Ebeltoft Havn

Ebeltoft Havn og lystfiskeri

Ebeltoft Havn – lystfiskeri

Ebeltoft Havn har trods sin mindre størrelse meget at byde på. Man kan fange fisk i og omkring havnen året rundt. Vandet er nemt at komme til og de fleste steder, er der da også plads til hele familien.
I løbet af sommersæsonen er der ret mange fiskearter i området, de fleste er spiselige og til at fange.
Der er mulighed for at købe øl og vand ved havnen, enten på en af caféerne eller restauranterne. Der er ligeledes gode toiletforhold.

Det tager kun et par minutter at komme til havnen fra Ebeltoft Strand Camping.

Vand og bundforhold

Ebeltoft Havn har en max-dybde på 4,5 m. Udenfor havnen ligger dybden på omkring 1,8-2,2 m. Sejlrenden ved ind/udsejlingen er godt 5 meter dyb.

Inde i havnen er der stort set ren sandbund, med få tangplanter langs molekanterne. Ud for havnen er der sporadiske tangpletter over den rene sandbund i det lave vand. langs sejlrenden ved ind/udsejlingen er der flotte, store blæretangs-buske flere steder.

Vandet er generelt klart, men ved kraftig vind fra syd eller øst, kan vandet dog grumse til, både indenfor og udenfor havnen.

Årstider – fiskearter ved Ebeltoft Havn

Havørred: Havørreder kan fanges året rundt. Fiskeriet efter dem er dog bedst i forårs- og efterårssæsonen.

Makrel: Makrellerne kan fanges i sommersæsonen. Oftest under sensommeren.

Sild: Sildefiskeriet er bedst i april og maj.

Hornfisk: Hornfiskene ankommer fra ca. midten af april eller i maj og bliver 2-3 måneder frem. Nogle år længere…

Tobis: Tobis kan fanges i hele sommerhalvåret.

Ål: Ålene er flest om sommeren. Men fiskeriet kan være godt allerede fra maj.

Fangstmetoder:

Havørred: Havørrederne i og omkring havnen kan fanges med blink, prop og tobis eller børsteorm, samt kystwoblere. Ofte er det vigtigt at fiske dybt i området. Nogle af de bedste blink til fiskeriet i havnen er Snurrebassen, Baronessen, Bossen og Savage Gear Seeker. Grunden til det er, at alle de nævnte blink kan hænge længere og roterer i et spinstop. Effektivt til de kortere kast i havnen. De hængende blink giver mere fisketid i vandet.

Makrel: Et blink og et makrelforfang er alt der skal til for at fange makrel i Ebeltoft Havn. Man kan også fiske med en prop og et stykke sild. Proppen og en sildestrimmel ca. 1-1,5 meter fra proppen, er uhyre effektivt og desuden en hyggelig fiskeform hvor alle kan være med…

Sild: Brug et sildeforfang og et lod eller et blink i enden.

Hornfisk: Alt kan bruges til at fange hornfisk. Læs om metoderne her: Lystfiskeri efter hornfisk…

Tobis: Brug et sildeforfang og et lod eller et blink i enden.

Ål: Man kan både bruge fiskestykker, fjordrejer, regnorm og børsteorm til ålene i havnen.  Brug et bundforfang med en eller to kroge. Aften- og nattefiskeriet er at foretrække.

Læs mere om ålefiskeri her: Ålefiskeri i Danmark…

Rigtig god fornøjelse med dit lystfiskeri i havnen i Ebeltoft.

Jari – lystfiskeri Danmark


Kom på fiskerejse til Island: Lystfiskeri i Island…