Bækørredfiskeri med spinner i åen

Bækørredfiskeri med spinner i åen

Bækørredfiskeri med spinner i åen, er fuld af god gammeldags action. Som ganske lille gik jeg langs Varde Å´s bredder og fiskede efter de gudesmukke bækørreder. Hver tur var som et eventyr for mig, hvor jeg kun høre naturen synge, insekterne summe og vandet risle sagte nedstrøms. De små ringe i vandoverfladen var som sendt fra himlen. “Der var en!”

Kast efter kast blev lagt både opstrøms og nedstrøms, hver et høl, hver en brink og hver en udhængende busk fik spinneren på besøg. Både i, udfor og under. Hver en grødebanke blev vendt…

Nogen gange fik jeg held med det, andre gange ikke… Et evigt eventyr med en ny “dagens ende” hver gang.

Det at kaste spinneren ud, mærke den vibrere i både line og stang, er den mest direkte kontakt man kan få i åen. På sin vis… Hugget falder ofte konktant og sjældent hopper bækørreden af krogen igen, men det sker… Når det fabelagtige væsen endelig ligger i nettet, er det op til os at afgøre dens videre skæbne. Skal den spises og derfor med hjem eller skal den sætes ud igen?

Bækørreden smager godt i de fleste tilfælde, nogle gange er den en anelse mudret i smagen. Her er vandløbet faktoren og ikke fisken.

Skal den ud igen? Så skal den være uskadiget og have fået den bedste behandling muligt. Jeg har ansvaret/valget – det samme har du…

Bækørrederne er mange, men ikke i hver å eller bæk. Nogle bække og åer er overfiskede eller har ikke vandkvaliteten til at bære arten længere… Andre vandløb er så overdængede med udsatte laks, at der ikke er plads til begge arter. I nogle åer er bækørrederne fredet på grund af det lave antal.

Generelt mener jeg ikke, at vi skal hjemtage alt vi fanger, men at det er helt i orden at fiske for at spise frisk fisk. Alt med måde…

Bækørredfiskeri med spinner i åen – spinnervalg

At vælge spinner ud fra forholdene i vandløbet man vil fiske i er vigtigt. Er der tale om en dyb å eller bæk, skal man gerne kunne fiske både dybt og højt. I et lavvandet vandløb, skal man gerne kunne fiske uden at sætte spinneren i grøden m.m.

Kondomspinnere er ideelle til bækørrederne i dybe åer og bække. Klassiske spinnere i str. 1-4 er ganske glimrende til de lavvandede vandløb. Str. 4 er en stor størrelse i mange henseender, men ikke når det kommer til bækørredfiskeri med spinner i åen. Bækørreden er særdeles territorial og selv den mindste ørred hugger på den største spinner. Men… Fisker man i et vandløb hvor man ved der er overvejende små bækørreder, skal man ikke bruge en stor spinner, for ofte følger en stor krog med en stor spinner. Det er altødelæggende for en lille bækørred.

Spinnere med brede spinnerblade kan fiskes i lavt vand, på grund at bærefladen i bladet.

Jo smallere bladet er, jo lettere kan man nedsætte indspinnings-hastigheden og få spinneren ned i dybden. Kondomspinneren har en tung krop og er derfor ganske anderledes end de fleste andre spinnere. De kan selv med et bredt spinnerblad falde i dybden under indspinningen og blive dernede.

Alt sammen kræver naturligvis øvelse og erfaring. Det hele kommer til en ude ved åen.

Fiskeriet med spinner

Det er ganske simpelt at fiske med en spinner. Her mener jeg, hvor spinneren skal kastes hen og måden man benytter den på. Man kan både kaste op langs bredden/bredderne nedstrøms og opstrøms. Den kan fiskes i midten af åen og man kan via. kast nedstrøms lade den “hænge” og glide ind under buske og brinker. I opstrøms kast, kan man sætte hastigheden af indspinningen ned, og derved få spinneren til at gå dybt.

Når man først har lært spinnerens funktion og “opførsel”, kan man benytte dennes kvaliteter fuldt ud.

Se denne video hvor en lille havørred hugger på en spinner i str. 4.

Bækørredfiskeri med spinner i åen – grej og udstyr med fordele

Til bækørredfiskeri med spinner i åen, kan man med fordel medbringe følgende.

  • Et landingsnet/fangstnet – til let og sikker landing.
  • Svirvel med hægte – til de hurtige spinnerskift.
  • En krogløser – når eksempelvis bækørreden skal genudsættes.
  • En fiskedræber/gokker/priest – en hurtig død er det eneste rigtige.
  • Vandtæt fodtøj – dejligt i længden.

Når det kommer til størrelse af fiskestang og hjul er følgende nok.

  • En stang fra 5-7 fod.
  • Et hjul fra str. 1000 til 2500.
  • Line i nylon fra 0.25 mm. og op.
  • Fletline fra 0.10 mm. og op.

Langs nogle åer kan det være en fordel at iføre sig waders. På den måde kan man komme ned til vandet for at genudsætte bækørreden eller lande den lettetest. I nogle åer kan man næsten kun fiske fra vandsiden – også her er det naturligvis en fordel med waders.

I de danske vandløb er et mindstemål på bækørreden: 30 cm. Læs mere om mindstemålene for ferskvandsfisk her: Mindstemål…

Jeg håber du får held med dit bækørredfiskeri med spinner i åen.

/Jari


Læs også om laksefiskeri med spinner i åen her: Laksefiskeri med spinner…