod på fiskepladsen, giver hullerne strømlæ til områdets havørreder. Desuden er der en af landest største muslingebanker på pladsen, samt flere tangbælter hist og her. For enden af strækningen ved Sækken er en rende og et væld af tangbælter, småsten og mindre muslingebanker.

Man går hele vejen langs sejlrenden. Fiskepladsens placering og strømforholdende, gør denne fiskeplads til en af landets bedste sommerpladser.

Lærer man fiskepladsen at kende, er der tale om en sikker plads til fangst af havørreder. Men man skal finkæmme hver en meter. Fra ende til anden. Dvs. helt inde og helt ude.

Spinnefiskeren har alle fordele her. Sommerfiskeriet er mest effektivt med blink. Gerne meget flakkende og levende blink i lyse farver.

Her er fiskeriet ligeså godt midt på dagen, når solen står højst på himlen, som det kan være henunder aften og om morgenen. Klart vand er altid bedst her.

Der er ingen fredningsbælter på denne fiskeplads.

Læs mere om Udbyhøj Syd og Sækken her: Randers Fjord…

Ballebro og ud mod Lillebælt – Als Fjord

Efterår, vinter og forår er topsæsonerne for denne fiskeplads i Als Fjord. Strækningen går ud til en helårsfredning ved Bovrup Bæk, ca. 1,4 km. ude. Man kan fange fange havørreder her året rundt, men forår, efterår og vinter er at foretrække. Dog kan aften og nattefiskeriet om sommeren, være særdeles givende.

Pladsen emmer af liv, imellem de mange store sten, i alle strækningens badekar, revler, over tangbælterne og omkring de mange blæretangsbuske.

Ofte er der en god blanding af størrelser og ligeså ofte, er der også større og helt store ørreder inde langs pladsen. Nogen dage flere ad gangen.

Fiskepladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Se en video fra Ballebro her: Fiskevideo…

Vive Havn – begge sider og til Villestrup Å-fredningsbæltet – Mariager Fjord

Når ikke fredningsbæltet ved Vive Havn er trådt i kraft, så er denne fiskeplads i Mariager Fjord, ganske givende og lækker. De første 200 meter efter havnen på østsiden, kan holde store antal havørreder. Strækningen sydvestover mod Villestrup Å-fredningsbæltet, kaster til tider rigtig store fisk af sig. Men på grund af halvårsfredningen ved havnen, er denne fiskeplads ikke længere oppe på listen.

En stor del af fiskepladsen er ude af ligningen på grund af bæltet.

Når fredningen ikke er trådt i kraft, byder pladsen både på fiskeri i dybt vand og lavt vand. Der kan være god strøm længere ude i kastet, hvilket ofte er godt. Aktivitetsniveauet hos havørrederne virker under de forhold højere end ellers.

En del muslingebanker er på strækningen, badekar, render og tangplanter. Bundforholdene er særdeles alsidige og spændende. Dybde-niveauerne er en af grundene til, at der er så mange havørredere her.

Fiskepladsen egner sig hovedsageligt til spinnefiskeri, men nogle dele af strækningen kan være ganske givtige for fluefiskeren også.

Se denne video fra blandt andet Vive Havn her: Vive Havn…

Rønbjerg  – Limfjorden

Denne fjordplads eller plads i sundet, er noget ganske særligt. Den har alle dage været en god fiskeplads, ligeså længe jeg har fisket efter havørreder i Limfjorden. Første gang var knap 30 år siden i dag (anno 2020.)

Da jeg var teenager, cyklede jeg fra Aalborg til Rønbjerg, for at tage færgen over til Livø. Når jeg ankom nogle morgener, var der lystfiskere på pladsen. Og nogen gange, lå der store havørredere i stenene. Jeg glemmer det aldrig.

Det klassiske morgenfiskeri på denne fiskeplads i Limfjorden, er hverken blevet bedre eller ringere. Stabiliteten af denne fiskeplads, som en fabelagtig morgenplads er uden sidestykke. Især når det kommer til fjordpladser i Jylland.

Rønbjerg er en helårsplads, men de største overspringere fanges efterår, vinter og forår her. Dog kan sommerfiskeriet i aftenskumringen og om natten være rigtig godt.

Store rev, muslingebanker, blæretang, ålegræs og badekar, samt det dybe vand ved udsejlingen af havnen pryder denne fjordplads.

Pladsen egner sig både til spinnefiskeri og fluefiskeri.

Se denne video fra Rønbjerg og flere spændende fiskepladser i fjorden her: Rønbjerg…

Nørrekær mod fredningsbæltet ved Øster Tørslev Å – Randers Fjord

Selvom den fiskeplads fortrinsvis egner sig til fjordfiskeri om foråret og efteråret, skal den med på denne liste. Stabiliteten af fiskepladsen er umiskendelig. Gennemsnitsstørrelsen ligger over 40 cm. for havørrederne her.

Pladsen er en lavvandsplads med huller, render, og tangbælter hist og her. Egentlig ser den ved første øjekast ikke særlig spændende ud, men når man først får gang i fiskeriet vil man finde ud af, at ørrederne er mange og til tider rigtig store.

Som regel er det en god ide at affiske fra land først og aldrig glemme, at ørrederne også står i det helt lave vand. Efter man har gjort det, kan man vade nogle hundrede meter ud flere steder og prøve længere ude. Er man på denne fiskeplads i Randers Fjord under foråret og efteråret, så er der altid fisk. Spørgsmålet er hvor…

Spinnefiskeren er typisk den eneste der kan opnå en høj gennemsnitsstørrelse her. Fluefiskerne kan fange godt med fisk, men de fleste større fisk er lettere at få til at hugge på større agn. Heriblandt blink og kystwoblere…

Der er et fredningsbælte på fiskepladsen, som kan læses mere om i dette link, som også viser hvor der kan parkeres: Nørrekær…

Fjordpladser i Jylland – info

Når det kommer til fjordpladser i Jylland, er der naturligvis et væld at vælge imellem. De der er nævnt her, er mine favoritter.

Med alle de fjorde der er, er det desuden svært at vælge hvilke der er bedst. Men ud fra det fiskeri jeg oplever, stabiliteten af fiskepladserne, samt hvor ofte store fisk er inde, er de ovennævnte de bedste bud.

Nogle af fiskepladserne har perioder, hvor de burde ligge den absolutte top af listen, men stabiliteten året rundt, tæller for mere i dette tilfælde.

Jeg fisker også i både Vejle Fjord og Kolding Fjord, som ikke er omtalt på denne top 14 liste, og som det ser ud pt. så er der ingen fiskepladser, som kunne være med her fra de 2 fjorde. Det skulle da lige være Bybæk-Bugten og Trelde Næs ved Vejle Fjord…

Må du have held med fiskeriet ved fiskepladserne, på min top 14 liste over fjordpladser i Jylland til fangst af havørred.

/Jari