Fiskekort til søer og åer

Fiskekort til øser og åer i Danmark.

Fiskekort til søer og åer samt landets bække, er ofte hvad der skal til før man må fiske deri. Men langs nogle å-strækninger, bække og i nogle søer, skal der ikke fiskekort til. I de tilfælde er der oftest tale om om statsejede fiskevande. Her kræves dog Statens Lystfiskertegn, men derudover ikke et særskilt fiskekort.

Læs mere om Statens Fisketegn her: Statens Fisketegn…

Når der kræves et særskilt fiskekort, er det ofte fordi en fiskeforening eller en lodsejer har fiskeretten og kræver et sådant.

Nogle fiskeforeninger tilbyder salg af dagkort, ugekort, månedskort og årskort. Man skal dog være opmærksom på, at nogle lodsejere ikke vil have lystfiskeri på deres grunde og ikke alle sportsfiskerforeninger vil have nye eller flere medlemmer. Derudover holder flere sportsfiskerforeninger, hver deres lejede dele af vandløbene eller søerne, indenfor foreningens medlemmer og det er derfor ikke muligt at købe fiskekort som udefrakommende.

Se hvilke fiskevande man kan købe fiskekort til her: Kort til landets vandløb m.m…

Fiskekort til søer og åer – brug foreningernes hjemmesider

For at læse om åen, søen eller bækken man vil fiske i, er det en god ide at gå ind og se, hvilken forening eller hvilken kommune, der ejer fiskevandet. Ofte er der kort over hvor man må fiske og hvornår det i det hele taget er tilladt at fiske i de pågældende vande.

En del åer har fredningsperioder, hvor der ikke må fiskes under. Oftest er der tale om vintersæsonen, hvor havørrederne og i nogle tilfælde laksene gyder… Det er ikke alle åer, som har fredningsperioder og de forskellige regler er netop derfor, man bør læse om reglerne.

Ved at skrive fiskevandets navn og derefter fiskekort i en google-søgning, kan man ofte den vej finde kortsalget og oplysningerne man søger.

Læs om fiskevande som ikke kræver særskilte fiskekort her: Naturstyrelsen – fiskevande…

Der er flere fiskevande

På de fleste kommuners hjemmesider, kan man læse om hvilke fiskevande man må fiske i, med eller uden statens lystfiskertegn.

Laver man lidt arbejde hjemmefra og måske endda ringer til en forening eller kommune, får man gerne al den hjælp man behøver.

Put and take vande er for det meste privatejede og fiskekort dertil, skal typisk købes når man ankommer til søen.

Rigtig god fisketur.

/Jari


Læs om bækørredfiskeri i søer og åer her: Bækørredfiskeri…