Fang laks med regnorm

Laksefiskeri med regnorm

Fang laks med regnorm i alle landets lakseåer. Denne fiskeform er den mest almindelige og af alle landets lystfiskere, også den mest kendte. Langt de fleste som stiftede bekendtskab med lystfiskeri i Danmark som barn, begyndte med netop denne fiskeform.

Den anden mest kendte og benyttede “start-fiskeform”, er lystfiskeri med et forfang og sandorm. Bor man tæt på havet eller fjorden er det ofte, at man starter med fiskeri i saltvand med forfang. Her fiskede man dog ikke efter laks, men typisk efter fladfisk, ålekvabber eller torsk.

De der opvokset tæt på sø eller å, starter typisk med en prop og en regnorm.

Begge fiskeformer er stadig utrolig effektive. At fange laks med regnorm og prop, kan endda i nogle perioder og i nogle åer, være den absolut mest fangstgivende fiskemetode i det hele taget.

Fang laks med regnorm – prop.

Først og fremmest skal man være opmærksom på, at ormen gerne skal være helt nede ved eller lige over bunden. (I de fleste tilfælde)

Det at bruge en prop og lade den drive med strømmen, er både smart og enkelt. Det er dog ikke helt lige meget, hvordan man udfører eller bruger fangstmetoden .

Brug en stor prop, gerne med masser af fylde/bredde. Den store prop kan via. strøm og fylde, ofte trække sig selv/krogen fri af grøden nær bunden. Det er vigtigt at loddet/matcher proppen, så denne står rigtigt i vandet og kommer ned i vandet uden at synke, så strømmen kan få fat.

Brugen af en længere stang er en generel nødvendighed. Med den kan man følge proppen ned ad åen og løfte linen over udhængende grene, buske, siv og evt. små træer m.m. En stang fra 9-12 fod eksempelvis.
Ofte er den lange stang også nødvendig, da man ofte har lang line imellem prop og orm, så bunden kan nås.

Man kan både fiske på denne måde langs kanterne på begge sider af åen og ude i midten af den. Begynder orm og krog at sætte sig fast for ofte, tilpasser man bare dybden og fiskeriet med proppen til de nye bundforhold.

Der er mange måder at placere både orm og lod/lodder i forhold til proppen. Nogen vil gerne have loddet nederst og laver en “tjavs”, hvori krogen bindes, så det er loddet der glider henover bunden. Nogen har loddet eller flere klemmelodder imellem prop og krog, så det er ormen der er nærmest bunden. Begge dele virker efter hensigten.

Jeg selv benytter mest af den sidstenævnte metode. Altså hvor ormen er nærmest bunden. Jeg har derudover også altid god afstand fra det sidste lod, da jeg kører med klemmelodder, så ormen kan bevæge sig frit i strømmen. Det er i øvrigt vigtigt, uanset hvordan man vælger at fange laks med regnorm.

Se denne fight med en laks, som huggede på en regnorm, fisket med en prop: Laksevideo…

Fang laks med regnorm – lod og krog.

Denne teknik til fangst af laks med regnorm, kræver lidt mere øvelse, end med proppen. Her kan fiskes på mange måder. Man kan spinne ind – langsomt og dybt i åen, man kan lade ormen ligge nede i et hul (høl) og hvirvle rundt. Man kan derudover lade den glide ind foran et stryg, bagom en sten, samt meget meget mere… Mulighederne kan sammenlignes med fiskeriet efter laks med flue eller spinner. Metoden med lod og orm kan både bruges nedstrøms og opstrøms. Og ligesom med laksefiskeri med prop, kan man også her vælge, om man vi have lod eller orm nederst.

Regler

Nogle åer tillader ikke opstrøms-fiskeri. Det er desuden heller ikke alle kroge, som man må bruge til at fange laks med regnorm. Det er derfor vigtigt at sætte sig ind i, de forskellige foreningers regler for laksefiskeri. Det kan gøres på hver deres respektive hjemmesider.

Hold altid afstand til andre lystfiskere langs åen. Smid aldrig brugt fiskeline eller andet skrald langs vandet.

Husk der er kvoter på, hvor mange laks man hver især må fange, som lystfisker ved åen. Også de kan læses om på foreningernes hjemmesider.

Fang laks med regnorm og nyd denne gamle og effektive fiskemetode. Den virker stadig.

/Jari


Find friheden i lystfiskeriet, også når det kommer til laksefiskeri. Læs mere her: Begræns dig aldrig under laksefiskeri…