Blushøj

Irena med havørred fra Blushøj.

Blushøj – lystfiskeri

Blushøj er en af de bedre kystpladser på Djursland i nyere tid… Det tager kun 11 minutter at køre til fiskepladsen fra Ebeltoft Strand Camping.

Med flotte skrænter i baggrunden, de klassiske rullesten langs kysten, som i høj grad kendetegner de mest populære kystpladser på Djursland inkl. denne plads, er fiskeriet sat i scene. Blæretang og store sten udgør de fleste steder de første 2-4 meter ud i vandet fra strandbredden. Man har en fornemmelse af at havørrederne ligger på lur lige ude på den anden side. På lur og klar til at hugge når ens blink eller flue når de sidste 1-2 meter derfra.

Svalerne flyver aktivt ind og ud af deres huller i skrænterne for at fange insekter. Via- deres livlige og muntre kvidren, skabes en hyggelig stemning og følelse af forår og sommer.

Om vinteren når de ikke er at se og høre, er fiskeriet stadig godt her.

Vand og bundforhold

Ved kraftig sydvendt eller østvendt vind, kan vandet blive en anelse grumset. Vandet er dog generelt krystalklart her.
Tangbælter – hovedsageligt bestående af blæretang, stenbund, områder med ren sandbund og enkelte stenrev kendetegner pladsen.
Gennemsnitsdybden er ca. 1,3 meter de første 50 meter ud fra vandkanten.

Årstider – fiskearter ved Blushøj

Havørred: Maj til september.

Hornfisk: Maj til august.

Rødspætte: April til september

Pighvar og slethvar: Maj til juli

Multe: Maj til september

Fangstmetoder:

Havørred: Fiskeri efter havørreder er hvad man gør det til… Om man fisker med blink, spinner, wobler, flue, Gulp-orm etc. – samt billigt grej og udstyr eller det der koster det samme som en rejse til Cuba, er op til en selv. Og i bund og grund, kan det hele fanges havørreder med.
I dette tilfælde vil jeg nøjes med at nævne de agn, som set over et helt år, vil give dig, som ikke har besøgt pladsen her før, den bedste chance for fangst.

Blink: Sølvfarvede blink, tobis-farvede blink (dette både sølv/sort og hvid/grøn.)

Sildefluer, tobisfluer eller hvide samt grå rejefluer. Om aftenen i vindstille vejr, kan man med fordel bruge sorte skumfluer, som vanen tro, fiskes i overfladen efter højt-gående og insektsøgende havørreder.

Om man fisker med fluestang eller spinnestang (+ bombarda-flåd) er op til en selv. Begge dele kan være givtige, men sommetider er fiskene langt ude og her er bombarda-kasteflådet og fiskeri med spinnestangen klart at foretrække.

Havørrederne kan fanges døgnet rundt ved Blushøj.

Hornfisk: Hornfiskene er overalt i området omkring i sæsonen, de er også forholdsvis nemme at fange. Blink er for det meste givtigt, især et blink med sølvfarve.
Hos den lokale fiskeforhandler i Ebeltoft, kan man købe sildefileter. Disse skæres i små strimler. Derefter kan man ved brugen af en simpel prop, en enkeltkrog eller en 3-krog og et bly, fange hornfisk. Et sildestykke sættes på krogen, gerne et stykke fra sølvsiden af silden og derefter kastes der ud. Proppen “løber afsted” eller forsvinder under vandet når der er bid. Når der er bid, gives der modhug så krogen sætter sig ordentligt. Hornfiskene kan dog til tider være svære at kroge, grundet deres lange hårde næb. Giv dem derfor gerne lidt til til at få maddingen/silden, helt ind i munden, som er blødere. Vil du læse mere om fiskeri efter hornfisk, og mulighederne for at fange disse, har vi denne artikel om emnet: Hornfisk fangstmetoder…

Rødspætte, pighvar og slethvar: Her skal man gerne, ligesom strækningen ved Trojavej, få km. nord for denne plads, fiske imellem eller langs tangbælterne. Der er flere steder i området, nogle større, nøgne sandpletter imellem tangbælter og tangpletter… Der skal man satse på fladfiskene.

Brug gerne sildestykker eller hele/halve tobis. Det gælder om at fiske aktivt efter fladfiskene ved Blushøj. Dette især når der er tale om pighvar og slethvar. Agnen/maddingen skal bevæge sig. Spin derfor ganske langsomt henover bunden. Der kan bruges et forfang med en enkelt krog og et blink for enden.
Fladfiskene hugger ofte også på blinket.
Over ren sandbund, hvor hvarrerne også kan være, er det ikke nødvendigt at afmontere trekrogen på blinket, men der hvor der er småsten, kan det være en fordel at skifte krogen til en enkeltkrog.

Alle 3 fladfiskearter kan fanges med sandorm eller børsteorm. Her kan man bruge et alm. forfang med 2 kroge. Kaste ud og lade det ligge.
Stram lidt op i linen, så der kan mærkes hvert enkelt lille nøk fra fisk derude.
Der kan dog være en del ventetid forbundet med dette fiskeri.

Multe: Fiskeriet efter multe er i en kategori for sig selv. Multen er for det første meget sky, især ude ved kysten.
Ofte går den i stimer/flokke og skræmmer man først én, er alle borte og chancen ligeså. Der skal sniges, listes og man føler næsten man er på jagt, hvilket man i og for sig også er.
Multerne vil gerne have hvide eller grønne fluer. Så fluefiskeren skal virkelig oppe sig for at komme ind på fiskene, lægge fluen ud, uden at skræmme de ofte ret så store multer, når flue og line rammer vandet.

Spinnefiskeren kan bruge et gennemsigtigt flåd, gerne et lille bobleflåd, som fyldes med 2 tredjedele vand.
Et forfang der passer til den dybde multerne går i, skal være mellem boblen og en lille neutral-farvet, mat krog (ikke skinnende), et stykke med hvidt toastbrød eller lignende og så er man halvt i gang.

Forfangslinen må gerne være gennemsigtig, uden farve. Sæt brødet på krogen og kast langt over stimen. gerne 20 til 30 meter over.
Der kan også kastes foran stimens svømmeretning. Træk så langsomt, meget langsomt ind, gerne med pauser undervejs. Når så brødet er foran stimen eller midt i den, lader man boblen med brødet under ligge, og alt man kan gøre derfra er, at krydser fingre.

Multen er stærk og eksplosiv. Husk at løsne bremsen når den er kroget.

Hvis man ikke har set multerne, er der ingen grund til at fiske efter dem. At fiske efter multe på kysten ved Blushøj, uden at vide om de er der på dagen, svarer til at spille lotto, én gang hver tiende år og vinde millionen hver gang.

Held med dit lystfiskeri ved Blushøj.

Jari


Se fiskevideoer med kystfiskeri i Danmark på denne kanal: Fiskevideoer…